تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - جشنواره تولیدمحتوای الكترونیكی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

جشنواره تولیدمحتوای الكترونیكی

 

برگزاری اولین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان تولید محتوای الكترونیكی استان گیلان -

 مقدمه 

در گذر از شیوه های سنتی آموزش به راهكارهای نوین یادگیری ، ماهیت ونحوه سازماندهی وساختار ارتباطی متون نیز دستخوش تحولات بنیادی وچشمگیری شدند كه بخش زیادی از آن قابلیتها مرهون تسهیلات وامكاناتی بودند كه فناوریهای اطلاعات .......

برگزاری اولین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان تولید محتوای الكترونیكی استان گیلان

 

مقدمه 

     در گذر از شیوه های سنتی آموزش به راهكارهای نوین یادگیری ، ماهیت ونحوه سازماندهی وساختار ارتباطی متون نیز دستخوش تحولات بنیادی وچشمگیری شدند كه بخش زیادی از آن قابلیتها مرهون تسهیلات وامكاناتی بودند كه فناوریهای اطلاعات وارتباطات ، در اختیار طراحان سیستمهای آموزشی قرار می دادند. یكی از نمودهای ورودفناوری اطلاعات به حوزه آموزش ، تغییر ماهیت محتوای آموزشی وپیدایش محتوای الكترونیكی یا محتوای دیجیتالی است كه انتخاب شیوه آسان، در دسترس ، انعطاف پذیر وارزان ودر نهایت قابل سنجش در یك جامعه اطلاعاتی یك امر ضروری است .

اهداف جشنواره

اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان با همكاری پارك علم و فناوری استان گیلان در سال همت مضاعف و كار مضاعف در نظر دارد اولین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان محتوای الكترونیكی را در راستای دستیابی به اهداف ذیل برگزار نماید.

1.      اشاعه فرهنگ جنبش نرم افزاری در سال همت مضاعف وکار مضاعف.

2.      توسعه وتعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی واستفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در فرایند یاددهی – یادگیری.

3.   ترغیب وتشویق معلمان ، مدرسان ، دانش آموزان ودانشجویان ، متخصصان تعلیم وتربیت وفن آوری اطلاعات به استفاده از نرم افزارها وتولید محتوای الکترونیکی و اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری نوین آموزشی

4.   ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی توانمندی های معلمان، مدرسان ، دانش آموزان ، دانشجویان شرکت های خصوصی وداوطلبان آزاد ومشارکت آن ها در امر تولید نرم افزارهاومحتوای الکترونیکی آموزشی وبه کارگیری آن در راستای ارتقای کیفیت آموزش

5.      تلفیق شیوه سنتی آموزش با روشهای آموزشی وکیفیت بخشی به فرآیند یاددهی – یادگیری

6.       شناسایی واستفاده از پتانسیل موجود در استان جهت تولید نرم افزارهای آموزشی

7.      افزایش وتقویت روحیه خودباوری در معلمان ، دانش آموزان وبخش خصوصی با هدف رشد وبالندگی نیروهای خلاق ونوآور

 

شیوه اجراء :

جشنواره تولید محتوای الكترونیكی به صورت استانی برگزار خواهد شد.

 

گروه های شركت كننده :

1-    دانش آموزان (ابتدایی،راهنمایی متوسطه،هنر جو)

1.1.   ابتدائی

1.2.   راهنمائی

1.3.   متوسطه و هنرجویان كلیه رشته ها به استثناء هنرجویان رشته رایانه

1.4.   هنرجویان كلیه گرایش های رشته رایانه

 

 

2-    فرهنگیان

 

2.1. معلمان ابتدائی

2.2  . معلمان راهنمائی

2.3  . معلمان و دبیران و هنر آموزان كلیه رشته ها به استثناء هنر آموزان رشته رایانه

2.4  . هنرآموزان كلیه گرایش های رشته رایانه

 2.5. مدرسان آموزشكده ها ، دانشكده های فنی و حرفه ای و مراكز تربیت معلم

 2.6 . كاركنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش

3-    دانشجویان

3.1.            دانشجومعلمان مراكز تربیت معلم و دانشجویان كلیه رشته ها به استثناء دانشجویان رشته رایانه

3.2.             دانشجویان آموزشكده ها و دانشكده فنی رشته رایانه

4-    داوطلبان آزاد

 

محورهای تولیدات جشنواره :

 

1-   تولید درس افزا: تولید بخش یا کل کتاب به صورت الکترونیکی ، دایرةالمعارف ، بانک اطلاعاتی ، بانک سوالات امتحانی ، بازی وسرگرمی آموزشی

2-  تولید اجزا : بخش کوچکی از یک محتوا مانند یک آزمایش در شیمی یا فیزیک ویا رسم نموداردر ریاضی به صورت محتوای الکترونیکی تعاملی تولید گردد .

شاخص های ارزیابی

الف: ( درس افزارهای آموزشی) :

مشخصات پدید آورنده/وپدیدآورندگان وعنوان محصو ل- مشخص بودن مخاطب ومنابع / سخت افزار ونرم افزار – داشتن راهنمایی نصب وراهنمایی استفاده از بخش های مختلف- استفاده از گرافیک متناسب وهماهنگی با موضوع با حفظ ارزش های ملی مذهبی-استفاده از نوع فونت ، اندازه فونت ، رنگ فونت مناسب برای قسمت های مختلف درس افزار- کیفیت ومحل قرار گرفتن تصاویر ( ثابت ومتحرک )درصفحه-کیفیت صدای گوینده متن وموسیقی بکارگرفته شده- امکان کنترل موسیقی ، صدای گوینده ، فیلم بکارگرفته شده– صفحه آرایی وتوازن بین اجزاء وچیدمان صحیح اجزاء درصفحه – مشخص بودن موقعیت استفاده کننده در صفحات هنگام استفاده از بخش های مختلف درس افزار-استفاده مناسب از نمادها ونشانه ها وفضا جهت جابجاشدن بین صفحات وخروج از درس افزار-طراحی درس افزار به گونه ای که مخاطب با

حد اقل اطلاعات وتوانایی در زمینه کار با رایانه بتواند از درس افزار استفاده کند - استفاده از محیط های شبیه سازی شده جهت آموزش-استفاده از زبان برنامه نوسی(کدنویسی)- روشن بودن وکامل بودن دستور العمل هاوپیامها بکار گرفته- داشتن بانک سوالات وامکان کم یا اضافه نمودن سوال به بانک سوالات- نمایش سوالات آزمون ها به صورت تصادفی-تنوع در آزمون( چهارگزینه ای، کلیک کردنی ،اتصال، جایگزینی ، پرنمودنی و...- ارزشیابی دقیق به لحا ظ اجرای فنی ونمایش نتایج وارائه پاسخ نامه – نگهداری نتایج در بانک وامکان مقایسه آن ها

ب:اجزای آموزشی

راحتی اجراومشخص بودن چگونگی استفاده از جزء آموزشی- حجم محتوای پوشش داده  شده توسط جزء آموزشی- میزان تعامل موجود جهت آموزش محتوای ارائه شده توسط جزءآموزشی- ارائه بازخورد مناسب و روشن پس از اجرای جزءآموزشی- جذابیت روش بکارگرفته شده برای آموزش به کمک جزءآموزشی- استفاده از تصاویر (ثابت ومتحرک وفونت و...)مناسب در جزءآموزشی- رعایت اصول مربوط به مخاطب شناسی (هویت ملی و...)-تعداد اجزاءآموزشی ارائه شده- بومی بودن جزءآموزشی تولیدشده ( ترجمه یا تغییر یافته یک جزء آموزشی دانلود شده نباشد)

 

ج:بازی و سرگرمی آموزشی           

 

مشخصات پدید آورنده/وپدیدآورندگان وعنوان محصو ل- مشخص بودن مخاطب ومنابع / سخت افزار ونرم افزار – داشتن راهنمایی نصب وراهنمایی استفاده از بخش های مختلف- استفاده از گرافیک متناسب وهماهنگی با موضوع با حفظ ارزش های ملی مذهبی-در این نرم افزار تا چه میزان به آموزش انفرادی ویا گروهی توجه شده است – این نرم افزارتا چه میزان متناسب با ویژگی های

  

نحوه شركت در جشنواره :

كلیه علاقمندان به شركت در اولین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان تولید محتوای الكترونیكی استان گیلان لازم است ضمن تكمیل فرم پیوست ، فرم الكترونیكی آن را در سایت www.guilan.medu.ir/ecg  تكمیل و پس از دریافت كد رهگیری آن را در فرم خود ثبت نموده و به همراه دو نسخه از محصولات تولیدی به فناوری اطلاعات منطقه  محل تحصیل یا محل اشتغال خود تحویل نمایند.

 

شرایط عمومی محصولات تولیدی :

1-     برای شركت كنندگان محدودیتی در تعداد تولیدات به صورت انفرادی یا

گروهی وجود ندارد. فقط اعضای گروه حداكثر 4 نفر باشد.

2-  موضوع ارائه شده در نرم افزار باید در راستای پیاده سازی اهداف بیان شده در برنامه درسی و پوشش دهنده تمام یا بخشی از كتاب های درسی باشد.

3-    اگر محتوای ارائه شده بصورت نرم افزار بازی یا سرگرمی تولید شده باشد باید ضمن هدفمند بودن باعث افزایش خلاقیت و ابتكار در كاربران گردد.

4-    امتیاز محصول تولیدی قبلاٌ به هیچ ارگان دولتی یا خصوصی واگذار نگردیده باشد.

5-  با توجه به تنوع انواع تولیدات ( درس افزار ، بازی و سرگرمی ، دایره المعارف ، بانكهای اطلاعاتی و بانك سوالات امتحانی ) نوع نرم افزار تولیدی توسط تولید كننده تعیین می گردد و كمیته ارزیابی محصول را با معیارهای مربوط به همان گروه مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

تذكر : جهت مشاهده اطلاعات تكمیلی و معیارهای ارزیابی به سایت www.quilan.medu.ir/ecg مراجعه نمائید.

 

شرایط فنی محصولات تولیدی :

1-    از ارسال بسته های نرم افزاری كه با نرم افزار office  طراحی شده خودداری نمائید.

2-  در محصول تولیدی از امكانات چند رسانه ای Mullti media) ) فیلم و انیمیشن در حد قابل قبولی بهره گرفته شده باشد.

3-    در محصول تولیدی از شیوه های تعاملی در حد قابل قبول استفاده گردد.

4-    از صوت و گرافیك مناسب با موضوع انتخابی استفاده شود.

5-  برای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی ، محصولات ارسالی نباید دارای قفل سخت افزاری یا نرم افزاری و یا كلمه عبور باشد.

6-  حدالامكان نرم افرار تولیدی به صورت خودكار و بدون نیاز به نصب بر روی سیستم ویا نصب نرم افزار خاصی قابل اجرا باشند.

 

حائزین رتبه های كشوری 88

حائزین رتبه های كشوری چهارمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی :

رتبه اول : محمود باقری، مجتبی زارع ،رضافكری، سعید آرغند(فارسی بخوانیم وبنویسیم )

 رتبه سوم كشوری :بیتا جعفری،میناصامنی،سیده فاطمه پاكمهر(آموزشAutocad)

 برگزیدگان كشوری:جواداحشامیان،مسعودكریمی،حسین برادران،مهین پوررستم(تشبیه فارسی راهنمایی)- امید امینی(آموزش Flash MX)-مریم باقری مزجین(بخوانیم دوم ابتدایی)

 

حائزین رتبه های استانی 88

حائزین رتبه های استانی چهارمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی :

گروه دانش آموز- هنر جو:

رتبه اول: فجریه نجفی تكام، مهدیه نجفی(آموزش رانندگی بانوان)

رتبه دوم:مصطفی نجفی تكام،مجتبی نجفی تكام (آموزش سیستم های تلویزیون)

 رتبه سوم:نرجس فتحعلی پور،سیده سارا قوامی، هنگامه مهدی دوست(آموزش زیست شناسی سال اول)

گروه هنر جو رشته رایانه:

رتبه اول: حمیده حصاری ، اكرم یحیی پور مالفجانی ، الهام فیروز سیاهكلی ، الناز خرد،(آموزش نرم افزار Flash MX )

رتبه دوم:مهسا غنی پور (آموزش نرم افزارفلش8)

رتبه سوم:آسیه صادق پور (آموزش قرآن سوم دبستان  )

گروه معلمان ،هنر آموزان:

رتبه اول: مسعود كریمی،محمد محمد زاده ،جواداحشامیان،حسین برادران (گروه خونی )

رتبه دوم:شهرزاد بهرام پور،فاطمه گودرزوندچگینی (RLمدارهای الكترونیكی)

 رتبه سوم:رقیه ذبیحی (منظومه شمسی )

گروه هنرآموزان،رشته رایانه:

رتبه اول: معصومه كمالی (كاروتمرین ریاضی پایه اول ابتدایی )

رتبه دوم:مریم رضی رشت آبادی (آموزش الگوریتم وفلوچارت)

رتبه سوم:محمد حسن شاهنظری ،عیسی محمد پور، جابررئوفی ،رضامحمدپور (آموزش جامع تری دی استادیو مكس )

گروه دانشجویان رایانه:

رتبه اول: امید امینی،كبری پیرفلك،زینب نوروزی،سعیده سهرابی (آموزش مرحله به مرحله Dreamweaver MX

گروه مدرسان،دانشجویان:

رتبه اول: بیتاجعفری،زهراعلی نیا،  (آموزش زبان انگلیسی برای كودكان)

 

تقویم و برنامه زمانبندی :

آخرین مهلت ثبت نام در وبگاه : 20/12/89

تاریخ تحویل آثاربه فناوری اطلاعات منطقه : 10/2/90

تاریخ تحویل آثاربه اداره فناوری اطلاعات استان : 15/2/90

مراسم اختتامیه : نیمه دوم مهر ماه 1390

شرح وظایف كمیته منطقه :

1-    تشكیل كمیته منطقه با اعضای :

الف- مدیر / رئیس اداره

ب- معاون پشتیبانی

ج – معاون آموزش و نوآوری

د- كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ( دبیركمیته )

ه-

2-    ارسال شیوه نامه به آموزشگاه ها

3-    اطلاع رسانی و جلب مشاركت دانش آموزان ، دانشجویان و فرهنگیان و داوطلبان آزاد در سطح منطقه

4-  معرفی یك نفر بعنوان رابط استانی به اداره فناوری اطلاعات استان جهت پیگیری امور و ارسال لیست اعضای كمیته به اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

5-    تهیه گزارش نهائی و ارسال محصولات تولیدی به اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره كل در زمان مقرر

بررسی صحت محتوای فرم های تكمیل شده در گروه های مختلف قبل از ارسال به استان

                                                 برگرفته از سایت سازمان آموزش و پرورش استان گیلان

 viagra oro
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

What i do not understood is in truth how you are no longer actually a lot more neatly-preferred than you might be right now. You're very intelligent. You know thus significantly when it comes to this matter, made me individually imagine it from numerous varied angles. Its like women and men don't seem to be fascinated unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. Always deal with it up!
foot pain gluten
دوشنبه 19 تیر 1396 05:56 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive
task and our whole community will probably be grateful to you.
Gavin
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 08:21 ب.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?
manicure
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 01:15 ق.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to
take a look. I'm definitely loving the information. I'm
bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Fantastic blog and superb design and style.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:08 ب.ظ
What i don't realize is if truth be told how you are no longer actually much more smartly-liked than you might be
right now. You're very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this topic,
produced me personally believe it from a lot of varied angles.
Its like women and men aren't interested except it's something to accomplish with Lady gaga!
Your individual stuffs nice. All the time handle it up!
محمد حسین پارسی
شنبه 10 اردیبهشت 1390 08:40 ب.ظ
عالی بود.خوشمآمد. شما باید سوالا سال های گذشته دروس های گذشته را در سایت بیاورید
پاسخ : سلام
امیدوارم همیشه سالم و سربلند باشید
نمونه سوال در این وبلاگ وجود دارد می توانید آنرا ازفهرست مطالب موجود در انتهای هر مطلب پیدا كنید
به عنوان نمونه پست 32 نمونه سوال است(صفوی)
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید