تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - طرح درس 5

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

طرح درس 5

 

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه.........

    طرح درس جغرافیا 
    طراح : مرضیه سعیدی
    شهر تهران
          واحد یادگیری : آ لود گی هوا
      درس : بارش اسیدی
       مفاهیم كلیدی : آلودگی هوا (air pollution)؛   باران اسیدی (acid rain)
   وارونگی دما (inversion) ؛گازهای گلخانه ای(earth warming) ،اثر گلخانه ای
(green house effect) ، گرم شدن زمین(earth warming) 
    زمان : یك جلسه آموزشی
   هدف های یادگیری:
     - آلودگی هوا و علل آن را بشناسند.
     - پدیده های گلخانه ای را بفهمند.
     - با اثرات پدیده های گلخانه ای در آب و هوا آشنا شوند.
     - پیامدهای گرم شدن كره زمین را بشناسند.
     - با پدیده ی وارونگی دما و علل ایجاد آن آشنا شوند.
     -  بارش اسیدی و علل ایجاد آن را بشناسند.
     - با پیامدهای بارش اسیدی آشنا شوند .
     - با کشورهای موثر در ایجاد بارش اسیدی و کشورهای در معرض بارش اسیدی آشنا
شوند .
     - با لایه ازن و اثر آن آشنا شود.
   انتظارات عملكردی:
    - میزان اثرات آلودگی هوا توسط آتشفشان و سوخت های فسیلی در صنایع را مقایسه
كنند.
    - بنویسند افزایش پدیده های گلخانه ای در جو سبب پیدایش كدام فرضیه شده است.
    -  اطلاعات مورد نیاز درباره ی تغییر دمای زمین را از پایگاههای اینترنتی
بیابد.
    - نمودارهای ص 85 كتاب (درجه حرارت زمین و میزان تراكم co2 در جو) را مقایسه و
تفسیر كنید.
   -   به نظر آنها كدام دسته از كشورهادر افزایش گازهای گلخانه ای نقش بیشتری
دارند چرا؟
   -  با بریده های روزنامه یك روزنامه دیواری تحت عنوان تغییر آب و هوا (اقلیم)
بسازند.
   -  نمودارهای ص ?? كتاب را مقایسه و تفسیر نماید.
    -  تحلیل كند جرا وارونگی دما در مراكز شهری و صنعتی خطر دارد ولی در پیرامون
شهرها و مراكز صنعتی خطری ایجاد نمیكند
   - فرایند ایجاد بارش اسید ی و علت آن  را توضیح دهد.
   - پیامدهای بارش اسیدی را بیان نماید .
   - تحلیل کند کدام کشورها ( صنعتی – غیر صنعتی ) در ایجاد بارش اسیدی نقش بیشتری
دارند .
   - به نظر آنها چگونه می توان از ایجاد بارش اسیدی جلوگیری کرد .
   - با استفاده از نقشه ص ??كتاب نام? كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد ونام ?
كشور كه در معرض بارش اسیدی نیستند را              بیابد و در جدولی که در میحط 
word  یا excel ترسیم می كنذ, نمایش دهد.
- فكر كنید چه كارهایی می توانید انجام دهید كه سطح آلودگی هوا كاهش یابد تا نهایتا
 دمای كره ی زمین افزایش پیدا نكند. آنها را در یكی از محیط های excel  یا word
بنویسید.
- دلایل حفاظت از لایه ازن را بیان كنند.
 امكانات ICT:رایانه با امكانات دسترسی به اینترنت ،نرم افزارهای ارایه مطالب و
ویدیو پروژكتور
امكانات جایگزین:كاغذدر اندازه A3  - ماژیك – بریده روز نامه – كتاب درسی – مجله
–CD اطلاعات درصورت عدم دسترسی به اینترنت – تخته
 مهارتهای IT مورد نیاز فراگیران :آشنا با مهارت جستجو در اینترنت و كار در محیط
excel-word-powerpoint
 مراحل تدریس :
1-احوالپرسی و حضور و غیاب با شمارش ذهنی...
2-پرسش جلسه قبل ندارد (اولین جلسه بعد از آزمون پایانی نوبت اول است).
3 –نشان دادن اسلاید و حدس زدن عنوان درس توسط دانش آموزان
4- نشان دادن پاكت های نامه و ارایه آنها با جملاتی مثل «نامه های خوب برای بچه های
خوب و فعال و...»
5-از آنها می خواهیم تا نامه ها را بخوانند ، تکمیل کنند و بگویند چه سوا ل هایی در
ذهن آنها شکل گرفته است .
6- وقتی سوال ها مطرح و بحث و نتیجه گیری شد از آنها می خواهیم برگه كار فراگیران
در كلاس را بخوانند و اجرا كنند .
برگه كارفراگیران در كلاس :
   مراحل كار فراگیران :
1-    گروه همیشگی خود را تشكیل دهید .
2-    از روی اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
3-    هر گروه نامه خود را بخواند.
4-     با مشورت هم یك موضوع یا مسئله ای راكه در مورد موضوع درس در ذهن تان بوجود
آمده انتخاب
و جستجو نمایید .
5-    از بریده های روز نامه ، كتب ومجلات ، لوح فشرده (CD) و سایت های زیر می
توانید استفاده كنید :
 
 
 
 
http://www.iranglobal.dk/kanon%20sabaz%20M.htm
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005404.html
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-
http://anaoghtyboy.blogsky.com/?PostId=11
http://ngdir.com/SiteLinks/Kids/html/energy-mafahim_11_zamin%20garmai.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050605_aa_environment.shtml
http://www.iranian.be/pr/index.php?p=1920
http://ettelaat.net/sahretan_tehran.htm
http://www.mehrnews.ir/fa/newsprint.
Http://www.ngdir.irsitelinks/kids/html/mafahim asargolkhaneie.htm
Http://daneshnameh.roshd.ir
http://irangreenpen.org/01articles/000890.shtml
http://www.aqcc.org/p tehran air.htm
http://www.frw.org.ir/fa/saruguz/axbur. varooidud/indexu
http://irangreenpen.org/00news/001056.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2004/09/040922_si_icecollapse-ant.shtml
http://www.payamezenderood.com/framework.jsp?SID=9548
6-  حالا نتایج تلاش ،مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر  نشان دهید
:
فعالیت های(ارزشیابی) داخل كلاس :
الف : 1- در محیط power point   برای پاسخ سوال یا موضوع اسلاید سازی كنید .
در صورتی كه توانایی اسلاید سازی ندارید یكی از فعالیتهای جایگزین  شماره 2 یا 3 را
انجام دهید .
2-داستان یا سناریویی بنویسید كه شخصیت های آن با مسئله آلودگی هوا و راه حل آن در
گیر باشند .
3- با بریده های روز نامه  یك روز نامه دیواری در مورد لایه ازن یا تغییرات آب وهوا
درست كنید .
ب : فعالیت های زیر را انجام دهید :
1-   با توجه به نقشه ص 88 از میان قاره های جهان  دو گروه از كشور ها را شناسایی و
فهرست كنید (برای هر گروه سه كشور )  كه در معرض بارش اسیدی هستند یا نیستند و
آنهارا  درجدولی كه در محیط excel  یا word ترسیم میكنید نشان دهید .
2-   كدام یك از نمودار ها وارونگی دما را بهتر نمایش می دهد :
                                                                   ارتفاع       
               ارتفاع
 
 


                                                      دما                       
  دما                                         
3-   نظر خود را در مورد روش كار امروز بنویسید .
4-   نماینده گروه آماده باشد تا یافته های گروه را برای كلاس گزارش كند
5-فعالیتهای خود را در پوشه جغرافیا با نام گروه تان ذخیره كنید .
 
فعالیت های(ارزشیابی) خارج از كلاس :
1-  فعالیت های داخل كتاب را حل كنید .
2-  سه انرژی پاك نام ببرید .
3-  دو پیشنهاد برای كاهش آلودگی هوا بنویسید .
4-تصور كنید اگر یكی از نتایج آلودگی هوا  ، كاهش دمای كره زمین باشد ، چه پیامد
هایی بهمراه دارد.
5-شش پرسش چهار گزینه ای  از متن درس طراحی نمایید
ارزشیابی:در دو قسمت قبل تحت عنوان فعالیت های داخل کلاس و فعالیتهای خارج از کلاس
و به کمک چک لیست انجام می شود.
 فواید استفاده از it  در ارائه درس:
- دستیابی به یادگیری مستقل و فعال
- تقویت مشاركت و كار گروهی
- امكان دسترسی آسان ‘ انتخاب و تفسیر اطلاعات
-  تنظیم سرعت پیشرفت دانش آموز توسط خود وی
-  مرور‘ بازبینی ‘ اصلاح و بهبودكیفیت كار
-  تقویت اعتماد به نفس و روحیه خوداتكایی در دانش آموز
- ایجاد فضای غیر رسمی درآ موزش
-  جذابیت و برخورداری از تنوع در ارائه مطالب
- آزادی عمل دانش آموز در زمینه های مطالعه
- تقویت توانایی دانش آموز در نوشتن گزارش و توضیحات
- پیشگیری از تكروی و انزوای دانش آموزان
 
توجه : فعالیتهای( ارزشیابی ) داخل کلاس و منزل دانش آموزان مخصوص جشنواره و درس
بارش اسیدی در صفحه بعد قرار دارد .
       
ضمیمه ها: 
متن نامه جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان « مخصوص اجرا در جشنواره و درس بارش
اسیدی »
    
    به نام خدا
سلام عزیزان ، دفعه قبل مطالبی را در مورد آ لودگی هوا ، علل ، انواع و برخی از
پیامدهای آن مانند افزایش گازهای گلخانه ای ، گرم شدن کره زمین و پیامدهای آن  و وا
رونگی دما یاد گرفته ایم . این جلسه در مورد
 بارش اسیدی و جلسه آینده در مورد لایه ازن می آموزیم  .
بارش اسیدی که علت آن فعالیت های ........... است و عامل ایجاد آن افزایش گازهای
............ و ............
می باشد. این گازها در جو زمین دچار واکنش شیمیایی می شوند و دو اسید
..................... و ...............
را تولید می کند که همراه با بارش مثل باران یا مه به سطح زمین می رسند .
توجه : لطفا جملات را تکمیل کنید و بگویید چه سوال هایی در ذهن شما به وجود آمده
است .
          با هم سوال ها را در کلاس مطرح و پس از بررسی آنها چند سوال را برای
ادامه یادگیری انتخاب
         می کنیم .
 
راستی برای تکمیل نامه می توانید از کتاب و لوح فشرده (CD ) و موتور جستجو در
اینترنت استفاده کنید.
یادتان باشد یافتن لذت بخش است اما جستن لذت بخش تر است .
                                                                           انجمن
دوستی معلم و دانش آموز
 
  
برگه كار فراگیران در كلاس :«مخصوص اجرا در جشنواره درس بارش اسیدی »
       1- گروه همیشگی خود را تشكیل دهید.
       2 – با توجه به اسلاید ها عنوان درس را حدس بزنید .
      3- هر گروه نامه خود را بخواند.
      4- حالا به موضوع درس« بارش اسیدی»،«acid rain  » و سوال های مطرح شده توجه
كنید .
      5 -از بریده های روزنامه ،كتب،مجلات و CD و سایتهای زیر می توانید استفاده
كنید.
      
http://www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php
 
http://earthsci.org/Enter
 
http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/mafahim_asargolkhaneie.htm
 
http://www.plugged-in.org/what_is_acid_rain.html
 
http://ks.essortment.com/acidraineffect_rqmz.htm
 
http://weather.about.com/library/weekly/aa032502a.htm
 
 
     
     5- حالا نتایج تلاش و مشورت ،مباحثه و جستجوی خود را در فعالیت های زیر نشان
دهید:
       الف- نماینده گروه آماده باشد تا نتایج كار را برای همه توضیح دهد.
         ب- مطالب ،نمودارو عكس هایی را كه در مورد بارش اسیدی و سوال ها از
اینترنت یافته اید در محیط power point یا  محیط دیگری نمایش دهید.
        ج-نام سه كشور كه در معرض بارش اسیدی باشد و نام سه كشور كه در معرض بارش
اسیدی نباشد ا زنقشه ص 88 پیدا كنید و در جدولی كه در محیط      excel یا word
ترسیم می كنید نمایش دهید.
       د- به نظر شما چه كاری می توانیم انجام دهیم كه بارش اسید ی كاهش یابد .
      ه- همه ی فعالیت های خود را در پوشه ی جغرافیا با نام گروهتان ذخیره كنید.
      توجه! در صورت نداشتن مهارت IT به طور جایگزین می توانیداز سایر توانایی های
خود استفاده کنید مثلا درست کردن روزنامه دیواری و....      
                                                                   موفق باشید 
 
 
 
 
برگه كار فراگیر در منزل
 
1-     در ارتباط با موضوع درس ” باران اسیدی“ ازچند پایگاه اینترنتی دیگر استفاده
نمایید و متن ,عكس ,نقشه ,
 
 
نمودار و ......بیابید ودر پوشه خود ذخیره كنید .
 
 
2-     آیا میتوانید مطلبی پیدا كنید  بر خلا ف مطالب كتاب درسی , كه بارش اسیدی را
زیان آور میداند , آن را مفید
 
بداند؟ 
 
در صورت یافتن چنین مطلبی آن را با گروه خود در میان گذارید  و برای بحث در جلسه
بعد كلاس آماده شوید .
 
 
3 -  شش پرسش چهار گزینه ای از موضوع درس طراحی نمایید .
                                                                                
                              توفیق یارتان باد 
 
 
  (تهیه و تنظیم :سید یحیی صفوی)

 
  برگرفته از:قhubineh.persianblog.i   
 
 
 buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Info nicely used..
cialis 20mg preis cf we like it cialis soft gel purchase once a day cialis buy cialis online legal viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg para diabeticos only now cialis for sale in us cialis 5 mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:34 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
cialis rckenschmerzen low dose cialis blood pressure viagra or cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cheap cialis in uk buy cialis online buy cialis online nz venta cialis en espaa cialis australia org cialis usa cost
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Great posts, Thanks.
cialis side effects dangers cialis side effects dangers cialis coupon cialis 30 day sample cialis efficacit cialis australian price tadalafil tablets opinioni cialis generico cialis pills price each prix cialis once a da
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:40 ق.ظ

Terrific material. Kudos.
effetti del cialis venta de cialis canada sublingual cialis online buy brand cialis cheap side effects of cialis buying cialis on internet link for you cialis price cialis canada overnight cialis tadalafil tadalafil generic
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:09 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis lowest price side effects for cialis cialis 20 mg online cialis best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici cialis prezzo di mercato cialis in sconto cialis generico lilly cialis generique
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Appreciate it, A lot of facts!

cialis farmacias guadalajara cialis arginine interactio discount cialis cialis savings card buy cialis online cheapest opinioni cialis generico buy cheap cialis in uk cialis diario compra click now buy cialis brand cialis generique
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:21 ب.ظ

Appreciate it. Lots of knowledge.

generic cialis review uk buy online cialis 5mg cialis sicuro in linea we recommend cialis info cialis daily new zealand cialis y deporte generic cialis soft gels cialis pas cher paris we use it cialis online store tadalafil 5mg
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Incredible quite a lot of superb data.
walgreens price for cialis cialis 30 day sample brand cialis nl achat cialis en suisse cialis for sale we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis il cialis quanto costa cialis sans ordonnance cialis 5mg billiger
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:51 ب.ظ

Awesome data. Thanks a lot!
generic cialis pro link for you cialis price cialis dosage recommendations cialis tablets cialis pills in singapore buy cialis online cialis e hiv bulk cialis how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Very well spoken really! .
american pharmacy cialis generic cialis 20mg tablets overnight cialis tadalafil cialis name brand cheap buy cialis sample pack generic cialis levitra buy cialis prices on cialis 10 mg cialis prices in england cialis 20 mg cut in half
cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:02 ب.ظ

You actually revealed this effectively.
usa cialis online fast cialis online cialis free trial cialis generico lilly cialis coupons cipla cialis online cialis generic price cialis wal mart pharmacy cialis 20mg calis
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Valuable stuff. Cheers!
cialis qualitat opinioni cialis generico comprar cialis 10 espa241a cialis authentique suisse cialis 30 day trial coupon recommended site cialis kanada cialis y deporte buy cialis cialis en 24 hora cialis pills price each
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 08:35 ب.ظ

Fantastic posts. Many thanks!
cialis in sconto cialis 5 mg buy effetti del cialis cialis reviews generic cialis with dapoxetine only best offers cialis use prices on cialis 10 mg sialis free generic cialis free generic cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 08:43 ق.ظ

Thanks a lot! Helpful information!
dosagem ideal cialis generic cialis 20mg tablets venta cialis en espaa click here take cialis cheap cialis cialis pills generic cialis buying cialis on internet cialis en mexico precio tadalafil
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:38 ب.ظ

Thank you. Loads of stuff.

generic for cialis cialis daily reviews we use it 50 mg cialis dose buy cialis miglior cialis generico overnight cialis tadalafil rx cialis para comprar buy name brand cialis on line canadian cialis comprar cialis navarr
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
pastillas cialis y alcoho legalidad de comprar cialis acheter du cialis a geneve cialis uk next day cialis arginine interactio opinioni cialis generico cialis for sale cialis daily recommended site cialis kanada cialis 20mg preis cf
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Very good info. Thanks!
ou acheter du cialis pas cher cialis generico in farmacia click now buy cialis brand cialis dosage recommendations online prescriptions cialis cialis generico in farmacia cialis prezzo al pubblico cialis coupons 5 mg cialis coupon printable cialis 200 dollar savings card
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:31 ق.ظ

Valuable information. Thanks.
get cheap cialis we recommend cialis info buy cialis online nz buy cialis online cialis 05 cialis generic tadalafil buy cialis prezzo di mercato side effects of cialis click here take cialis buy original cialis
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 11:58 ق.ظ

You expressed this very well!
how does cialis work where to buy cialis in ontario callus cialis tablets australia cialis dosage recommendations cialis 20 mg cost cialis kamagra levitra cialis 30 day trial coupon cialis lilly tadalafi generic low dose cialis
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 10:53 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
canadian medications by mail canadian pharmacy world canadian pharcharmy online24 reputable canadian prescriptions online canada drug pharmacy aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacy canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies reviews canada medications cheap
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:33 ق.ظ

With thanks. Helpful stuff!
cialis 5mg billiger cialis canada on line generic cialis at walmart cialis manufacturer coupon cialis baratos compran uk we use it 50 mg cialis dose cialis et insomni generic cialis cialis cost when will generic cialis be available
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:47 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
generico cialis mexico cialis generisches kanada generic cialis review uk cipla cialis online cialis online cialis baratos compran uk side effects of cialis brand cialis nl cialis kaufen bankberweisung cialis canada
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:16 ب.ظ

Wonderful info, Thank you!
enter site 20 mg cialis cost cialis rezeptfrei cialis generisches kanada acquistare cialis internet generic low dose cialis cialis per paypa how does cialis work cialis daily cialis generico milano cialis baratos compran uk
viabiovit.com/online-viagra-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:50 ق.ظ

Very good postings. Cheers!
vigara order sildenafil online uk purchase viagra buy viagra without how to safely buy viagra online viagra pharmacy viagra cheap viagra how to safely buy viagra online buy viagra super active kamagra purchase viagra
babecolate.com/brand-cialis-20mg-from-canada.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:26 ق.ظ

Great posts. Cheers.
cialis generique 5 mg we recommend cialis info cialis tablets for sale cialis canadian drugs cialis australia org prix cialis once a da cialis en 24 hora bulk cialis only here cialis pills cialis coupon
Wang
شنبه 6 مرداد 1397 07:36 ب.ظ
Very good information. Lucky me I discovered your
website by chance (stumbleupon). I've saved it for later!
viagra pil Kopen
دوشنبه 11 تیر 1397 05:10 ق.ظ
Pretty! Thіs has been an incredibly wonderful post. Ƭhank you for providing tһis іnformation.
Jana
جمعه 1 تیر 1397 09:47 ق.ظ
Hі there! Tһis pist couuld not Ьe ᴡritten any betteг!

Reasding tһis post reminds mе ⲟf my good օld roоm mate!
He alwɑys kept chatting aboսt tһis. I wіll forward this write-up to him.
Pretty ѕure һe wіll have a ցood read.
Μany thankѕ for sharing!
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:04 ب.ظ

Very good stuff. Cheers!
5 mg cialis pharmacie en ligne when can i take another cialis cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei we use it cialis online store cialis daily reviews wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei venta de cialis canada order generic cialis online
Eyelashes Growth
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 11:58 ق.ظ
Incredible! This blog looks jusst like my old one!
It's on a completely different subject but it has pretty much
the same layout and design. Great chokce of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید