تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - فرمانروی آغازیان

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

فرمانروی آغازیان

 

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم.......

فرمانروی آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم . در این جزوه آموزشی

انواع آغازیان کتاب درسی علوم پایه اول راهنمایی معرفی می شوند .

آمیب

از شاخه ی ریزوپورا حدود 300 گونه را شامل می شوند . تک سلولی و هتروتروف اند ؛ همه آن ها به کمک برآمدگی های سیتوپلاسمی به نام پاهای کاذب حرکت و تغذیه می کنند . بعضی از انواع مثل آمیب هیستولیتیکا در روده ی بزرگ انسانی زندگی می کند و بیماری اسهال خونی را ایجاد می کند . بعضی دیگر مثل گونه پروتئوس زندگی آزاد دارند آمیب ها را از نظر ریخت شناسی به دو دسته آمیب های برهنه و جلددار (پوشش دار) تقسیم می کنند .

پلاسمودیوم

شاخه ی هاگداران و حدود 3900 گونه دارد . اعضای این گروه همه انگل ، فاقد اندام حرکتی ، تک سلولی و هتروتروف هستند . مالاریا توسط پلاسموریوم تولید می شود و با نیش پشه ی آنوفل انتشار می یابد . این بیماری از مهلک ترین بیماری های انسانی است . در هرسال حدود سه میلیون نفر که عمدتاً کودک هستند به علت دسترسی نداشتن به دارو و درمان براثر این بیماری می میرند . وقتی پشه آلوده انسان را نیش می زند اسپوروزوئیت ها را به خون او تزریق می کنند . اسپویوزوئیت ها ، سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و و به مروزوئیت نمو می یابند . مروزوئیت ها سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و در آن جا به سرعت تقسیم می شوند و هر 48 تا 72 ساعت (برحسب نوع گونه آلوده کننده) گلبول های قرمز می ترکند و مروزوئیت ها مواد سمی آزاد می شوند . این سو مواد منجر به بروزیت و لرز می شود . وقتی پشه انسان آلوده ای را نیش می زند . گامتوسیت ها به بدن پشه منتقل می شوند .

جلبک قهوه ای

شاخه ی فئوفیتا و حدود 1500 گونه اند ، پرسلولی و فتوسنتز کننده اند تقریباً همه آن ها دریازی اند .

کپک مخاطی پلاسمودیومی

شاخه میکسومیکوتا حدود 500 گونه دارد که هتروتروف اند که یک نمونه آن در کتاب نشان داده شده یک توده ی سیتوپلاسمی چند هسته ای است . این کپک ها در حین حرکت باکتری ها و دیگر مواد آلی را می بلعند .

تری پانوزوما

شاخه ی تاژکداران جانور مانند حدود 3000 گونه دارد ، هتروتروف و تک سلولی هستند که تعداد تاژک از یک تا هزاران تاژک در بعضی از گونه ها است تری پانوزوما دارای یک تاژک است ، در خون همه اقسام مهره داران از ماهی ها تا پستانداران زندگی می کند و باعث بیماری شدیدی در انسان و جانوران اهلی می شود .

اوگلنا

شاخه ی اوگلناها حدود 1000 گونه دارد ، تک سلولی اند اوگلنا ساکن نهرها و برکه های آب شیرین که گیاه فراوان دارد می باشد . این جاندار بدن دوکی شکل ، دو تاژک که یکی کاملاً بلند و مشخص است ، در کنار تاژک بلند اندام حساس به نوری به نام لکه ی چشمی قرار دارد . این اندام به جهت گیری اوگلنا به سوی نور کمک می کند . اوگلنا در حضور نور فتوسنتز می کند و بدون حضور نور قادر به انجام قتوسنتز نسبت و مصرف کننده می باشد . اوگلنا دارای تعدادی کلروپلاست بیضوی شکل است که رنگ سبز جاندار را باعث می شوند .

پارامسی

شاخه ی مژکداران حدود 8000 گونه دارد . همه هتروتروف اند . مژکداران درمیان آغازیان تخصص یافته تر از بقیه به شمار می آیند . همه مژکداران ردیف هایی از مژک دارند و دو نوع هسته در سلول آنها وجود دارد . پارامی یک مژکدار نمونه است و به فراوانی در برکه ها و آب های نیمه راکد محتوی گیاهان آبزی و مواد آلی در حال تجزیه یافت می شود . شکل آن را به نوعی دمپایی تشبیه می کنند .

نوعی شعاعیان

از آمیب های پوشش دار می باشند کروی شکل ، مصرف کننده و اسکلت پیچیده از جنس سیلیکات دارند . پاهای کاذب محوردار به ترتیب به بیرون امتداد دارند . جانداران کوچک و زیبای هستند که در دریا زندگی می کنند .

مشاهده کنید صفحه 148- کلامیدوموناس ، کلرلا ، و ولوکس اسپروژیر همه از شاخه ی جلبک های سبز می باشند شاخه ی جلبک های سبز حدود 700 گونه دارد ، در این شاخه ، اشکال تک سلولی ، کلونی و پرسلولی دیده می شود ، فتوسنتز کننده و کلروپلاست های شبیه گیاهان دارند .

کلامیدوموناس : جلبک سبز تک سلولی است که دارای دو تاژک جلویی ، کلروپلاست بزرگ نعلی شکل ، لکه چشمی می باشد .

کلرلا : جلبک سبز تک سلولی است که کلروپلاست فنجانی شکل یا صفحه ای شکل (معمولاً با یک پیرنوئید) دارد .

 

 

ولوکس : کره ای توخالی و سبز است در آب شیرین و برکه ها زیست می کند . و در این کلونی هزاران سلول شبیه به کلامیدوموناس وجود دارد که ماده ای ژله مانند کل سلول ها را در برمی گیرد هر سلول دارای هسته ، کلروپلاست درشت ، دو تاژک و یک لکه چشمی می باشد . هماهنگی در حرکت تاژک سبب می شود که کلونی مانند توپ بغلتد و جلو برود ، جهت دوران توپ چپ گرد است . نام ولوکس از Volver به معنای پرخان گرفته شده است .

ورتیسلا

ورتیلامثل پارامسی از شاخه ی مژکداران است با این تفاوت که شکل بدن زنگوله ای شکل است .

انواعی از دیاتومه ها

شاخه ی دیاتومه ها بیش از 11500 گونه هستند که تک سلولی و فتوسنتز کننده اند . شناسایی و یا تومه به دلیل دیواره مرکب از دو نیمه صورت می گیرد که یک نیمه آن درون دیگری جای میگرد . هر نیمه را یک کفه می گویند ، هر کفه با سیلیکات پوشیده می شود . هنگامی که دیاتومه ها می میرند کفه های سیلیس دار به کف اقیانوس فرورفته ، تجمع پیدا می کنند و رسوباتی را به نام خاک دیاتومه ها بوجود می آورند . دیاتومه ها مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی آب ها هستند توزیع جهانی دارند و طیف وسیعی از زیستگاه ها از آب شیرین تا دریاچه های بسیار شور را دربر می گیرید . بعد از باکتریهای تصور می شود فراوان ترین موجودات زنده آبزی جهان هستند . دیاتوم ها دو نوع تقارن دارند : تقارن شعاعی و تقارن دو طرفه .

اسپیروژیر

جلبک رشته ای غیر منشعب شایع در آب های تازه است که در نهرها و استخرها یافت می شود پرسلولی و سلولهای اسپیروژیر کلروپلاست مارپیچی شکل زیبایی دارند که اطراف سلول درست زیر غشای پلاسمایی پیچیده شده است کلروپلاست مارپیچی دارای دانه بزرگ پیرنوئید می باشد .

پیرنوئید : توده های پروتئین احاطه شده با نشاسته هستند . پیرنوئیدها محصولات اولیه فتوسنتز را دریافت کرده و آن ها را به محصولات ذخیره ای تبدیل می کنند .

 

 تهیه و تنظیم :پوراندخت یعقوبیyaanieltwjfbo
دوشنبه 7 مرداد 1398 05:37 ق.ظ
bnenfbcfqsxf rx cialis http://hibookmark.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - generic viagra canadian viagra effects on women <a href="http://dostoyanieplaneti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1055695">viagra online pharmacy free shipping</a>
toanielijjxpt
یکشنبه 9 تیر 1398 07:03 ب.ظ
aqqhnsapbhgl side effects viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra pill splitter</a> viagra pro <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis for daily use canada</a>
female viagra drug
http://montmasfue.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:29 ق.ظ

Fantastic facts, Many thanks!
cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab look here cialis order on line cialis kaufen wo we recommend cheapest cialis cialis lowest price cialis generico postepay does cialis cause gout cialis price in bangalore 40 mg cialis what if i take
yuanielumwyuf
یکشنبه 2 تیر 1398 05:31 ب.ظ
wflagwtmlete canadian overnight pharmacy http://canadacialisproviagra.com/ - is cialis safe from canada viagra free trial <a href="http://canadaviagravqcialis.com/">cialis from canada pharmcy</a>
http://ciavima.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:55 ق.ظ

Great content. Regards!
cialis uk next day discount cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis for sale cialis 100 mg 30 tablet we like it safe cheap cialis cialis authentique suisse cialis lilly tadalafi generic cialis levitra cialis flussig
viagra cialis levitra
شنبه 1 تیر 1398 06:09 ب.ظ

Fine stuff. Thank you.
buy cialis sample pack tadalafil generic cialis authentique suisse cialis ahumada cialis 5 mg para diabeticos cialis professional from usa link for you cialis price purchase once a day cialis cialis dosage amounts viagra vs cialis
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 01:11 ق.ظ

Thanks a lot, I like it!
cialis 5mg prix cialis once a da buying cialis in colombia cialis 20mg generic cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis venta a domicilio cialis tadalafil cialis professional yohimbe cialis 5 mg scheda tecnica
http://niascorno.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:57 ق.ظ

With thanks. A good amount of info!

cialis generic cialis 5 mg schweiz costo in farmacia cialis cialis generic availability cialis uk next day dosagem ideal cialis cialis with 2 days delivery cialis 20mg cialis 5 mg buy cialis pills
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:21 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
generic cialis 20mg uk cilas price cialis wal mart pharmacy cialis savings card cialis prezzo in linea basso cialis for daily use cialis pills rx cialis para comprar buying cialis overnight cialis 20 mg
http://veymeama.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:01 ب.ظ

Wow all kinds of beneficial advice.
we recommend cialis best buy achat cialis en europe generic low dose cialis cialis efficacit cilas link for you cialis price cialis generic cialis sicuro in linea cialis rezeptfrei cialis generico en mexico
http://lorade.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:35 ق.ظ

Well spoken truly! .
cialis 05 cialis taglich il cialis quanto costa cialis ahumada cialis para que sirve cialis usa cost cialis canada on line calis cialis generique cialis kamagra levitra
http://foevovan.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:58 ق.ظ

Lovely facts, Thanks a lot!
cialis australian price cialis online napol cialis generico in farmacia free cialis cialis super kamagra prezzo cialis a buon mercato best generic drugs cialis prezzo cialis a buon mercato purchase once a day cialis cialis tablets for sale
http://snappuncho.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:05 ب.ظ

Thanks a lot, A lot of facts.

cialis generika in deutschland kaufen we choice cialis uk order a sample of cialis cialis manufacturer coupon cialis professional from usa cialis uk cialis efficacit cialis soft tabs for sale buy cialis cheap 10 mg cialis canada on line
http://nanawet.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

Thank you, I value it.
cialis price in bangalore fast cialis online cialis super kamagra cialis super kamagra cialis online nederland viagra cialis levitra cialis generisches kanada costo in farmacia cialis cialis generico in farmacia cost of cialis per pill
http://loitaver.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:32 ق.ظ

Regards. Numerous knowledge.

sublingual cialis online cialis pas cher paris look here cialis cheap canada prezzo di cialis in bulgaria look here cialis order on line cialis online prices for cialis 50mg cialis generic availability cialis dose 30mg cialis generique
how to buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 09:46 ب.ظ

Useful stuff. Regards!
cialis 10 doctissimo wow cialis 20 cialis cost cialis name brand cheap we choice cialis pfizer india cialis en mexico precio acheter cialis kamagra cialis generic cialis kaufen cialis tadalafil online
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:36 ب.ظ

Great stuff. Regards.
best generic drugs cialis cialis kamagra levitra cialis online cialis australia org enter site natural cialis buy brand cialis cheap cialis lilly tadalafi generic cialis at walmart compare prices cialis uk when will generic cialis be available
http://caeprencen.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

Thanks a lot, Ample stuff.

comprar cialis 10 espa241a order a sample of cialis cialis coupon does cialis cause gout tesco price cialis cialis generic availability cialis canada ou acheter du cialis pas cher cialis reviews cialis vs viagra
buy cialis online legal
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:08 ب.ظ

Thanks. Loads of posts.

cialis authentique suisse cialis for sale cialis manufacturer coupon 200 cialis coupon click now cialis from canada achat cialis en europe cialis 5mg billiger cialis venta a domicilio cialis price thailand cialis dosage
Buy cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

You actually expressed that adequately.
cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen bankberweisung cialis australia org we use it cialis online store canadian discount cialis where do you buy cialis cialis vs viagra cialis canadian drugs cialis 5 mg para diabeticos
zzanielhnuprt
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:10 ب.ظ
mdecptzdruin canadian pharmacies <a href=http://northwestpharmacyc.com/>free viagra</a> purchase cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian viagra no prescription</a>
tadalafil canadian
can i cut a viagra in half
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

I don't even know how I ended up right here, however I thought this put up used to be good. I don't realize who you're but certainly you're going to a famous blogger if you are not already. Cheers!
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

Cheers. An abundance of information!

cialis 30 day trial coupon cialis italia gratis cialis uk preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil enter site natural cialis online cialis tadalafil 5mg look here cialis order on line generic cialis soft gels
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:45 ب.ظ

You actually said it perfectly.
cialis professional yohimbe cialis 100 mg 30 tablet estudios de cialis genricos cialis 100 mg 30 tablet when can i take another cialis opinioni cialis generico cost of cialis cvs low cost cialis 20mg buy cialis online legal cialis 100 mg 30 tablet
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:17 ب.ظ

You expressed that really well!
i recommend cialis generico calis cialis y deporte we like it safe cheap cialis acheter cialis kamagra comprar cialis 10 espa241a cialis generika cialis australia org click here take cialis the best site cialis tablets
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:45 ق.ظ

Thank you, An abundance of tips!

canadian pharmacy no prescription north west pharmacy canada canadian pharmacies that ship to us canadian medications list canadian pharmacies online prescriptions drugstore online canada canada pharmacies northwest pharmacies mail order canada medication list buy viagrow pro
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:45 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
generic cialis at the pharmacy cilas deutschland cialis online cialis italia gratis cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cialis alternative cialis alternative generic cialis at the pharmacy cialis 50 mg soft tab
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:34 ب.ظ

You have made the point.
cialis cipla best buy viagra cialis levitra buy online cialis 5mg we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk cialis 5 mg funziona sublingual cialis online try it no rx cialis compare prices cialis uk
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:51 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis 100mg suppliers cialis taglich cialis professional from usa recommended site cialis kanada viagra cialis levitra walgreens price for cialis buy cialis cheap 10 mg cialis professional from usa cialis for bph ou trouver cialis sur le net
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Really many of helpful information!
buy name brand cialis on line pastillas cialis y alcoho buying cialis overnight tadalafil tablets cialis manufacturer coupon cialis tablets australia buy cialis uk no prescription cialis uk cialis 30 day sample cialis 5 mg schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید