تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل هشتم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل هشتم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

هر گاه دو جسم را به همدیگر مالش دهیم هر دو دارای .............. می‌شوند.     

2             وقتی دو جسم دارای بار الكتریكی می‌شوند، بر یك دیگر ............ وارد می‌كنند.             

3             دو جسم كه بار الكتریكی همنام دارند همدیگر را ............... می‌كنند.               

4             دو جسم كه بار الكتریكی ناهمنام دارند همدیگر را .................... می‌كنند.      

5             در یك اتم در حالت عادی، تعداد ................ همیشه با تعداد الكترونها مساوی است.       

6             وسیله‌ای كه نشان می‌دهد یك جسم بار الكتریكی دارد یا ندارد، همچنین نوع بار جسم را نشان می‌دهد ............. نام دارد.              

7             در حالت عادی اتم از نظر بار الكتریكی ................. است.              

8             اگر یك اتم ، الكترون بدست آورد ، دارای بار الكتریكی ............ می‌شود.        

9             اگر از یك اتم، الكترونی جدا شود، دارای بار الكتریكی ............. می‌شود.       

10           باردار شدن اتم‌ها فقط از طریق انتقال ............ انجام می‌شود و پروتو‌نها در این كار نقشی ندارند.                 

11           باردار كردن اجسام رسانا را توسط یك جسم باردار دیگر ............. گویند.          

12           ابر‌ها به علّت مالش به ............ یا ............، دارای بار الكتریكی می‌شوند.    

13           جهش الكترونها از یك جسم به یك جسم دیگر را .............می‌گویند كه همراه با نور و گرما است.                  

14           به تخلیه الكتریكی بین ابر و زمین ...................گفته می‌شود.         

15           برای حفاظت ساختمانهای بلند از خطر صاعقه از ............... استفاده می‌كنند.                 

16           برقگیر یك میله‌ی كلفت مسی است كه در ....................نقطه‌ی ساختمان‌های بلند نصب می‌شود.                 

17           برقگیر ................. را از ابر باردار می‌گیرد و به زمین منتقل می‌كند.           

18           صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

دو جسم كه بار الكتریكی همنام دارند همدیگر را می‌ربایند.                  

19           پارچه پشمی بر اثر مالش با موی سر تكه‌های كاغذ را جذب می‌كند.  

20           دو نوع بار الكتریكی مثبت و منفی وجود دارد.    

21           به تخلیه الكتریكی بین دو ابر باردار صاعقه یا آذرخش می‌گویند.        

22           باردار شدن اتم‌ها فقط از طریق انتقال الكترونها انجام می‌شود.             

23           وقتی جسم الكترون از دست بدهد بار الكتریكی مثبت پیدا می‌كند.        

24           در حالت عادی اتم‌ها بار الكتریكی منفی دارند.      

25           برای جلوگیری از خطر صاعقه در ساختما‌نهای بلند از برق نما استفاده می‌كنند.                

26           ابر‌ها بر اثر مالش به همدیگر باردار می‌شوند.      

27           به جهش الكترون از یك جسم به جسم دیگر را جرقه الكتریكی می‌گویند.             

28           گزینه‌ی درست را با علامت × مشخص كنید.

كدام وسیله باردار بودن جسم و نوع بار جسم را نشان می‌دهد؟

الف) برقگیر                 ب) برق‌نما                 ج) ولت‌سنج               د) اهم‌متر           

29           به تخلیه الكتریكی ابر و زمین ............... می‌گویند.

الف) صاعقه                ب) آذرخش          ج) الكتروسكوپ            د) الف و ب          

30           كدام ذره از اتم به راحتی از آن جدا می‌شود؟

الف) الكترون             ب) پروتون          ج) نوترون            د) نوترون  و پروتون  

31           در یك اتم در حالت عادی تعداد ......... با ........... مساوی است.

الف) الكترون- نوترون                            ب) پروتون- الكترون      

ج) الكترون- نوترون                               د) پروتون- نوترون         

32           الكتروسكوپی دارای بار منفی است. جسم بارداری را به آرامی به آن نزدیك می‌كنیم، ورقه‌های آن از هم بازتر می‌شود. این جسم دارای بار الكتریكی ............. است.

الف) منفی               ب) مثبت       ج) معلوم نیست                  د) بدون بار                 

33           برای باردار كردن كدام یك از اجسام زیر روش القا استفاده می‌شود؟

الف) اجسام پلاستیكی                          ب) اجسام فلزی      

ج) اجسام شیشه‌ای                               د) اجسام عایق       

34           در كدام یك از اجسام زیر تعداد بی‌شماری الكترون آزاد وجود دارد؟

الف) یك قطعه مس          ب) چوب خشك          ج) شیشه           د) پلاستیك              

35           اتم خنثی در چه شرایطی دارای بار منفی می‌شود؟

الف) الكترون از دست بدهد                      ب) الكترون بدست بیاورد          

ج) پروتون بدست آورد                             د) نوترون از دست بدهد                

36           بار الكتریكی از درون كدامیك از موارد زیر عبور نمی‌كند؟

الف) مس                  ب) آهن                    ج) نقره                   د) پلاستیك  

37           اگر میله‌ی شیشه‌ای را با كیسه‌ی نایلونی مالش دهیم بارهای تولید شده چگونه است؟

الف) شیشه بار (+) نایلون بار (-)                 ب) نایلون بار (+) شیشه بار (-)                  

ج) هر دو بار (+)                                          د) هر دو بار (-)       

38           سؤالات تشریحی

بار الكتریكی چیست؟              

39           مادّه باردار به چه ماده‌ای گفته می‌‌شود؟                

40           چند نوع بار الكتریكی وجود دارد؟ نام ببرید.        

41           اگر میله پلاستیكی را با پارچه ابریشمی مالش دهیم هر كدام چه نوع باری پیدا می‌كنند؟     

42           دو قاعده در مورد بار‌های الكتریكی بیان كنید.      

43           الكتروسكوپ (برق نما) چیست؟            

44           ذرات تشكیل دهندة اتم كدامند؟ و هر كدام چه نوع باری دارند؟            

45           چگونه بوسیلة الكتروسكوپ نوع بار مشخص می‌شود؟       

46           چگونه با الكتروسكوپ می‌توان فهمید ماده‌ای باردار است یا نه؟          

47           هر كدام از ذرات موجود در اتم را با چه نمادی نشان می‌دهند؟            

48           كدام ذرات اتم در هسته قرار دارند؟       

49           كدام ذرة اتم را می‌توان به آسانی از اتم جدا كرد؟ 

50           چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟       

51           چه موقع اتمی باردار می‌شود؟               

52           صاعقه چیست؟      

53           دو راه باردار شدن اتم را نام ببرید.        

54           القای بار الكتریكی یعنی چه؟                 

55           برقگیر چیست؟      

56           منظور از جرقة الكتریكی چیست؟         

57           منظور از تخلیة الكتریكی چیست؟         

58           اگر جسم رسانایی را در دست بگیریم بر اثر مالش باردار نمی‌شود؟ چرا؟            

59           خطر صاعقه بیشتر در چه نقاطی است؟               

60           صاعقه چه خطراتی دارد؟     

61           برقگیر چگونه از ساختمان در برابر صاعقه محافظت می‌كند؟            

62           جنس برقگیر از چیست؟        

63           یك میله پلاستیكی و یك بادكنك را با پارچة پشمی مالش داده‌ایم با توجه به شكل به سؤالات زیر پاسخ دهید.     

64           رضا یك كت پشمی پوشیده بود، یك خط‌كش پلاستیكی را به آستین كت خود مالش داد. با توجه به ساختمان اتم بنویسید كه:

الف- خط‌كش چه باری پیدا می‌كند؟ چرا؟

ب- كت چه باری پیدا می‌كند؟ چرا؟       

65           می‌خواهیم اتم سدیم را دارای بار مثبت كنیم. كدام یك از كارهای زیر باید انجام پذیرد؟ چرا؟

الف- تعداد الكترونهای آن را افزایش می‌دهیم.

ب- تعداد الكترونهای آن را كاهش می‌دهیم.

ج- تعدادی از پروتونهای آن را از هسته جدا می‌كنیم.

د- تعدادی از نوترونهای آن را از هسته جدا می‌كنیم.           

66           سعید بادكنك بارداری را به كلاهك الكتروسكوپ بدون باری نزدیك كرد. او مشاهده كرد كه ورقه‌های الكتروسكوپ از هم دور شدند . از آنجایی كه شما می‌دانید بار الكتریكی بادكنك منفی است، مشخص كنید كلاهك و ورقه‌های الكتروسكوپ به ترتیب چه نوع باری پیدا كرده‌اند؟                

67           بادكنك باد شده‌ای را آویزان كرده آن را با پارچه پشمی مالش می‌دهیم. میله‌ای شیشه‌ای را به كیسه‌ی نایلونی مالش می‌دهیم. اگر میله‌ی شیشه‌ای باردار را به بادكنك باردار نزدیك كنیم چه روی می‌دهد؟ چرا؟             

                               

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید