تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - طرح درس 5

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

طرح درس 5

 

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه.........

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه ای(earth warming) ،اثر گلخانه ای
(green house effect) ، گرم شدن زمین(earth warming) 
    زمان : یك جلسه آموزشی
   هدف های یادگیری:
     - آلودگی هوا و علل آن را بشناسند.
     - پدیده های گلخانه ای را بفهمند.
     - با اثرات پدیده های گلخانه ای در آب و هوا آشنا شوند.
     - پیامدهای گرم شدن كره زمین را بشناسند.
     - با پدیده ی وارونگی دما و علل ایجاد آن آشنا شوند.
     -  بارش اسیدی و علل ایجاد آن را بشناسند.
     - با پیامدهای بارش اسیدی آشنا شوند .
     - با کشورهای موثر در ایجاد بارش اسیدی و کشورهای در معرض بارش اسیدی آشنا
شوند .
     - با لایه ازن و اثر آن آشنا شود.
   انتظارات عملكردی:
    - میزان اثرات آلودگی هوا توسط آتشفشان و سوخت های فسیلی در صنایع را مقایسه
كنند.
    - بنویسند افزایش پدیده های گلخانه ای در جو سبب پیدایش كدام فرضیه شده است.
    -  اطلاعات مورد نیاز درباره ی تغییر دمای زمین را از پایگاههای اینترنتی
بیابد.
    - نمودارهای ص 85 كتاب (درجه حرارت زمین و میزان تراكم co2 در جو) را مقایسه و
تفسیر كنید.
   -   به نظر آنها كدام دسته از كشورهادر افزایش گازهای گلخانه ای نقش بیشتری
دارند چرا؟
   -  با بریده های روزنامه یك روزنامه دیواری تحت عنوان تغییر آب و هوا (اقلیم)
بسازند.
   -  نمودارهای ص ?? كتاب را مقایسه و تفسیر نماید.
    -  تحلیل كند جرا وارونگی دما در مراكز شهری و صنعتی خطر دارد ولی در پیرامون
شهرها و مراكز صنعتی خطری ایجاد نمیكند
   - فرایند ایجاد بارش اسید ی و علت آن  را توضیح دهد.
   - پیامدهای بارش اسیدی را بیان نماید .
   - تحلیل کند کدام کشورها ( صنعتی – غیر صنعتی ) در ایجاد بارش اسیدی نقش بیشتری
دارند .
   - به نظر آنها چگونه می توان از ایجاد بارش اسیدی جلوگیری کرد .
   - با استفاده از نقشه ص ??كتاب نام? كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد ونام ?
كشور كه در معرض بارش اسیدی نیستند را              بیابد و در جدولی که در میحط 
word  یا excel ترسیم می كنذ, نمایش دهد.
- فكر كنید چه كارهایی می توانید انجام دهید كه سطح آلودگی هوا كاهش یابد تا نهایتا
 دمای كره ی زمین افزایش پیدا نكند. آنها را در یكی از محیط های excel  یا word
بنویسید.
- دلایل حفاظت از لایه ازن را بیان كنند.
 امكانات ICT:رایانه با امكانات دسترسی به اینترنت ،نرم افزارهای ارایه مطالب و
ویدیو پروژكتور
امكانات جایگزین:كاغذدر اندازه A3  - ماژیك – بریده روز نامه – كتاب درسی – مجله
–CD اطلاعات درصورت عدم دسترسی به اینترنت – تخته
 مهارتهای IT مورد نیاز فراگیران :آشنا با مهارت جستجو در اینترنت و كار در محیط
excel-word-powerpoint
 مراحل تدریس :
1-احوالپرسی و حضور و غیاب با شمارش ذهنی...
2-پرسش جلسه قبل ندارد (اولین جلسه بعد از آزمون پایانی نوبت اول است).
3 –نشان دادن اسلاید و حدس زدن عنوان درس توسط دانش آموزان
4- نشان دادن پاكت های نامه و ارایه آنها با جملاتی مثل «نامه های خوب برای بچه های
خوب و فعال و...»
5-از آنها می خواهیم تا نامه ها را بخوانند ، تکمیل کنند و بگویند چه سوا ل هایی در
ذهن آنها شکل گرفته است .
6- وقتی سوال ها مطرح و بحث و نتیجه گیری شد از آنها می خواهیم برگه كار فراگیران
در كلاس را بخوانند و اجرا كنند .
برگه كارفراگیران در كلاس :
   مراحل كار فراگیران :
1-    گروه همیشگی خود را تشكیل دهید .
2-    از روی اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
3-    هر گروه نامه خود را بخواند.
4-     با مشورت هم یك موضوع یا مسئله ای راكه در مورد موضوع درس در ذهن تان بوجود
آمده انتخاب
و جستجو نمایید .
5-    از بریده های روز نامه ، كتب ومجلات ، لوح فشرده (CD) و سایت های زیر می
توانید استفاده كنید :
 
 
 
 
http://www.iranglobal.dk/kanon%20sabaz%20M.htm
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005404.html
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-
http://anaoghtyboy.blogsky.com/?PostId=11
http://ngdir.com/SiteLinks/Kids/html/energy-mafahim_11_zamin%20garmai.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050605_aa_environment.shtml
http://www.iranian.be/pr/index.php?p=1920
http://ettelaat.net/sahretan_tehran.htm
http://www.mehrnews.ir/fa/newsprint.
Http://www.ngdir.irsitelinks/kids/html/mafahim asargolkhaneie.htm
Http://daneshnameh.roshd.ir
http://irangreenpen.org/01articles/000890.shtml
http://www.aqcc.org/p tehran air.htm
http://www.frw.org.ir/fa/saruguz/axbur. varooidud/indexu
http://irangreenpen.org/00news/001056.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2004/09/040922_si_icecollapse-ant.shtml
http://www.payamezenderood.com/framework.jsp?SID=9548
6-  حالا نتایج تلاش ،مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر  نشان دهید
:
فعالیت های(ارزشیابی) داخل كلاس :
الف : 1- در محیط power point   برای پاسخ سوال یا موضوع اسلاید سازی كنید .
در صورتی كه توانایی اسلاید سازی ندارید یكی از فعالیتهای جایگزین  شماره 2 یا 3 را
انجام دهید .
2-داستان یا سناریویی بنویسید كه شخصیت های آن با مسئله آلودگی هوا و راه حل آن در
گیر باشند .
3- با بریده های روز نامه  یك روز نامه دیواری در مورد لایه ازن یا تغییرات آب وهوا
درست كنید .
ب : فعالیت های زیر را انجام دهید :
1-   با توجه به نقشه ص 88 از میان قاره های جهان  دو گروه از كشور ها را شناسایی و
فهرست كنید (برای هر گروه سه كشور )  كه در معرض بارش اسیدی هستند یا نیستند و
آنهارا  درجدولی كه در محیط excel  یا word ترسیم میكنید نشان دهید .
2-   كدام یك از نمودار ها وارونگی دما را بهتر نمایش می دهد :
                                                                   ارتفاع       
               ارتفاع
 
 


                                                      دما                       
  دما                                         
3-   نظر خود را در مورد روش كار امروز بنویسید .
4-   نماینده گروه آماده باشد تا یافته های گروه را برای كلاس گزارش كند
5-فعالیتهای خود را در پوشه جغرافیا با نام گروه تان ذخیره كنید .
 
فعالیت های(ارزشیابی) خارج از كلاس :
1-  فعالیت های داخل كتاب را حل كنید .
2-  سه انرژی پاك نام ببرید .
3-  دو پیشنهاد برای كاهش آلودگی هوا بنویسید .
4-تصور كنید اگر یكی از نتایج آلودگی هوا  ، كاهش دمای كره زمین باشد ، چه پیامد
هایی بهمراه دارد.
5-شش پرسش چهار گزینه ای  از متن درس طراحی نمایید
ارزشیابی:در دو قسمت قبل تحت عنوان فعالیت های داخل کلاس و فعالیتهای خارج از کلاس
و به کمک چک لیست انجام می شود.
 فواید استفاده از it  در ارائه درس:
- دستیابی به یادگیری مستقل و فعال
- تقویت مشاركت و كار گروهی
- امكان دسترسی آسان ‘ انتخاب و تفسیر اطلاعات
-  تنظیم سرعت پیشرفت دانش آموز توسط خود وی
-  مرور‘ بازبینی ‘ اصلاح و بهبودكیفیت كار
-  تقویت اعتماد به نفس و روحیه خوداتكایی در دانش آموز
- ایجاد فضای غیر رسمی درآ موزش
-  جذابیت و برخورداری از تنوع در ارائه مطالب
- آزادی عمل دانش آموز در زمینه های مطالعه
- تقویت توانایی دانش آموز در نوشتن گزارش و توضیحات
- پیشگیری از تكروی و انزوای دانش آموزان
 
توجه : فعالیتهای( ارزشیابی ) داخل کلاس و منزل دانش آموزان مخصوص جشنواره و درس
بارش اسیدی در صفحه بعد قرار دارد .
       
ضمیمه ها: 
متن نامه جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان « مخصوص اجرا در جشنواره و درس بارش
اسیدی »
    
    به نام خدا
سلام عزیزان ، دفعه قبل مطالبی را در مورد آ لودگی هوا ، علل ، انواع و برخی از
پیامدهای آن مانند افزایش گازهای گلخانه ای ، گرم شدن کره زمین و پیامدهای آن  و وا
رونگی دما یاد گرفته ایم . این جلسه در مورد
 بارش اسیدی و جلسه آینده در مورد لایه ازن می آموزیم  .
بارش اسیدی که علت آن فعالیت های ........... است و عامل ایجاد آن افزایش گازهای
............ و ............
می باشد. این گازها در جو زمین دچار واکنش شیمیایی می شوند و دو اسید
..................... و ...............
را تولید می کند که همراه با بارش مثل باران یا مه به سطح زمین می رسند .
توجه : لطفا جملات را تکمیل کنید و بگویید چه سوال هایی در ذهن شما به وجود آمده
است .
          با هم سوال ها را در کلاس مطرح و پس از بررسی آنها چند سوال را برای
ادامه یادگیری انتخاب
         می کنیم .
 
راستی برای تکمیل نامه می توانید از کتاب و لوح فشرده (CD ) و موتور جستجو در
اینترنت استفاده کنید.
یادتان باشد یافتن لذت بخش است اما جستن لذت بخش تر است .
                                                                           انجمن
دوستی معلم و دانش آموز
 
  
برگه كار فراگیران در كلاس :«مخصوص اجرا در جشنواره درس بارش اسیدی »
       1- گروه همیشگی خود را تشكیل دهید.
       2 – با توجه به اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
      3- هر گروه نامه خود را بخواند.
      4- حالا به موضوع درس« بارش اسیدی»،«acid rain  » و سوال های مطرح شده توجه
كنید .
      5 -از بریده های روزنامه ،كتب،مجلات و CD و سایتهای زیر می توانید استفاده
كنید.
      
http://www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php
 
http://earthsci.org/Enter
 
http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/mafahim_asargolkhaneie.htm
 
http://www.plugged-in.org/what_is_acid_rain.html
 
http://ks.essortment.com/acidraineffect_rqmz.htm
 
http://weather.about.com/library/weekly/aa032502a.htm
 
 
     
     5- حالا نتایج تلاش و مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر نشان
دهید:
       الف- نماینده گروه آماده باشد تا نتایج كار را برای همه توضیح دهد.
         ب- مطالب ،نمودارو عكس هایی را كه در مورد بارش اسیدی و سوال ها از
اینترنت یافته اید در محیط power point یا  محیط دیگری نمایش دهید.
        ج-نام سه كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد و نام سه كشور كه در معرض بارش
اسیدی نباشد ا زنقشه ص 88 پیدا كنید و در جدولی كه در محیط      excel یا word
ترسیم می كنید نمایش دهید.
       د- به نظر شما چه كاری می توانیم انجام دهیم كه بارش اسید ی كاهش یابد .
      ه- همه ی فعالیت های خود را در پوشه ی جغرافیا با نام گروهتان ذخیره كنید.
      توجه! در صورت نداشتن مهارت IT به طور جایگزین می توانیداز سایر توانایی های
خود استفاده کنید مثلا درست کردن روزنامه دیواری و....      
                                                                   موفق باشید 
 
 
 
 
برگه كار فراگیر در منزل
 
1-     در ارتباط با موضوع درس ” باران اسیدی“ ازچند پایگاه اینترنتی دیگر استفاده
نمایید و متن ,عكس ,نقشه ,
 
 
نمودار و ......بیابید ودر پوشه خود ذخیره كنید .
 
 
2-     آیا میتوانید مطلبی پیدا كنید  بر خلا ف مطالب كتاب درسی , كه بارش اسیدی را
زیان آور میداند , آن را مفید
 
بداند؟ 
 
در صورت یافتن چنین مطلبی آن را با گروه خود در میان گذارید  و برای بحث در جلسه
بعد كلاس آماده شوید .
 
 
3 -  شش پرسش چهار گزینه ای از موضوع درس طراحی نمایید .
                                                                                
                              توفیق یارتان باد 
 
 
  (تهیه و تنظیم :سید یحیی صفوی)

 
  برگرفته از:قhubineh.persianblog.i   
 
 
 http://toyferhong.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:25 ق.ظ

You expressed it effectively!
acheter cialis meilleur pri costo in farmacia cialis cialis 10 doctissimo generic cialis with dapoxetine cialis with 2 days delivery cialis kamagra levitra purchase once a day cialis recommended site cialis kanada cilas we like it cialis soft gel
cialis as needed
یکشنبه 2 تیر 1398 09:41 ق.ظ

Thanks, Wonderful information!
acquistare cialis internet cialis generico online cialis tablets for sale cialis prezzo in linea basso prix de cialis precios cialis peru cipla cialis online cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cost cialis bula
http://ulucro.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:01 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis 20mg prix en pharmacie 40 mg cialis what if i take cialis professional from usa cialis generika cialis 100 mg 30 tablet cialis lowest price canadian drugs generic cialis wow cialis 20 brand cialis generic cialis australia org
http://grapotku.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

Wonderful stuff. Kudos!
enter site 20 mg cialis cost we use it cialis online store comprar cialis navarr estudios de cialis genricos cialis baratos compran uk cialis prezzo in linea basso safe dosage for cialis cialis official site cialis great britain only here cialis pills
http://distflufnong.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:17 ب.ظ

Cheers, I like this.
prices on cialis 10 mg cialis tablets for sale cialis alternative cialis sicuro in linea estudios de cialis genricos buy cialis online legal cialis cost we choice free trial of cialis bulk cialis cialis 5 mg buy
generic drug for cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:55 ب.ظ

Truly quite a lot of awesome data.
walgreens price for cialis generic low dose cialis cost of cialis cvs canadian drugs generic cialis free cialis cialis tablets for sale cialis tablets for sale look here cialis order on line cialis soft tabs for sale cialis prices in england
http://perlefos.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:27 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
the best choice cialis woman cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis 30 day trial coupon cialis daily new zealand cialis billig cialis tablets for sale cialis therapie cialis 5mg enter site natural cialis
http://compbahel.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:50 ق.ظ

Truly all kinds of superb knowledge.
cialis cost cialis manufacturer coupon click here to buy cialis cialis daily new zealand cialis daily new zealand the best site cialis tablets try it no rx cialis prix de cialis enter site very cheap cialis cialis 5mg prix
where do you buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:54 ب.ظ

Superb content. Many thanks.
tarif cialis france cialis super acti cialis online nederland cialis online napol safe dosage for cialis cialis rezeptfrei warnings for cialis callus order a sample of cialis canadian discount cialis
http://clearafclev.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:03 ق.ظ

Seriously plenty of good information.
cialis prezzo al pubblico dose size of cialis we recommend cialis info buying brand cialis online cialis prices cialis generika tadalafil tablets cialis daily acquistare cialis internet we recommend cialis best buy
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:16 ب.ظ

You have made the point.
generic cialis pill online cialis prezzo in linea basso cialis 100 mg 30 tablet cilas acheter cialis kamagra cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris click here cialis daily uk cialis online deutschland cialis prezzo al pubblico
http://contina.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:25 ب.ظ

Cheers, Helpful information!
cialis herbs walgreens price for cialis 5 mg cialis coupon printable safe site to buy cialis online cialis canada cialis 30 day trial coupon only now cialis for sale in us dosagem ideal cialis only now cialis for sale in us cialis generico postepay
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:21 ب.ظ

Whoa loads of terrific info!
cialis soft tabs for sale cialis generico lilly online prescriptions cialis cialis 20 mg cut in half brand cialis generic cialis generika cialis cipla best buy buy cialis uk no prescription venta cialis en espaa order cialis from india
buy cialis online reviews
جمعه 24 خرداد 1398 03:40 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis billig cialis super kamagra cialis prices in england cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a prices for cialis 50mg we like it safe cheap cialis generic cialis pro cialis dosage non 5 mg cialis generici
http://genwiso.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:47 ب.ظ

This is nicely put. .
only now cialis for sale in us cialis 5mg billiger cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo di mercato cialis flussig where do you buy cialis buy brand cialis cheap cialis rezeptfrei sterreich cialis 20mg prix en pharmacie we use it 50 mg cialis dose
viagra memory loss
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:43 ق.ظ

Great material. With thanks.
cialis generika buy cheap cialis in uk cialis generico postepay cialis from canada cialis tablets australia low cost cialis 20mg cialis preise schweiz tadalafilo cialis in sconto generic cialis 20mg tablets
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:09 ب.ظ

Thanks a lot, Lots of write ups!

click here take cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage cialis australian price buy name brand cialis on line how do cialis pills work overnight cialis tadalafil cialis sicuro in linea cialis baratos compran uk buy name brand cialis on line
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:39 ب.ظ

Beneficial data. Many thanks.
click here take cialis cialis 20 mg cost ou trouver cialis sur le net we choice cialis uk only best offers cialis use we choice cialis uk cialis without a doctor's prescription the best site cialis tablets click here to buy cialis only here cialis pills
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:28 ق.ظ

Appreciate it, Loads of tips.

canada online pharmacies legitimate good canadian online pharmacies drugs for sale usa canadian pharmacy viagra brand cialis canadian pharmacy canadian government approved pharmacies rx from canada canadianpharmacyusa24h is it legal drugs for sale in mexico canadian rx
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Info nicely used..
cialis 20mg preis cf we like it cialis soft gel purchase once a day cialis buy cialis online legal viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg para diabeticos only now cialis for sale in us cialis 5 mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:34 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
cialis rckenschmerzen low dose cialis blood pressure viagra or cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cheap cialis in uk buy cialis online buy cialis online nz venta cialis en espaa cialis australia org cialis usa cost
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Great posts, Thanks.
cialis side effects dangers cialis side effects dangers cialis coupon cialis 30 day sample cialis efficacit cialis australian price tadalafil tablets opinioni cialis generico cialis pills price each prix cialis once a da
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:40 ق.ظ

Terrific material. Kudos.
effetti del cialis venta de cialis canada sublingual cialis online buy brand cialis cheap side effects of cialis buying cialis on internet link for you cialis price cialis canada overnight cialis tadalafil tadalafil generic
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:09 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis lowest price side effects for cialis cialis 20 mg online cialis best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici cialis prezzo di mercato cialis in sconto cialis generico lilly cialis generique
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Appreciate it, A lot of facts!

cialis farmacias guadalajara cialis arginine interactio discount cialis cialis savings card buy cialis online cheapest opinioni cialis generico buy cheap cialis in uk cialis diario compra click now buy cialis brand cialis generique
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:21 ب.ظ

Appreciate it. Lots of knowledge.

generic cialis review uk buy online cialis 5mg cialis sicuro in linea we recommend cialis info cialis daily new zealand cialis y deporte generic cialis soft gels cialis pas cher paris we use it cialis online store tadalafil 5mg
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Incredible quite a lot of superb data.
walgreens price for cialis cialis 30 day sample brand cialis nl achat cialis en suisse cialis for sale we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis il cialis quanto costa cialis sans ordonnance cialis 5mg billiger
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:51 ب.ظ

Awesome data. Thanks a lot!
generic cialis pro link for you cialis price cialis dosage recommendations cialis tablets cialis pills in singapore buy cialis online cialis e hiv bulk cialis how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Very well spoken really! .
american pharmacy cialis generic cialis 20mg tablets overnight cialis tadalafil cialis name brand cheap buy cialis sample pack generic cialis levitra buy cialis prices on cialis 10 mg cialis prices in england cialis 20 mg cut in half
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید