تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - امواج الکترو مغناطیسی - روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت)

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

امواج الکترو مغناطیسی - روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت)

 

   تابش الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی نوعی موج عرضی پیش‌رونده هستند که از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده‌اند .. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از ..................

تابش الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی نوعی موج عرضی پیش‌رونده هستند که از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده‌اند .. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

ماهیت فیزیکی

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول پیش‌بینی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول پس از تکمیل نظریهٔ الکترومغناطیس، از معادلات این نظریه شکلی از معادلهٔ موج را به دست آورد و بنابراین نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور به دست می‌آمد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.

طیف الکترومغناطیسی

طبق معادلات ماکسول، میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان مغناطیسی می‌شود و برعکس. بنابراین اگر یک میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی بسازد، میدان مغناطیسی نیز میدان الکتریکی متغیر می‌سازد و این گونه موج الکترومغناطیسی ساخته می‌شود و پیش می‌رود.

امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

از فرکانس ۳۰ اگزا هرتز تا ۳۰۰ اگزا هرتز را اشعه گاما مینامند.

از فرکانس ۳ اگزا هرتز تا ۳۰ اگزا هرتز را اشعه ایکس سخت (HX) مینامند.

از فرکانس ۳۰ پتا هرتز تا ۳ اگزا هرتز را اشعه ایکس نرم (SX) مینامند.

از فرکانس ۳ پتا هرتز تا ۳۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش دور (EUV) مینامند.

از فرکانس ۷۵۰ ترا هرتز تا ۳ پتا هرتز را اشعه فرا بنفش نزدیک (NUV) مینامند.

از فرکانس ۴۰۰ ترا هرتز تا ۷۵۰ ترا هرتز را نور مرئی مینامند.

از فرکانس ۲۱۴ ترا هرتز تا ۴۰۰ ترا هرتز را فروسرخ نزدیک (NIR) مینامند.

از فرکانس ۱۰۰ ترا هرتز تا ۲۱۴ ترا هرتز را موج کوتاه فروسرخ (SIR) مینامند.

از فرکانس ۳۷٫۵ ترا هرتز تا ۱۰۰ ترا هرتز را موج متوسط فروسرخ (MIR) مینامند.

از فرکانس ۲۰ ترا هرتز تا ۳۷٫۵ ترا هرتز را موج بلند فروسرخ (HIR) مینامند.

از فرکانس ۳۰۰ گیگا هرتز تا ۲۰ ترا هرتز را فروسرخ بسیار دور (FIR) مینامند.

از فرکانس ۳۰ گیگا هرتز تا ۳۰۰ گیگا هرتز را بسامد مافوق بالا (EHF) مینامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳ گیگا هرتز تا ۳۰ گیگا هرتز را بسامد بسیار بالا (SHF) مینامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳۰۰ مگا هرتز تا ۳ گیگا هرتز را بسامد فرابالا (UHF) مینامند.(ریزموج)

از فرکانس ۳۰ مگا هرتز تا ۳۰۰ مگا هرتز را بسامد خیلی بالا (VHF) مینامند.

از فرکانس ۳ مگا هرتز تا ۳۰ مگا هرتز را بسامد بالا (HF) مینامند.

از فرکانس ۳۰۰ کیلو هرتز تا ۳ مگا هرتز را بسامد متوسط (MF) مینامند.

از فرکانس ۳۰ کیلو هرتز تا ۳۰۰ کیلو هرتز را بسامد پایین (LF) مینامند.

از فرکانس ۳ کیلو هرتز تا ۳۰ کیلو هرتز را بسامد خیلی پایین (VLF) مینامند.

از فرکانس ۳۰۰ هرتز تا ۳ کیلو هرتز را بسامد در حد صوت (VF) مینامند.

از فرکانس ۳۰ هرتز تا ۳۰۰ هرتز را بسامد بسیار پایین (ELF) مینامند

برگرفته از ویکی پدیا ( تهیه و تنظیم : سید یحیی صفوی )

((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))

روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت)

در17 مه 1865 میلادی "اتحادیه تلگرافی بین المللی" در پاریس تشكیل شد. ازآن تاریخ به بعد نام این اتحادیه دستخوش تحول شد و سرانجام در 30 اكتبر 1906 میلادی در كنفرانس "اتحادیه تلگرافی بین الملل" تصمیم گرفته شد كه "اتحادیه رادیو و تلگرافی بین الملل" نیز تشكیل شود. در 9دسامبر سال 1932 میلادی به موجب "عهدنامه مادرید" با وحدت دو اتحادیه یاد شده فوق، "اتحادیه بین المللی ارتباطات دور" شروع به كار كرد. در واقع روز جهانی ارتباطات یادآور تأسیس این اتحادیه ها برای پیشرفت ارتباطات است.

سابقه عضویت ایران در "اتحادیه تلگرافی بین المللی" بیش از یكصد سال است. نهاد مذكور پس از جنگ جهانی دوم و تشكیل سازمان ملل، به موجب تصمیم كنفرانس عمومی نمایندگان دولتهای عضو، این اتحادیه به صورت نهاد تخصصی سازمان ملل درآمد واز آن زمان تاكنون، جزو مؤسسات ویژه سازمان ملل متحد بوده است. از اواخر سال 1970 میلادی، كشورهای جهان سوم از طریق این اتحادیه كوششهای وسیعی برای رسیدن به دو هدف مشخص در پیش گرفتند:

1ـ سعی در تقسیم و توزیع عادلانه امواج رادیویی

2ـ كوشش در توزیع عادلانه كانالهای تلویزیونی ماهواره ای پخش مستقیم درسراسرجهان اقدام مهم دیگر این اتحادیه كمك به كشورهای جهان سوم برای توسعه ارتباطات وكاربرد هرچه بیشتر آن در توسعه ملی این كشور بوده است.

در نگرش جدید، وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی ومطبوعات به عنوان بخشی از كلیت ارتباطات در صحنه جهانی ارزیابی شده است. 

  عصر ارتباطات:

 همكاریهای بین المللی، نقش ارتباطات را در جامعه اطلاعاتی انكار ناپذیر ساخته است؛ به نحوی كه افزایش بازدهی جامعه از طریق توسعه شبكه های اطلاعاتی و ارتباطی كه بار اطلاعاتی و ارزش افزوده دارند، كلیه محلهای كار را از طریق اتوماسیون اداری (خودكار سازی) به یكدیگر پیوند داده و ایجاد ارتباط بین دولت و واحدهای محلی از طریق شبكه اطلاعاتی و مخابراتی اداری را متخصص ساخته است. حتی در كشورهای فرا صنعتی عمدتاً اجرای اتوماسیون كامل، اجرای امور در منزل از طریق تلفن تلویزیونی و فعالیتهای بانكی، خرید و فروش، رزرو كردن بلیت و سایر اقدامات مشابه از طریق شبكه های اطلاعاتی و مخابراتی صورت می پذیرد. ارتباطات مخابراتی در قرن حاضر در واقع عامل زیربنایی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود و دست راست تمدن نامگذاری شده است. از همین روست كه امروزه میزان توسعه ملی هر كشور را با معیار توسعه ارتباطات مخابراتی در آن كشور ارزشیابی می كنند.

 هدف ارتباطات مخابراتی این است كه در مناسب ترین وضع اقتصادی، مسافرتهای زاید را حذف كند، مراجعات مردم را به سازمانهای دولتی تقلیل دهد و ضمن برقراری ارتباط همه جانبه موجب صرفه جویی در اوقات و هزینه های جامعه شود. از سوی دیگر امروزه ضرورت و اهمیت استفاده از شبكه های علمی و تحقیقاتی جهانی برای بسیاری از دانش پژوهان در اكثر رشته ها، قطعی و روشن است. آنچه كارایی و بهره مندی از چنین شبكه هایی را به سرعت افزایش می دهد، توانایی روزافزون ارتباطات مخابراتی است كه به یاری رایانه ها شتافته اند و آنها را به صورت ابزاری برای جستجو، جمع آوری، دسته بندی، تجزیه و تحلیل و انتقال حجم بالایی از اطلاعات درآورده است.

از طرف دیگر، سهولت دسترس به خدمات اطلاعاتی جدیدتر و گسترده تر ایجاد امكان ارتباط با سایر محققان و سهیم شدن در تجربه های آنها نیز به طور مداوم بر مطلوبیت این ابزار در محیطهای علمی و تحقیقاتی می افزاید. همچنین با استفاده از این روش می توان ضمن بهره مندی از فناوری پیشرفته مخابراتی، به جریان جاری و آینده توسعه اطلاعات متصل شد. به هر حال عصر ما، عصر ارتباطات است و در چنین دورانی قدرت نیز در دست جوامعی است كه از نیرومندترین شبكه های ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انكار ناپذیر تمدن كنون جهانی است.

(سفارت جمهور اسلامی ایران پاریس ) برگرفته از aftab.ir  (تهیه و تنظیم :سید یحیی صفوی)http://texdero.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:51 ق.ظ

Amazing a good deal of superb advice.
try it no rx cialis cialis 5 mg funziona buying cialis overnight cialis savings card tadalafil tablets enter site 20 mg cialis cost cialis generika only best offers 100mg cialis walgreens price for cialis cialis canada
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 10:57 ق.ظ

You actually explained this wonderfully!
only now cialis for sale in us comprar cialis 10 espa241a does cialis cause gout cialis 5 mg buy venta de cialis canada where do you buy cialis we use it 50 mg cialis dose price cialis best cipla cialis online free cialis
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 08:18 ب.ظ

You actually reported that well.
cialis price thailand cialis generico cialis 20 mg cut in half best generic drugs cialis cialis pills boards cialis patent expiration cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability cialis official site cialis flussig
http://maaclinar.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:22 ق.ظ

Great content. Cheers.
cialis purchasing tadalafilo cialis per paypa cialis pills in singapore order cialis from india cialis 20 mg cut in half generic cialis cialis uk legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg
http://fastheondor.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:18 ق.ظ

With thanks. A good amount of material!

cialis great britain buy cialis cheap 10 mg cialis with 2 days delivery cialis en mexico precio cialis pas cher paris cialis online nederland cialis para que sirve cialis daily dose generic cialis in sconto cialis tadalafil
cialis back pain
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:44 ب.ظ

Very good write ups. Thanks.
cialis arginine interactio cialis tablets australia estudios de cialis genricos generic cialis at walmart cialis 5 mg schweiz cialis 20mg prix en pharmacie prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england click here take cialis generic cialis
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:24 ق.ظ

You said it very well.
tadalafil 5mg buy cheap cialis in uk enter site natural cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis price thailand cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis ahumada cialis with 2 days delivery chinese cialis 50 mg
http://snowexar.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Incredible quite a lot of fantastic knowledge.
buy cialis online cialis pas cher paris tadalafil generic tarif cialis france wow look it cialis mexico cialis savings card buy cialis online nz cialis australian price wow look it cialis mexico cialis generico online
http://catesenp.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:16 ق.ظ

You actually reported this effectively.
cialis 5 mg scheda tecnica rx cialis para comprar safe dosage for cialis generic cialis soft gels cialis usa cost warnings for cialis calis cialis in sconto venta de cialis canada generic cialis 20mg uk
http://inanvas.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:09 ب.ظ

Cheers. An abundance of info!

cialis canada on line cialis lilly tadalafi enter site very cheap cialis purchase once a day cialis generic cialis at the pharmacy callus cialis coupon cialis reviews cialis herbs free generic cialis
http://costringsu.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:08 ق.ظ

You said it adequately..
callus cialis billig cialis coupons bulk cialis cialis ahumada can i take cialis and ecstasy what is cialis how to purchase cialis on line callus cialis kaufen bankberweisung
cialis blue pills
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:34 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
cialis generic tadalafil buy we choice cialis pfizer india enter site 20 mg cialis cost generic cialis the best choice cialis woman only now cialis 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis et insomni generic cialis in vietnam we like it cialis price
http://tionostwan.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:24 ب.ظ

You explained it terrifically.
cialis side effects dangers cialis tablets tadalafil generic cialis 5mg cialis manufacturer coupon the best choice cialis woman buy cialis cheap 10 mg cialis prices in england side effects for cialis cialis professional yohimbe
info on cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:30 ق.ظ

Valuable stuff. With thanks.
cialis from canada viagra cialis levitra cialis 5mg wow cialis 20 5 mg cialis coupon printable buy generic cialis cipla cialis online order a sample of cialis prezzo cialis a buon mercato buy cheap cialis in uk
http://groomlimul.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:29 ب.ظ

Helpful postings. Cheers!
cialis alternative cialis generic precios cialis peru cipla cialis online buying cialis in colombia cialis prezzo in linea basso cialis great britain look here cialis cheap canada cialis online napol cialis lilly tadalafi
http://nighfesno.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis en 24 hora walgreens price for cialis calis cialis generique usa cialis online cialis kamagra levitra ou trouver cialis sur le net no prescription cialis cheap cialis tablets how to purchase cialis on line
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:45 ب.ظ

Information clearly applied!.
cialis flussig tadalafil 10 mg low cost cialis 20mg tadalafil 10 mg generic cialis compare prices cialis uk purchase once a day cialis cialis price thailand cialis billig generic cialis at walmart
http://icmocfi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

Regards. Good information!
cialis billig enter site very cheap cialis cialis online dosagem ideal cialis cialis 05 cialis generika in deutschland kaufen cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis sans ordonnance we choice free trial of cialis
viagra cialis generico
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

hello!,I like your writing very much! share we communicate more approximately your article on AOL? I need an expert on this area to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to look you.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

You said this really well.
cialis savings card cialis dosage amounts cialis daily reviews cialis for daily use cialis kaufen wo sublingual cialis online does cialis cause gout cilas cialis uk next day get cheap cialis
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:47 ب.ظ

Cheers! Numerous knowledge!

we like it cialis price non 5 mg cialis generici tadalafil generic purchasing cialis on the internet cialis daily reviews buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei low cost cialis 20mg cialis generico in farmacia cialis pills price each
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:56 ب.ظ

Valuable posts. Cheers.
cost of cialis cvs bulk cialis cialis 20 mg best price cialis coupons printable usa cialis online low cost cialis 20mg cialis 20mg preis cf cialis prezzo di mercato cialis generika cialis 5 mg schweiz
Сialis
چهارشنبه 15 اسفند 1397 01:43 ب.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of
this webpage; this blog contains remarkable and truly good information for readers.
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:14 ب.ظ

Fantastic knowledge. Thank you!
only here cialis pills cialis 5 mg funziona buy cialis online cheapest free generic cialis dosagem ideal cialis viagra or cialis viagra or cialis opinioni cialis generico buy cialis online cheapest tarif cialis france
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:10 ب.ظ

You actually said it terrifically.
precios cialis peru look here cialis cheap canada cialis generic tadalafil buy free cialis cialis soft tabs for sale acquisto online cialis cialis et insomni cialis 10mg prix pharmaci price cialis best we like it cialis price
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Superb facts. Thanks a lot.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg prix en pharmacie cialis pills boards cialis with 2 days delivery cialis savings card cialis 20 mg effectiveness generic for cialis cialis herbs cialis pas cher paris buy cialis cheap 10 mg
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Beneficial info. Appreciate it!
cipla cialis online cialis australian price cipla cialis online cialis 05 sublingual cialis online american pharmacy cialis low dose cialis blood pressure generic cialis pro cilas cialis sicuro in linea
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:02 ب.ظ

Information certainly taken!.
cialis price in bangalore 40 mg cialis what if i take cialis daily bulk cialis ou acheter du cialis pas cher cialis australia org cialis dose 30mg india cialis 100mg cost acquisto online cialis wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Really all kinds of great advice!
cialis kaufen viagra vs cialis vs levitra tadalafil 20 mg generic cialis with dapoxetine cialis qualitat cialis coupon ou trouver cialis sur le net cialis generico online viagra vs cialis vs levitra buy cialis online cheapest
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:25 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
no prescription cialis cheap cialis billig acheter cialis kamagra viagra vs cialis vs levitra where do you buy cialis acquisto online cialis cialis 20 mg ou acheter du cialis pas cher cialis name brand cheap cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید