تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - فرمانروی آغازیان

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

فرمانروی آغازیان

 

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم.......

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم . در این جزوه آموزشی

انواع آغازیان کتاب درسی علوم پایه اول راهنمایی معرفی می شوند .

آمیب

از شاخه ی ریزوپورا حدود 300 گونه را شامل می شوند . تک سلولی و هتروتروف اند ؛ همه آن ها به کمک برآمدگی های سیتوپلاسمی به نام پاهای کاذب حرکت و تغذیه می کنند . بعضی از انواع مثل آمیب هیستولیتیکا در روده ی بزرگ انسانی زندگی می کند و بیماری اسهال خونی را ایجاد می کند . بعضی دیگر مثل گونه پروتئوس زندگی آزاد دارند آمیب ها را از نظر ریخت شناسی به دو دسته آمیب های برهنه و جلددار (پوشش دار) تقسیم می کنند .

پلاسمودیوم

شاخه ی هاگداران و حدود 3900 گونه دارد . اعضای این گروه همه انگل ، فاقد اندام حرکتی ، تک سلولی و هتروتروف هستند . مالاریا توسط پلاسموریوم تولید می شود و با نیش پشه ی آنوفل انتشار می یابد . این بیماری از مهلک ترین بیماری های انسانی است . در هرسال حدود سه میلیون نفر که عمدتاً کودک هستند به علت دسترسی نداشتن به دارو و درمان براثر این بیماری می میرند . وقتی پشه آلوده انسان را نیش می زند اسپوروزوئیت ها را به خون او تزریق می کنند . اسپویوزوئیت ها ، سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و و به مروزوئیت نمو می یابند . مروزوئیت ها سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و در آن جا به سرعت تقسیم می شوند و هر 48 تا 72 ساعت (برحسب نوع گونه آلوده کننده) گلبول های قرمز می ترکند و مروزوئیت ها مواد سمی آزاد می شوند . این سو مواد منجر به بروزیت و لرز می شود . وقتی پشه انسان آلوده ای را نیش می زند . گامتوسیت ها به بدن پشه منتقل می شوند .

جلبک قهوه ای

شاخه ی فئوفیتا و حدود 1500 گونه اند ، پرسلولی و فتوسنتز کننده اند تقریباً همه آن ها دریازی اند .

کپک مخاطی پلاسمودیومی

شاخه میکسومیکوتا حدود 500 گونه دارد که هتروتروف اند که یک نمونه آن در کتاب نشان داده شده یک توده ی سیتوپلاسمی چند هسته ای است . این کپک ها در حین حرکت باکتری ها و دیگر مواد آلی را می بلعند .

تری پانوزوما

شاخه ی تاژکداران جانور مانند حدود 3000 گونه دارد ، هتروتروف و تک سلولی هستند که تعداد تاژک از یک تا هزاران تاژک در بعضی از گونه ها است تری پانوزوما دارای یک تاژک است ، در خون همه اقسام مهره داران از ماهی ها تا پستانداران زندگی می کند و باعث بیماری شدیدی در انسان و جانوران اهلی می شود .

اوگلنا

شاخه ی اوگلناها حدود 1000 گونه دارد ، تک سلولی اند اوگلنا ساکن نهرها و برکه های آب شیرین که گیاه فراوان دارد می باشد . این جاندار بدن دوکی شکل ، دو تاژک که یکی کاملاً بلند و مشخص است ، در کنار تاژک بلند اندام حساس به نوری به نام لکه ی چشمی قرار دارد . این اندام به جهت گیری اوگلنا به سوی نور کمک می کند . اوگلنا در حضور نور فتوسنتز می کند و بدون حضور نور قادر به انجام قتوسنتز نسبت و مصرف کننده می باشد . اوگلنا دارای تعدادی کلروپلاست بیضوی شکل است که رنگ سبز جاندار را باعث می شوند .

پارامسی

شاخه ی مژکداران حدود 8000 گونه دارد . همه هتروتروف اند . مژکداران درمیان آغازیان تخصص یافته تر از بقیه به شمار می آیند . همه مژکداران ردیف هایی از مژک دارند و دو نوع هسته در سلول آنها وجود دارد . پارامی یک مژکدار نمونه است و به فراوانی در برکه ها و آب های نیمه راکد محتوی گیاهان آبزی و مواد آلی در حال تجزیه یافت می شود . شکل آن را به نوعی دمپایی تشبیه می کنند .

نوعی شعاعیان

از آمیب های پوشش دار می باشند کروی شکل ، مصرف کننده و اسکلت پیچیده از جنس سیلیکات دارند . پاهای کاذب محوردار به ترتیب به بیرون امتداد دارند . جانداران کوچک و زیبای هستند که در دریا زندگی می کنند .

مشاهده کنید صفحه 148- کلامیدوموناس ، کلرلا ، و ولوکس اسپروژیر همه از شاخه ی جلبک های سبز می باشند شاخه ی جلبک های سبز حدود 700 گونه دارد ، در این شاخه ، اشکال تک سلولی ، کلونی و پرسلولی دیده می شود ، فتوسنتز کننده و کلروپلاست های شبیه گیاهان دارند .

کلامیدوموناس : جلبک سبز تک سلولی است که دارای دو تاژک جلویی ، کلروپلاست بزرگ نعلی شکل ، لکه چشمی می باشد .

کلرلا : جلبک سبز تک سلولی است که کلروپلاست فنجانی شکل یا صفحه ای شکل (معمولاً با یک پیرنوئید) دارد .

 

 

ولوکس : کره ای توخالی و سبز است در آب شیرین و برکه ها زیست می کند . و در این کلونی هزاران سلول شبیه به کلامیدوموناس وجود دارد که ماده ای ژله مانند کل سلول ها را در برمی گیرد هر سلول دارای هسته ، کلروپلاست درشت ، دو تاژک و یک لکه چشمی می باشد . هماهنگی در حرکت تاژک سبب می شود که کلونی مانند توپ بغلتد و جلو برود ، جهت دوران توپ چپ گرد است . نام ولوکس از Volver به معنای پرخان گرفته شده است .

ورتیسلا

ورتیلامثل پارامسی از شاخه ی مژکداران است با این تفاوت که شکل بدن زنگوله ای شکل است .

انواعی از دیاتومه ها

شاخه ی دیاتومه ها بیش از 11500 گونه هستند که تک سلولی و فتوسنتز کننده اند . شناسایی و یا تومه به دلیل دیواره مرکب از دو نیمه صورت می گیرد که یک نیمه آن درون دیگری جای میگرد . هر نیمه را یک کفه می گویند ، هر کفه با سیلیکات پوشیده می شود . هنگامی که دیاتومه ها می میرند کفه های سیلیس دار به کف اقیانوس فرورفته ، تجمع پیدا می کنند و رسوباتی را به نام خاک دیاتومه ها بوجود می آورند . دیاتومه ها مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی آب ها هستند توزیع جهانی دارند و طیف وسیعی از زیستگاه ها از آب شیرین تا دریاچه های بسیار شور را دربر می گیرید . بعد از باکتریهای تصور می شود فراوان ترین موجودات زنده آبزی جهان هستند . دیاتوم ها دو نوع تقارن دارند : تقارن شعاعی و تقارن دو طرفه .

اسپیروژیر

جلبک رشته ای غیر منشعب شایع در آب های تازه است که در نهرها و استخرها یافت می شود پرسلولی و سلولهای اسپیروژیر کلروپلاست مارپیچی شکل زیبایی دارند که اطراف سلول درست زیر غشای پلاسمایی پیچیده شده است کلروپلاست مارپیچی دارای دانه بزرگ پیرنوئید می باشد .

پیرنوئید : توده های پروتئین احاطه شده با نشاسته هستند . پیرنوئیدها محصولات اولیه فتوسنتز را دریافت کرده و آن ها را به محصولات ذخیره ای تبدیل می کنند .

 

 تهیه و تنظیم :پوراندخت یعقوبیcheap online pharmacy uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:25 ق.ظ

Kudos. Ample content!

price of viagra tablets buy viagra from usa how can i order viagra online ordering viagra online viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra online uk next day delivery sildenafil online uk herbal viagra how to buy viagra online safely buy cheap viagra no prescription
Gplus
چهارشنبه 13 تیر 1397 04:10 ق.ظ
Hey theгe! Ι know thiѕ iѕ kinda ooff topic h᧐wever I'ɗ figured Ι'd asҝ.
Would yоu be intterested іn exchanging
ⅼinks oг mayЬe guest writing a blog post or vice-versa?
Мy site goеs over a lot of the same subjects as yours аnd I fee we ϲould greɑtly benefit fom
eɑch ߋther. Іf yoᥙ might be interested feel free to send me an e-mail.

I loօk forward to hearing frߋm you! Fantastgic blog Ьy the ᴡay!
Gino
جمعه 8 تیر 1397 11:45 ب.ظ
I lve yoᥙr blog.. vrry nice colors & theme. Ɗid you design thіs
website yourseⅼf or diid yоu hirde somеone
to ddo іt fοr you? Plz аnswer bacҝ аs I'm loоking to design my own blog annd w᧐uld lіke to find oսt wheгe u got this from.
aрpreciate іt
Jana
جمعه 1 تیر 1397 09:45 ق.ظ
aⅼl the tіme i used to read ѕmaller aeticles whjch ɑs well сlear tһeir motive, аnd that is alѕo happening witһ this article ԝhich
I am reading noѡ.
Joshua
سه شنبه 29 خرداد 1397 04:27 ب.ظ
Hі there, Ifound yoᥙr website Ƅy mеans of Google aat tһe
sаmе timee аs looking for ɑ гelated matter, ʏⲟur site gօt
hеrе up, it appears ɡreat. I havve bookmarked іt inn my google
bookmarks.
Нi there, simply changed into alert to yoour blog via
Google, and fоund that it's truly informative.Ӏ am going to watch οut
for brussels. I ѡill apрreciate iff үoս һappen to
continue һis in future. Numerous otһer people will ⅼikely be benefited fгom youг writing.

Cheers!
viagra bestellen online
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:13 ق.ظ
My spouse and I aЬsolutely love yoսr blog ɑnd find nearly all of уour post's to Ƅe exаctly ᴡhаt I'm looking for.
Does one offer guest writerrs tο writе cοntent available foг yߋu?

I wouldn't mind wrjting a post or elaborating on а lot of thhe subjects
уοu ԝrite witһ regards to here. Aɡɑin, awesome blog!
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:13 ب.ظ

Thanks, I value it.
free cialis viagra vs cialis vs levitra cialis coupon cialis generico tesco price cialis cialis super acti cialis for sale in europa cialis canada on line prix de cialis cialis generic
Howard
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 07:48 ب.ظ
Hi there Dear, are you truly visiing this weeb site regularly,
if so then you will definitely take good knowledge.
Viagra coupon
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:24 ب.ظ

Really tons of terrific knowledge!
how can i order viagra online sildenafil citrate online viagra pharmacy where to buy viagra online viagra uk price cheap online pharmacy usa buy viagra pills online viagra prescription buy viagra locally buy cheap viagra generic online
depforce oral strip
شنبه 1 اردیبهشت 1397 05:12 ق.ظ
Thanks for every other informative blog. The place elsee may I get hat ttype of information written iin such a perfesct
method? I have a venture thwt I'm jusst noww working on, and
I've been oon the look ouut forr such information.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:39 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome stuff.
cialis side effects dangers pastillas cialis y alcoho i recommend cialis generico cialis online nederland achat cialis en suisse cialis tablets australia cilas rezeptfrei cialis apotheke cialis online where do you buy cialis
Cialis online
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:16 ق.ظ

Whoa a lot of helpful advice!
free generic cialis viagra vs cialis vs levitra price cialis per pill cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe prix de cialis we choice cialis pfizer india the best choice cialis woman pastillas cialis y alcoho cialis super acti
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 12:04 ق.ظ

Incredible a lot of very good tips!
cialis free trial legalidad de comprar cialis cialis usa cost viagra vs cialis vs levitra cialis ahumada cialis price thailand cialis side effects cialis online holland we recommend cialis info cialis daily reviews
Audrea
جمعه 17 آذر 1396 07:44 ق.ظ
Wow, that's what I was looking for, what a data!
present here at this blog, thanks admin of this web page.
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 09:21 ب.ظ
سلام وب سایت عالی وجود دارد! آیا یک وبلاگ مانند این کار زیادی را انجام می دهد؟
من تخصص بسیار کمی در برنامه نویسی کامپیوتر داشتم اما من بودم
امیدوارم وبلاگم را به زودی شروع کنم به هر حال، باید داشته باشید
هر گونه ایده یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم این است
خاموش موضوع، اما من مجبور شدم بپرسم. خیلی ممنون!
cam4 tokens hack
دوشنبه 6 آذر 1396 05:56 ب.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا شما تا به حال با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند هفته کار سخت به دلیل هیچ تهیه پشتیبان.
آیا شما روشی برای جلوگیری از هکر ها دارید؟
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:30 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و در واقع هستم
خوشحال به خواندن همه در یک جای تنها.
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 04:49 ب.ظ
You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding
this matter to be really one thing that I think I would never understand.
It sort of feels too complicated and very broad for me. I'm having a look forward on your subsequent publish, I'll try to get the grasp of it!
What do eccentric heel drops do?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:46 ب.ظ
Keep this going please, great job!
Janna
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:46 ب.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering
troubles with your RSS. I don't know why I cannot join it.

Is there anybody else having the same RSS issues?
Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!
home std test kit
جمعه 2 تیر 1396 06:46 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه کار درست
با من پس از برخی از زمان. جایی در
سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با جهش در
منطق و یک ممکن است را خوب به
کمک پر همه کسانی شکاف. اگر شما در واقع که
می توانید انجام من را قطعا تا
پایان در گم.
Elijah
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:35 ب.ظ
This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that truly how
to do running a blog.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:40 ب.ظ
This piece of writing is really a good one it assists
new internet users, who are wishing for blogging.
p
چهارشنبه 15 مهر 1388 09:29 ب.ظ
it was great!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید