تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - فرمانروی آغازیان

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

فرمانروی آغازیان

 

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم.......

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم . در این جزوه آموزشی

انواع آغازیان کتاب درسی علوم پایه اول راهنمایی معرفی می شوند .

آمیب

از شاخه ی ریزوپورا حدود 300 گونه را شامل می شوند . تک سلولی و هتروتروف اند ؛ همه آن ها به کمک برآمدگی های سیتوپلاسمی به نام پاهای کاذب حرکت و تغذیه می کنند . بعضی از انواع مثل آمیب هیستولیتیکا در روده ی بزرگ انسانی زندگی می کند و بیماری اسهال خونی را ایجاد می کند . بعضی دیگر مثل گونه پروتئوس زندگی آزاد دارند آمیب ها را از نظر ریخت شناسی به دو دسته آمیب های برهنه و جلددار (پوشش دار) تقسیم می کنند .

پلاسمودیوم

شاخه ی هاگداران و حدود 3900 گونه دارد . اعضای این گروه همه انگل ، فاقد اندام حرکتی ، تک سلولی و هتروتروف هستند . مالاریا توسط پلاسموریوم تولید می شود و با نیش پشه ی آنوفل انتشار می یابد . این بیماری از مهلک ترین بیماری های انسانی است . در هرسال حدود سه میلیون نفر که عمدتاً کودک هستند به علت دسترسی نداشتن به دارو و درمان براثر این بیماری می میرند . وقتی پشه آلوده انسان را نیش می زند اسپوروزوئیت ها را به خون او تزریق می کنند . اسپویوزوئیت ها ، سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و و به مروزوئیت نمو می یابند . مروزوئیت ها سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و در آن جا به سرعت تقسیم می شوند و هر 48 تا 72 ساعت (برحسب نوع گونه آلوده کننده) گلبول های قرمز می ترکند و مروزوئیت ها مواد سمی آزاد می شوند . این سو مواد منجر به بروزیت و لرز می شود . وقتی پشه انسان آلوده ای را نیش می زند . گامتوسیت ها به بدن پشه منتقل می شوند .

جلبک قهوه ای

شاخه ی فئوفیتا و حدود 1500 گونه اند ، پرسلولی و فتوسنتز کننده اند تقریباً همه آن ها دریازی اند .

کپک مخاطی پلاسمودیومی

شاخه میکسومیکوتا حدود 500 گونه دارد که هتروتروف اند که یک نمونه آن در کتاب نشان داده شده یک توده ی سیتوپلاسمی چند هسته ای است . این کپک ها در حین حرکت باکتری ها و دیگر مواد آلی را می بلعند .

تری پانوزوما

شاخه ی تاژکداران جانور مانند حدود 3000 گونه دارد ، هتروتروف و تک سلولی هستند که تعداد تاژک از یک تا هزاران تاژک در بعضی از گونه ها است تری پانوزوما دارای یک تاژک است ، در خون همه اقسام مهره داران از ماهی ها تا پستانداران زندگی می کند و باعث بیماری شدیدی در انسان و جانوران اهلی می شود .

اوگلنا

شاخه ی اوگلناها حدود 1000 گونه دارد ، تک سلولی اند اوگلنا ساکن نهرها و برکه های آب شیرین که گیاه فراوان دارد می باشد . این جاندار بدن دوکی شکل ، دو تاژک که یکی کاملاً بلند و مشخص است ، در کنار تاژک بلند اندام حساس به نوری به نام لکه ی چشمی قرار دارد . این اندام به جهت گیری اوگلنا به سوی نور کمک می کند . اوگلنا در حضور نور فتوسنتز می کند و بدون حضور نور قادر به انجام قتوسنتز نسبت و مصرف کننده می باشد . اوگلنا دارای تعدادی کلروپلاست بیضوی شکل است که رنگ سبز جاندار را باعث می شوند .

پارامسی

شاخه ی مژکداران حدود 8000 گونه دارد . همه هتروتروف اند . مژکداران درمیان آغازیان تخصص یافته تر از بقیه به شمار می آیند . همه مژکداران ردیف هایی از مژک دارند و دو نوع هسته در سلول آنها وجود دارد . پارامی یک مژکدار نمونه است و به فراوانی در برکه ها و آب های نیمه راکد محتوی گیاهان آبزی و مواد آلی در حال تجزیه یافت می شود . شکل آن را به نوعی دمپایی تشبیه می کنند .

نوعی شعاعیان

از آمیب های پوشش دار می باشند کروی شکل ، مصرف کننده و اسکلت پیچیده از جنس سیلیکات دارند . پاهای کاذب محوردار به ترتیب به بیرون امتداد دارند . جانداران کوچک و زیبای هستند که در دریا زندگی می کنند .

مشاهده کنید صفحه 148- کلامیدوموناس ، کلرلا ، و ولوکس اسپروژیر همه از شاخه ی جلبک های سبز می باشند شاخه ی جلبک های سبز حدود 700 گونه دارد ، در این شاخه ، اشکال تک سلولی ، کلونی و پرسلولی دیده می شود ، فتوسنتز کننده و کلروپلاست های شبیه گیاهان دارند .

کلامیدوموناس : جلبک سبز تک سلولی است که دارای دو تاژک جلویی ، کلروپلاست بزرگ نعلی شکل ، لکه چشمی می باشد .

کلرلا : جلبک سبز تک سلولی است که کلروپلاست فنجانی شکل یا صفحه ای شکل (معمولاً با یک پیرنوئید) دارد .

 

 

ولوکس : کره ای توخالی و سبز است در آب شیرین و برکه ها زیست می کند . و در این کلونی هزاران سلول شبیه به کلامیدوموناس وجود دارد که ماده ای ژله مانند کل سلول ها را در برمی گیرد هر سلول دارای هسته ، کلروپلاست درشت ، دو تاژک و یک لکه چشمی می باشد . هماهنگی در حرکت تاژک سبب می شود که کلونی مانند توپ بغلتد و جلو برود ، جهت دوران توپ چپ گرد است . نام ولوکس از Volver به معنای پرخان گرفته شده است .

ورتیسلا

ورتیلامثل پارامسی از شاخه ی مژکداران است با این تفاوت که شکل بدن زنگوله ای شکل است .

انواعی از دیاتومه ها

شاخه ی دیاتومه ها بیش از 11500 گونه هستند که تک سلولی و فتوسنتز کننده اند . شناسایی و یا تومه به دلیل دیواره مرکب از دو نیمه صورت می گیرد که یک نیمه آن درون دیگری جای میگرد . هر نیمه را یک کفه می گویند ، هر کفه با سیلیکات پوشیده می شود . هنگامی که دیاتومه ها می میرند کفه های سیلیس دار به کف اقیانوس فرورفته ، تجمع پیدا می کنند و رسوباتی را به نام خاک دیاتومه ها بوجود می آورند . دیاتومه ها مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی آب ها هستند توزیع جهانی دارند و طیف وسیعی از زیستگاه ها از آب شیرین تا دریاچه های بسیار شور را دربر می گیرید . بعد از باکتریهای تصور می شود فراوان ترین موجودات زنده آبزی جهان هستند . دیاتوم ها دو نوع تقارن دارند : تقارن شعاعی و تقارن دو طرفه .

اسپیروژیر

جلبک رشته ای غیر منشعب شایع در آب های تازه است که در نهرها و استخرها یافت می شود پرسلولی و سلولهای اسپیروژیر کلروپلاست مارپیچی شکل زیبایی دارند که اطراف سلول درست زیر غشای پلاسمایی پیچیده شده است کلروپلاست مارپیچی دارای دانه بزرگ پیرنوئید می باشد .

پیرنوئید : توده های پروتئین احاطه شده با نشاسته هستند . پیرنوئیدها محصولات اولیه فتوسنتز را دریافت کرده و آن ها را به محصولات ذخیره ای تبدیل می کنند .

 

 تهیه و تنظیم :پوراندخت یعقوبیBuy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:45 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
generic cialis at the pharmacy cilas deutschland cialis online cialis italia gratis cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cialis alternative cialis alternative generic cialis at the pharmacy cialis 50 mg soft tab
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:34 ب.ظ

You have made the point.
cialis cipla best buy viagra cialis levitra buy online cialis 5mg we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk cialis 5 mg funziona sublingual cialis online try it no rx cialis compare prices cialis uk
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:51 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis 100mg suppliers cialis taglich cialis professional from usa recommended site cialis kanada viagra cialis levitra walgreens price for cialis buy cialis cheap 10 mg cialis professional from usa cialis for bph ou trouver cialis sur le net
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Really many of helpful information!
buy name brand cialis on line pastillas cialis y alcoho buying cialis overnight tadalafil tablets cialis manufacturer coupon cialis tablets australia buy cialis uk no prescription cialis uk cialis 30 day sample cialis 5 mg schweiz
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:36 ب.ظ

Useful information. Cheers.
cialis australian price cialis manufacturer coupon we like it safe cheap cialis chinese cialis 50 mg 5 mg cialis coupon printable cialis billig generic cialis levitra cialis generique 5 mg cialis 5 mg buy non 5 mg cialis generici
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Awesome info. Thanks!
cialis prices only best offers 100mg cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic tadalafil buy cialis generico online cialis super kamagra import cialis cialis kaufen cialis purchasing cialis dose 30mg
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Really a good deal of terrific info.
we recommend cheapest cialis cialis et insomni cialis tablets australia venta de cialis canada trusted tabled cialis softabs wow cialis tadalafil 100mg how does cialis work dosagem ideal cialis buy cialis online nz generic cialis at walmart
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Incredible tons of terrific tips.
generic low dose cialis deutschland cialis online cuanto cuesta cialis yaho venta de cialis canada cialis vs viagra only here cialis pills cilas how much does a cialis cost recommended site cialis kanada buy cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis without a doctor's prescription click here cialis daily uk cialis 20 mg best price cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable cialis pills price each cialis mit grapefruitsaft cialis et insomni buy cialis online legal cialis canadian drugs
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:39 ق.ظ

You said that very well!
interactions for cialis click here to buy cialis deutschland cialis online cialis 20 mg cut in half does cialis cause gout cialis online we recommend cheapest cialis cialis efficacit best generic drugs cialis buying cialis overnight
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 08:27 ب.ظ

You actually expressed it effectively.
price cialis best acheter cialis kamagra cialis 30 day sample cialis 10 doctissimo cialis canada chinese cialis 50 mg cialis for sale south africa are there generic cialis we like it safe cheap cialis tadalafil 20 mg
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:18 ق.ظ

You actually reported this adequately!
online cialis generic cialis in vietnam cialis kaufen bankberweisung cialis dosage cialis coupons safe dosage for cialis generic cialis pro where cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a low dose cialis blood pressure
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis 5 mg generic cialis 20mg tablets click now buy cialis brand tadalafil 20mg free cialis cialis prezzo al pubblico cialis e hiv precios de cialis generico cialis 5 mg para diabeticos we choice free trial of cialis
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:11 ق.ظ

You made the point!
canadian drugs generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 200 dollar savings card cialis 5mg prix cialis generico milano prices on cialis 10 mg cialis generic availability cialis kaufen wo female cialis no prescription fast cialis online
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Thanks, Plenty of knowledge!

cialis generika in deutschland kaufen cialis cuantos mg hay cialis dosage recommendations cialis pills in singapore cialis generico milano cialis 20 mg best price acquisto online cialis buying cialis in colombia click here cialis daily uk cialis 20mg
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate it!
buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk cialis coupons cialis price in bangalore order a sample of cialis recommended site cialis kanada canada discount drugs cialis cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa we use it cialis online store
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:40 ب.ظ

You suggested that really well!
only best offers 100mg cialis legalidad de comprar cialis link for you cialis price safe dosage for cialis rx cialis para comprar cialis coupons cialis kaufen bankberweisung generic cialis 20mg uk chinese cialis 50 mg we use it 50 mg cialis dose
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:53 ق.ظ

You made your stand extremely well.!
cialis super kamagra ou acheter du cialis pas cher cialis dosage discount cialis cialis free trial cialis canadian drugs look here cialis order on line cialis venta a domicilio cialis generic tadalafil buy cialis ahumada
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:20 ق.ظ

Fine postings. Thanks a lot!
when will generic cialis be available cialis purchasing purchase once a day cialis cialis italia gratis we like it safe cheap cialis the best site cialis tablets click now buy cialis brand purchase once a day cialis cialis billig precios cialis peru
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 09:10 ق.ظ

Amazing a good deal of beneficial info!
prezzo di cialis in bulgaria cialis generico in farmacia import cialis cialis 05 deutschland cialis online enter site 20 mg cialis cost viagra vs cialis vs levitra look here cialis order on line bulk cialis click now cialis from canada
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 09:20 ق.ظ

You suggested this very well!
canadian prescriptions online canadian pharmacy meds aarp recommended canadian pharmacies canadian online pharmacies legitimate pharmacy onesource cialis from canada canadian pharmaceuticals companies canadian government approved pharmacies top rated canadian pharmacies online trusted pharmacy canada scam
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:04 ب.ظ

Really plenty of beneficial knowledge.
cialis sans ordonnance only now cialis for sale in us cialis generisches kanada cialis 20mg prix en pharmacie prezzo cialis a buon mercato prezzo cialis a buon mercato generic cialis soft gels cialis 20 mg effectiveness only now cialis for sale in us buying cialis on internet
Saudi
دوشنبه 5 شهریور 1397 03:35 ب.ظ
When some ᧐ne searches for his vital tһing,
theref᧐re he/she needs to be aνailable that in detaiⅼ,
so thɑt thing iѕ maintained ᴠer һere.
cheap online pharmacy uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:25 ق.ظ

Kudos. Ample content!

price of viagra tablets buy viagra from usa how can i order viagra online ordering viagra online viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra online uk next day delivery sildenafil online uk herbal viagra how to buy viagra online safely buy cheap viagra no prescription
Gplus
چهارشنبه 13 تیر 1397 04:10 ق.ظ
Hey theгe! Ι know thiѕ iѕ kinda ooff topic h᧐wever I'ɗ figured Ι'd asҝ.
Would yоu be intterested іn exchanging
ⅼinks oг mayЬe guest writing a blog post or vice-versa?
Мy site goеs over a lot of the same subjects as yours аnd I fee we ϲould greɑtly benefit fom
eɑch ߋther. Іf yoᥙ might be interested feel free to send me an e-mail.

I loօk forward to hearing frߋm you! Fantastgic blog Ьy the ᴡay!
Gino
جمعه 8 تیر 1397 11:45 ب.ظ
I lve yoᥙr blog.. vrry nice colors & theme. Ɗid you design thіs
website yourseⅼf or diid yоu hirde somеone
to ddo іt fοr you? Plz аnswer bacҝ аs I'm loоking to design my own blog annd w᧐uld lіke to find oսt wheгe u got this from.
aрpreciate іt
Jana
جمعه 1 تیر 1397 09:45 ق.ظ
aⅼl the tіme i used to read ѕmaller aeticles whjch ɑs well сlear tһeir motive, аnd that is alѕo happening witһ this article ԝhich
I am reading noѡ.
Joshua
سه شنبه 29 خرداد 1397 04:27 ب.ظ
Hі there, Ifound yoᥙr website Ƅy mеans of Google aat tһe
sаmе timee аs looking for ɑ гelated matter, ʏⲟur site gօt
hеrе up, it appears ɡreat. I havve bookmarked іt inn my google
bookmarks.
Нi there, simply changed into alert to yoour blog via
Google, and fоund that it's truly informative.Ӏ am going to watch οut
for brussels. I ѡill apрreciate iff үoս һappen to
continue һis in future. Numerous otһer people will ⅼikely be benefited fгom youг writing.

Cheers!
viagra bestellen online
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:13 ق.ظ
My spouse and I aЬsolutely love yoսr blog ɑnd find nearly all of уour post's to Ƅe exаctly ᴡhаt I'm looking for.
Does one offer guest writerrs tο writе cοntent available foг yߋu?

I wouldn't mind wrjting a post or elaborating on а lot of thhe subjects
уοu ԝrite witһ regards to here. Aɡɑin, awesome blog!
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:13 ب.ظ

Thanks, I value it.
free cialis viagra vs cialis vs levitra cialis coupon cialis generico tesco price cialis cialis super acti cialis for sale in europa cialis canada on line prix de cialis cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید