تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - طرح درس 5

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

طرح درس 5

 

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه.........

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه ای(earth warming) ،اثر گلخانه ای
(green house effect) ، گرم شدن زمین(earth warming) 
    زمان : یك جلسه آموزشی
   هدف های یادگیری:
     - آلودگی هوا و علل آن را بشناسند.
     - پدیده های گلخانه ای را بفهمند.
     - با اثرات پدیده های گلخانه ای در آب و هوا آشنا شوند.
     - پیامدهای گرم شدن كره زمین را بشناسند.
     - با پدیده ی وارونگی دما و علل ایجاد آن آشنا شوند.
     -  بارش اسیدی و علل ایجاد آن را بشناسند.
     - با پیامدهای بارش اسیدی آشنا شوند .
     - با کشورهای موثر در ایجاد بارش اسیدی و کشورهای در معرض بارش اسیدی آشنا
شوند .
     - با لایه ازن و اثر آن آشنا شود.
   انتظارات عملكردی:
    - میزان اثرات آلودگی هوا توسط آتشفشان و سوخت های فسیلی در صنایع را مقایسه
كنند.
    - بنویسند افزایش پدیده های گلخانه ای در جو سبب پیدایش كدام فرضیه شده است.
    -  اطلاعات مورد نیاز درباره ی تغییر دمای زمین را از پایگاههای اینترنتی
بیابد.
    - نمودارهای ص 85 كتاب (درجه حرارت زمین و میزان تراكم co2 در جو) را مقایسه و
تفسیر كنید.
   -   به نظر آنها كدام دسته از كشورهادر افزایش گازهای گلخانه ای نقش بیشتری
دارند چرا؟
   -  با بریده های روزنامه یك روزنامه دیواری تحت عنوان تغییر آب و هوا (اقلیم)
بسازند.
   -  نمودارهای ص ?? كتاب را مقایسه و تفسیر نماید.
    -  تحلیل كند جرا وارونگی دما در مراكز شهری و صنعتی خطر دارد ولی در پیرامون
شهرها و مراكز صنعتی خطری ایجاد نمیكند
   - فرایند ایجاد بارش اسید ی و علت آن  را توضیح دهد.
   - پیامدهای بارش اسیدی را بیان نماید .
   - تحلیل کند کدام کشورها ( صنعتی – غیر صنعتی ) در ایجاد بارش اسیدی نقش بیشتری
دارند .
   - به نظر آنها چگونه می توان از ایجاد بارش اسیدی جلوگیری کرد .
   - با استفاده از نقشه ص ??كتاب نام? كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد ونام ?
كشور كه در معرض بارش اسیدی نیستند را              بیابد و در جدولی که در میحط 
word  یا excel ترسیم می كنذ, نمایش دهد.
- فكر كنید چه كارهایی می توانید انجام دهید كه سطح آلودگی هوا كاهش یابد تا نهایتا
 دمای كره ی زمین افزایش پیدا نكند. آنها را در یكی از محیط های excel  یا word
بنویسید.
- دلایل حفاظت از لایه ازن را بیان كنند.
 امكانات ICT:رایانه با امكانات دسترسی به اینترنت ،نرم افزارهای ارایه مطالب و
ویدیو پروژكتور
امكانات جایگزین:كاغذدر اندازه A3  - ماژیك – بریده روز نامه – كتاب درسی – مجله
–CD اطلاعات درصورت عدم دسترسی به اینترنت – تخته
 مهارتهای IT مورد نیاز فراگیران :آشنا با مهارت جستجو در اینترنت و كار در محیط
excel-word-powerpoint
 مراحل تدریس :
1-احوالپرسی و حضور و غیاب با شمارش ذهنی...
2-پرسش جلسه قبل ندارد (اولین جلسه بعد از آزمون پایانی نوبت اول است).
3 –نشان دادن اسلاید و حدس زدن عنوان درس توسط دانش آموزان
4- نشان دادن پاكت های نامه و ارایه آنها با جملاتی مثل «نامه های خوب برای بچه های
خوب و فعال و...»
5-از آنها می خواهیم تا نامه ها را بخوانند ، تکمیل کنند و بگویند چه سوا ل هایی در
ذهن آنها شکل گرفته است .
6- وقتی سوال ها مطرح و بحث و نتیجه گیری شد از آنها می خواهیم برگه كار فراگیران
در كلاس را بخوانند و اجرا كنند .
برگه كارفراگیران در كلاس :
   مراحل كار فراگیران :
1-    گروه همیشگی خود را تشكیل دهید .
2-    از روی اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
3-    هر گروه نامه خود را بخواند.
4-     با مشورت هم یك موضوع یا مسئله ای راكه در مورد موضوع درس در ذهن تان بوجود
آمده انتخاب
و جستجو نمایید .
5-    از بریده های روز نامه ، كتب ومجلات ، لوح فشرده (CD) و سایت های زیر می
توانید استفاده كنید :
 
 
 
 
http://www.iranglobal.dk/kanon%20sabaz%20M.htm
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005404.html
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-
http://anaoghtyboy.blogsky.com/?PostId=11
http://ngdir.com/SiteLinks/Kids/html/energy-mafahim_11_zamin%20garmai.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050605_aa_environment.shtml
http://www.iranian.be/pr/index.php?p=1920
http://ettelaat.net/sahretan_tehran.htm
http://www.mehrnews.ir/fa/newsprint.
Http://www.ngdir.irsitelinks/kids/html/mafahim asargolkhaneie.htm
Http://daneshnameh.roshd.ir
http://irangreenpen.org/01articles/000890.shtml
http://www.aqcc.org/p tehran air.htm
http://www.frw.org.ir/fa/saruguz/axbur. varooidud/indexu
http://irangreenpen.org/00news/001056.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2004/09/040922_si_icecollapse-ant.shtml
http://www.payamezenderood.com/framework.jsp?SID=9548
6-  حالا نتایج تلاش ،مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر  نشان دهید
:
فعالیت های(ارزشیابی) داخل كلاس :
الف : 1- در محیط power point   برای پاسخ سوال یا موضوع اسلاید سازی كنید .
در صورتی كه توانایی اسلاید سازی ندارید یكی از فعالیتهای جایگزین  شماره 2 یا 3 را
انجام دهید .
2-داستان یا سناریویی بنویسید كه شخصیت های آن با مسئله آلودگی هوا و راه حل آن در
گیر باشند .
3- با بریده های روز نامه  یك روز نامه دیواری در مورد لایه ازن یا تغییرات آب وهوا
درست كنید .
ب : فعالیت های زیر را انجام دهید :
1-   با توجه به نقشه ص 88 از میان قاره های جهان  دو گروه از كشور ها را شناسایی و
فهرست كنید (برای هر گروه سه كشور )  كه در معرض بارش اسیدی هستند یا نیستند و
آنهارا  درجدولی كه در محیط excel  یا word ترسیم میكنید نشان دهید .
2-   كدام یك از نمودار ها وارونگی دما را بهتر نمایش می دهد :
                                                                   ارتفاع       
               ارتفاع
 
 


                                                      دما                       
  دما                                         
3-   نظر خود را در مورد روش كار امروز بنویسید .
4-   نماینده گروه آماده باشد تا یافته های گروه را برای كلاس گزارش كند
5-فعالیتهای خود را در پوشه جغرافیا با نام گروه تان ذخیره كنید .
 
فعالیت های(ارزشیابی) خارج از كلاس :
1-  فعالیت های داخل كتاب را حل كنید .
2-  سه انرژی پاك نام ببرید .
3-  دو پیشنهاد برای كاهش آلودگی هوا بنویسید .
4-تصور كنید اگر یكی از نتایج آلودگی هوا  ، كاهش دمای كره زمین باشد ، چه پیامد
هایی بهمراه دارد.
5-شش پرسش چهار گزینه ای  از متن درس طراحی نمایید
ارزشیابی:در دو قسمت قبل تحت عنوان فعالیت های داخل کلاس و فعالیتهای خارج از کلاس
و به کمک چک لیست انجام می شود.
 فواید استفاده از it  در ارائه درس:
- دستیابی به یادگیری مستقل و فعال
- تقویت مشاركت و كار گروهی
- امكان دسترسی آسان ‘ انتخاب و تفسیر اطلاعات
-  تنظیم سرعت پیشرفت دانش آموز توسط خود وی
-  مرور‘ بازبینی ‘ اصلاح و بهبودكیفیت كار
-  تقویت اعتماد به نفس و روحیه خوداتكایی در دانش آموز
- ایجاد فضای غیر رسمی درآ موزش
-  جذابیت و برخورداری از تنوع در ارائه مطالب
- آزادی عمل دانش آموز در زمینه های مطالعه
- تقویت توانایی دانش آموز در نوشتن گزارش و توضیحات
- پیشگیری از تكروی و انزوای دانش آموزان
 
توجه : فعالیتهای( ارزشیابی ) داخل کلاس و منزل دانش آموزان مخصوص جشنواره و درس
بارش اسیدی در صفحه بعد قرار دارد .
       
ضمیمه ها: 
متن نامه جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان « مخصوص اجرا در جشنواره و درس بارش
اسیدی »
    
    به نام خدا
سلام عزیزان ، دفعه قبل مطالبی را در مورد آ لودگی هوا ، علل ، انواع و برخی از
پیامدهای آن مانند افزایش گازهای گلخانه ای ، گرم شدن کره زمین و پیامدهای آن  و وا
رونگی دما یاد گرفته ایم . این جلسه در مورد
 بارش اسیدی و جلسه آینده در مورد لایه ازن می آموزیم  .
بارش اسیدی که علت آن فعالیت های ........... است و عامل ایجاد آن افزایش گازهای
............ و ............
می باشد. این گازها در جو زمین دچار واکنش شیمیایی می شوند و دو اسید
..................... و ...............
را تولید می کند که همراه با بارش مثل باران یا مه به سطح زمین می رسند .
توجه : لطفا جملات را تکمیل کنید و بگویید چه سوال هایی در ذهن شما به وجود آمده
است .
          با هم سوال ها را در کلاس مطرح و پس از بررسی آنها چند سوال را برای
ادامه یادگیری انتخاب
         می کنیم .
 
راستی برای تکمیل نامه می توانید از کتاب و لوح فشرده (CD ) و موتور جستجو در
اینترنت استفاده کنید.
یادتان باشد یافتن لذت بخش است اما جستن لذت بخش تر است .
                                                                           انجمن
دوستی معلم و دانش آموز
 
  
برگه كار فراگیران در كلاس :«مخصوص اجرا در جشنواره درس بارش اسیدی »
       1- گروه همیشگی خود را تشكیل دهید.
       2 – با توجه به اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
      3- هر گروه نامه خود را بخواند.
      4- حالا به موضوع درس« بارش اسیدی»،«acid rain  » و سوال های مطرح شده توجه
كنید .
      5 -از بریده های روزنامه ،كتب،مجلات و CD و سایتهای زیر می توانید استفاده
كنید.
      
http://www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php
 
http://earthsci.org/Enter
 
http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/mafahim_asargolkhaneie.htm
 
http://www.plugged-in.org/what_is_acid_rain.html
 
http://ks.essortment.com/acidraineffect_rqmz.htm
 
http://weather.about.com/library/weekly/aa032502a.htm
 
 
     
     5- حالا نتایج تلاش و مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر نشان
دهید:
       الف- نماینده گروه آماده باشد تا نتایج كار را برای همه توضیح دهد.
         ب- مطالب ،نمودارو عكس هایی را كه در مورد بارش اسیدی و سوال ها از
اینترنت یافته اید در محیط power point یا  محیط دیگری نمایش دهید.
        ج-نام سه كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد و نام سه كشور كه در معرض بارش
اسیدی نباشد ا زنقشه ص 88 پیدا كنید و در جدولی كه در محیط      excel یا word
ترسیم می كنید نمایش دهید.
       د- به نظر شما چه كاری می توانیم انجام دهیم كه بارش اسید ی كاهش یابد .
      ه- همه ی فعالیت های خود را در پوشه ی جغرافیا با نام گروهتان ذخیره كنید.
      توجه! در صورت نداشتن مهارت IT به طور جایگزین می توانیداز سایر توانایی های
خود استفاده کنید مثلا درست کردن روزنامه دیواری و....      
                                                                   موفق باشید 
 
 
 
 
برگه كار فراگیر در منزل
 
1-     در ارتباط با موضوع درس ” باران اسیدی“ ازچند پایگاه اینترنتی دیگر استفاده
نمایید و متن ,عكس ,نقشه ,
 
 
نمودار و ......بیابید ودر پوشه خود ذخیره كنید .
 
 
2-     آیا میتوانید مطلبی پیدا كنید  بر خلا ف مطالب كتاب درسی , كه بارش اسیدی را
زیان آور میداند , آن را مفید
 
بداند؟ 
 
در صورت یافتن چنین مطلبی آن را با گروه خود در میان گذارید  و برای بحث در جلسه
بعد كلاس آماده شوید .
 
 
3 -  شش پرسش چهار گزینه ای از موضوع درس طراحی نمایید .
                                                                                
                              توفیق یارتان باد 
 
 
  (تهیه و تنظیم :سید یحیی صفوی)

 
  برگرفته از:قhubineh.persianblog.i   
 
 
 viagra pil Kopen
دوشنبه 11 تیر 1397 05:10 ق.ظ
Pretty! Thіs has been an incredibly wonderful post. Ƭhank you for providing tһis іnformation.
Jana
جمعه 1 تیر 1397 09:47 ق.ظ
Hі there! Tһis pist couuld not Ьe ᴡritten any betteг!

Reasding tһis post reminds mе ⲟf my good օld roоm mate!
He alwɑys kept chatting aboսt tһis. I wіll forward this write-up to him.
Pretty ѕure һe wіll have a ցood read.
Μany thankѕ for sharing!
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:04 ب.ظ

Very good stuff. Cheers!
5 mg cialis pharmacie en ligne when can i take another cialis cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei we use it cialis online store cialis daily reviews wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei venta de cialis canada order generic cialis online
Eyelashes Growth
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 11:58 ق.ظ
Incredible! This blog looks jusst like my old one!
It's on a completely different subject but it has pretty much
the same layout and design. Great chokce of colors!
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:15 ب.ظ

Nicely put, Regards!
only best offers cialis use cialis cost cialis cipla best buy discount cialis cialis 20mg preis cf achat cialis en suisse we choice cialis pfizer india cialis 5 mg para diabeticos estudios de cialis genricos prices for cialis 50mg
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:09 ب.ظ

Thanks! I like it!
safest place to buy viagra where to buy viagra cheap where can i buy viagra cheap buying viagra online legal buy viagra online paypal online viagra without prescription discount viagra sildenafil sildenafil viagra for cheap prices buy viagra online without prescription uk
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:47 ب.ظ

Wonderful data, With thanks!
enter site 20 mg cialis cost viagra vs cialis vs levitra cialis coupons cialis online napol cialis 5 mg buy we like it safe cheap cialis cialis pills boards cialis generic availability costo in farmacia cialis overnight cialis tadalafil
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:28 ق.ظ

Regards, I appreciate it!
cialis coupon where to buy cialis in ontario cialis billig price cialis wal mart pharmacy cialis generico milano cialis without a doctor's prescription prezzo cialis a buon mercato costo in farmacia cialis buying cialis on internet cialis generico lilly
floyfreetage.wordpress.com
چهارشنبه 7 تیر 1396 12:27 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
and sources back to your blog? My website is
in the exact same area of interest as yours and my visitors would really
benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know
if this alright with you. Many thanks!
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:31 ق.ظ
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent,
let alone the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید