تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت اول)

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت اول)

 

آشنایی با برخی مفاهیم بنیادی فیزیک(قسمت اول)

چکیده ی مطالب

اندازه گیری و اهمیت آن

اندازه گیری

اندازه گیری چیست؟

انواع کمیت

 

چکیده ی مطالب

اندازه گیری اساس کار مهندسی و پژوهش های علمی است در اندازه گیری هر کمیت را با یکایی از همان جنس مقایسه می کنیم هر قدر که یکا دقیق تر تعریف و ابزار اندازه گیری آسان تر و سریع تر به کار گرفته شود نتیجه ی اندازه گیری با واقعیت نزدیک تر خواهد بود در این جا کوشش بر آن است که مفهوم اندازه گیری ، یکای اندازه گیری و ابزار اندازه گیری به زبانی ساده معرفی شود.

 

مکانیک شاخه ی مهمی از علم فیزیک است که مفاهیمی اساسی نظیر نیرو،حرکت ،جرم و انرژی را مورد بحث قرار می دهد.

مکانیک از آن جهت واجد اهمیت است که بدون مطالعه ی آن بحث و بررسی بسیاری از شاخه های علم فیزیک ناممکن است.

در این تحقیق به دو مبحث عمده ی مکانیک می پردازد یکی سینماتیک که مطالعه ی حرکت اجسام بدون در نظر گرفتن علل حرکت است و دیگری دینامیک که بررسی علل حرکت و سکون اجسام است.

این مطلب مطابق با برنامه ی مکانیک دبیرستانی برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و پیش دانشگاهی تنظیم شده و تمام مطالب عنوان شده در کتابهای فیزیک دبیرستانی را در بردارد.

     مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که در آن از اثر نیرو بر اجسام و چگونگی حرکت آنها بحث می شود . مکانیک شامل دو مبحث سینماتیک و دینامیک است . در سینماتیک حرکت اجسام بدون در نظر گرفتن علل حرکت بررسی می شود ولی بررسی علل حرکت و سکون اجسام موضوع علم دینامیک است.

 

اندازه گیری و اهمیت آن

انسان موجودی نیازمند است. هنگامی زندگی او ادامه می یابد و در حالت تعادل است که نیازش برطرف شود . نیازهای آدمی در ارتباط با محیط و در دادوستد با مردم برآورده می شود.ارتباط با محیط و جامعه از راه حواس صورت می گیرد که چیزها را می بینیم آنها را لمس می کنیم از بو و مزه آنها آگاه می شویم و صداها را می شنویم. اطلاعاتی که از پیرامون خود کسب می کنیم در اثر مقایسه ی اجسام با یکدیگر حاصل می شود . رنگ اجسام، زبری ، نرمی ،کوتاهی ، بلندی ، دوری ، نزدیکی ، سردی،گرمی ،شیرینی ، تلخی و بسیاری از اطلاعات دیگر از راه مقایسه ی آنها با هم و یا مقایسه با اجزای بدن و توانایی های ما صورت می گیرد.

مقایسه ای را که نتیجه ی آن به دست آوردن عدد و رقم باشد اندازه گیری می نامند. اندازه گیری در حیات انسان نقش مهمی دارد. اندازه گیری اساس کارهای کشاورزی، صنعتی ،علمی و پژوهشی است. در کشاورزی دانستن زمان کاشت ، مقدار بذر ،سطح زیر کشت و دوره های آبیاری اهمیت بسیار دارد . هر قدر که هر یک از این کمیت ها مشخص تر و دقیق تر باشند بهره وری بیشتر می شود . در کارهای مهندسی و فنی با اندازه گیری قطر پیچ و مهره ها ،فشار هوای درون لاستیک اتومبیل ،نیروی کشش قطارها و مقاومت سدها سروکار داریم.

در کارهای علمی و پژوهشی به اندازه گیری دنیای بی نهایت کوچک درون اتم و سلول تا دنیای بی نهایت برزگ جهان می پردازیم.

در گذشته کمیت هایی را که به طور مستقیم با آنها سروکار داشتیم اندازه می گرفتیم و از دست ، پا و بدن خود به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده می کردیم ؛ ولی امروز ابزارهای دقیق مکانیکی،الکتریکی،الکترونیکی را با روش های مستقیم و غیر مستقیم و سنجش از نزدیک و سنجش از دور به کار می بردیم. اکنون لزومی ندارد که فقط کنار مزرعه ای قرار گیریم تا وضع محصول ،سطح زیر کاشت و لزوم آبیاری آن را مشخص کنیم؛ بلکه هواپیماها و ماهواره ها می توانند با سنجش از راه دور هر نوع اطلاعاتی را از زمین و فضا به دست آورند و به مرکز خود برای تصمیم گیری مخابره کنند.

در اندازه گیری هر کمیت سه نکته ی مهم را باید در نظر گرفت.انتخاب یکای مناسب ،تهیه ی ابزار دقیق و روش درست و آسان. بعضی از کمیت ها را به طور مستقیم می توان یا یکای آن ها مقایسه کرد که در این صورت اندازه گیری مستقیم نامیده می شود ؛ مانند اندازه گیری طول اتاق با متر نواری یا اندازه گیری جرم یک قطعه فلز با ترازو و جعبه سنگ . بعضی دیگر از کمیت ها را به روش غیر مستقیم می سنجیم ؛مثل چگالی یک ماده که به روش غیر مستقیم و از تقسیم جرم بر حجم آن مشخص می شود.

اندازه گیری

درگذشته برای اندازه گیری طول از اعضای بدن استفاده می شد. بند انگشت ،وجب، آرنج و یکاهایی برای اندازه گیری طول بود ولی امروزه از یکاهایی استاندارد شده استفاده می شود و کمیت بسیار بزرگ مانند جرم و قطر ستارگان تا کمیتهای بسیار کوچک مانند جرم و قطر هسته ی اتمها را می سنجند . کوشش بر آن است تا هرچه ممکن باشد دقت اندازه گیری را افزایش دهند و اندازه ی به دست آمده را به اندازه ی واقعی کمیت نزدیکتر کنند و هر اطلاعاتی را با عدد و رقم دقیق که حاصل اندازه باشد بیان کنند.  

 

اندازه گیری چیست؟

اندازه گیری مقایسه ی یک کمیت با یکای آن است کمیت چیزی است مانند طول و جرم قابلیت افزایش و کاهش داشته باشد و یکا اندازه ی مشخصی از همان کمیت است که به طور قرار برای مقایسه انتخاب شده باشد مانند متر که یکای طول و کیلوگرم که یکای جرم است نتیجه ی اندازه هر کمیت اندازه یا مقدار آن کمیت است . اندازه ی هر کمیت دو جزء دارد یک جزء آن عدد و جزءدیگر آن نام یکایی است که برای اندازه گیری به کار رفته است . مثلا اگر طول یک فرش را اندازه گرفتیم و اندازه آن 4متر شد ،4 اندازه ی کمیت و متر یکای اندازه گیری است.

در اندازه گیری هر کمیت سه نکته ی مهم را باید در نظر گرفت انتخاب یکای مناسب ،تهیه ی ابزار دقیق اندازه گیری و به کار بردن آن ابزار به روش درست و آسان .اندازه گیری کمیتها بر دو نوع است:اندازه گیری مستقیم و اندازه گیری غیر مستقیم . در اندازه گیری مستقیم کمیت مورد نظر را مستقیما با یکا و ابزار اندازه گیری آن کمیت مشخص می کنیم.  مثلا برای تعیین طول یک فرش یا جرم آن مستقیما متر وترازو را به کار می بریم.اما برای اندازه گیری چگالی یک قطعه فلز علاوه بر اندازه گیری جرم  وحجم آن زا یک رابطه ریاضی نیز که آن را رابطه ی تعریف کننده می نامند استفاده می کنیم.

 

انواع کمیتها

در کارهای بازرگانی و فنی و علمی با کمیتهای بسیار زیادی سروکار داریم لیکن از این کمیتها با یکدیگر مربوط اند . به طوری که اگر چند کمیت را به  عنوان کمیت اصلی انتخاب کنیم و یکای آنها را یکای اصلی بنامیم می توانیم از روی آنها یکاهایی برای کمیتهای دیگر انتخاب کنیم. کمیتهایی که در فیزیک به کمیتهای اصلی انتخاب شده اند عبارت اند از : طول(L )،جرم(M )، زمان((T ،مقدار ماده (mol)،جریان الکتریکی (A)و دمای کلوین(K). از روی یکای این کمیتها که مجموعه ی آنها را دستگاه بین المللی می نامند به کمک روابط ریاضی می توانیم یکای کمیتها فرعی مانند یکای سطح ، حجم،سرعت،شتاب ،نیرو ،کار ،توان و نظایر این ها را تعریف کنیم.

علاوه بر اصلی و فرعی بودن کمیتها آنها را به دو دسته کمیتهای نرده ای (عددی یا اسکالر )و کمیتهای برداری تقسیم می کنیم . کمیتهای نرده ای آن دسته از کمیتها هستند که فقط با اندازه یعنی یک عدد و یکای آن مشخص می شوند. زمان ،جرم،کار،توان و حجم از جمله کمیتهای نرده ای اند.

چهار عمل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را برای این کمیتها با توجه به یکای هر کمیت می توان به کار برد . کمیتهای برداری کمیتهایی هستند که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند. سرعت،شتاب،نیرو و میدان کمیتهایی برداری هستند . جمع و تفریق و ضرب این کمیتها بر اساس قواعد خاصی صورت می گیرد .

(ادامه دارد)

 

تهیه و تنظیم:فاطمه قربانی

 Joycelyn
شنبه 12 مرداد 1398 08:04 ق.ظ
I visited multiple sites except the audio feature for audio songs current
at this website is actually wonderful.
viagra in spain where to buy over the counter
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:06 ب.ظ

I'm pretty pleased to uncover this site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new information in your blog.
How long does Achilles tendonitis last for?
یکشنبه 12 شهریور 1396 10:35 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:01 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it expand
over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید