تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل هفتم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل هفتم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

مقدار نیرویی كه به طور عمود بر واحد سطح وارد می‌شود ............ نام دارد.               

2             برای محاسبة فشار، مقدار نیرو را بر ................. تقسیم می‌كنند.    

3             اگر نیرو ثابت بماند، هر چه مساحت سطحی كه به آن نیرو وارد می‌شود كوچك و كوچكتر باشد میزان فشار وارد بر سطح ................ است.                 

4             واحد فشار نیوتون بر مترمربع است كه ........... نام دارد.                 

5             فشار مایعات به ........... آنها بستگی دارد.          

6             هر چه ارتفاع مایع ............ باشد فشار آن بیشتر می‌شود. 

7             فشار مایعات به مقدار مایع و ............... آن بستگی ندارد.                

8             از فشار مایعات در جك‌های روغنی و ................ اتومبیل‌ها استفاده می‌شود. 

9             مایعات فشار را به خوبی و به طور .................. در همه‌ی جهات منتقل می‌كنند.          

10           هوای اطراف زمین، بوسیلة ............. زمین به طرف پایین كشیده می‌شود.     

11           در ایستگاه‌های فضایی باید بوسیلة .......... آب خورد.          

12           هر چه مقدار گازی كه به یك ظرف دربسته وارد می‌كنیم بیشتر باشد، فشار گاز درون آن ظرف ................ می‌شود. 

13           عامل ایجاد فشار یك گاز بر دیواره‌های ظرف آن، .................... ملكولهای گاز به دیواره است.    

14           در ایستگاه‌های فضایی ............... وجود ندارد به همین خاطر وقتی ظرف آب را سر و ته می‌كنیم آب نمی‌ریزد.         

15           در شبكه آب‌رسانی شهرها مخزن آب را در .............. از بقیه نقاط می‌سازند. 

16           از نظر فیزیكی فشار نیرویی است كه به طور عمودی بر ............. وارد می‌شود.          

17           از نظر فیزیكی فشار نیرویی است كه به طور ................. بر واحد سطح وارد می‌شود.               

18           صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

فشار مایعات به نوع مایع و مساحت قاعده ظرف بستگی دارد.            

19           مایعات فشار را به خوبی و در همة جهات منتقل می‌كنند.    

20           فشار جامدها به مساحت سطح آنها بستگی دارد.    

21           فشار گازها در محیط باز به نیروی گرانش زمین بستگی دارد.            

22           فشار گازها در محیط دربسته به تعداد ملكولها و ضربات متوالی آنها به دیواره‌ها بستگی دارد.          

23           برای محاسبه فشار مقدار نیرو و مساحت سطح لازم است. 

24           واحد فشار نیوتن بر ثانیه است كه وات نام دارد. 

25           میخ از سرتیزش بهتر به دیوار فرو می‌رود.         

26           مرتاض‌های هندی روی تخته پوشیده از میخ می‌توانند راه بروند.       

27           هر چه لبة چاقو تیزتر باشد انتقال فشار بوسیله آن بیشتر می‌شود.        

28           گزینه‌ی درست را با علامت × مشخص كنید.

علّت فشار هوا بر اجسام روی زمین كدام یك از موارد زیر است؟

الف) نیروی گرانش زمین      ب) وزن اجسام      ج) انرژی جنبشی               د) انرژی پتانسیل               

29           در ....... از خاصیت انتقال فشار مایعات در همه جهات به طور یكسان استفاده می‌شود.

الف) ترمز اتومبیل     ب) جك‌های روغنی       ج) كمپرسی‌ها                   د) همه موارد

  كدام مورد زیر واحد اندازه‌گیری فشار است؟

الف) نیوتن                   ب) وات                 ج) پاسكال            د) ژول        

30           یك نیوتن بر سانتی‌مترمربع برابر است با ............ پاسكال است.

الف) 1000                    ب) 10000               ج) 20000                       د) 100                   

31           وارد كردن فشار در همه جهات و به طور یكسان از ویژگی‌های كدام حالت ماده است؟

الف) جامد                  ب) مایع          ج) گاز                   د) هر سه حالت    

32           هنگامی كه با نی، نوشیدنی می‌خوریم چه عاملی باعث بالا آمدن مایع از نی می‌شود؟

الف) فشار آب          ب) فشار هوا       ج) فشار آب و هوا           د) هیچكدام              

33           اگر سطح قاعده یك مخزن آب 2 برابر شود و ارتفاع آب ثابت بماند، فشار وارد بر سطح چه تغییری می‌كند؟

الف) نصف می‌شود                         ب) 2 برابر می‌شود           

ج) تغییر نمی‌كند                           د) 4 برابر می‌شود      

34           با افزایش دمای گازی كه در یك ظرف دربسته وجود دارد فشار گاز چه تغییری می‌كند؟

الف) كاهش می‌یابد                        ب) افزایش می‌یابد               

ج) تغییر نمی‌كند                           د) گاهی كاهش و گاهی افزایش می‌یابد       

35           سؤالات تشریحی

منظور از فشار چیست؟         

36           مقدار فشار به چه عواملی بستگی دارد؟                

37           معادله فشار را بنویسید.         

38           چرا وقتی چاقو را تمیز كنید بهتر گوشت را می‌برد؟            

39           واحد فشار چیست؟                 

40           فشار مایعات به چه عاملی بستگی دارد؟                

41           چرا مخزن آب شهرها و روستاها را در جای مرتفع قرار می‌دهند؟      

42           از فشار مایعات در چه مواردی استفاده می‌شود؟   

43           فشار هوا بر اجسامی كه روی زمین قرار دارند در چه جهتی وارد می‌شود؟       

44           توضیح دهید كه چگونه با نی آب وارد دهان می‌شود؟         

45           فشار گاز در یك محیط بسته به چه عواملی بستگی دارد؟     

46           چرا گاهی در فصل تابستان لاستیك اتومبیل می‌تركد؟           

47           چرا وقتی بادكنك را زیاد فوت می‌كنیم بادكنك می‌تركد؟       

48           چرا از فشار مایعات برای ترمز اتومبیل استفاده می‌كنند؟     

49           طرز كار ترمز روغنی را به طور مختصر توضیح دهید.   

50           آجری به وزن 20 نیوتن روی ابعاد 10×5 روی میز قرار دارد، چه فشاری به میزی وارد می‌كند؟                

51           بعضی از جانوران مثل خرس‌ها بیشتر اوقات روی چهار دست و پا و گاهی روی دو پای خود راه می‌روند. در كدام حالت فشار بیشتری به زمین وارد می‌كنند؟ چرا؟                

52           چرا مرتاض‌های هندی می‌توانند به راحتی روی تختة پوشیده از میخ بخوابند ولی نمی‌توانند روی آن بایستند؟                

53           در یك ساختمان پنج طبقه منبع آب را در بام طبقة پنجم قرار می‌دهند؟ علّت چیست؟           

54           به نظر شما اگر دمای گازی كه در یك ظرف دربسته وجود دارد كاهش یابد (سردتر شود) فشار آن كمتر می‌شود یا بیشتر؟ علّت را با توجه به مفهوم علمی فشار گازها بنویسید.          

55           چرا میخ از سر تیزش در چوب فرو می‌رود امّا از سر پهنش فرو نمی‌رود؟        

56           اگر هوای داخل یك قوطی حلبی را به طریقی خارج كنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟            

57           به نظر شما با كاهش سطح آب داخل سماور آیا فشار آبی كه از لوله‌ی سماور خارج می‌شود تغییر می‌كند؟ چرا؟              

58           وقتی در جاده‌های كوهستانی با اتومبیل حركت می‌كنید ممكن است دچار حالت مخصوص در گوش‌هایتان می‌شوید (گرفتگی گوش) برای برطرف كردن آن چه باید كرد؟ چرا؟   

59           چرا وقتی با پاشنه پاها روی برف راه می‌روید بیشتر در آن فرو می‌روید؟         

60           یك توصیه‌ی ایمنی (از گذاشتن كپسول پر از گاز در جاهای گرم خودداری كنید، چون ممكن است كپسول منفجر شود) شما كه مفهوم فشار در گازها را می‌دانید علّت این توصیه را بیان كنید.   

61           وزن یك اسكیمو 680 نیوتن است. اگر مساحت كف كفش‌هایش 4/0 مترمربع باشد، فشاری كه از طرف او به سطح برف وارد می‌شود چند پاسكال است؟          

62           منبع آبی به شكل مكعب مستطیل به ابعاد 10، 5، 3 متر طبق شكل زیر به وزن 3000 نیوتن روی زمین قرار گرفته است. مقدار فشار وارد بر زمین چند پاسكال است؟         

63           میزی 450 نیوتن وزن دارد. سطح تماس آن با زمین 50 سانتی‌مترمربع می‌باشد. فشار میز بر سطح زمین چند نیوتن بر سانتی‌مترمربع است؟                 

64           مقدار فشاری را كه یك جعبة‌ 500 نیوتنی با مساحت قاعده 2 مترمربع بر سطح زمین وارد می‌كند محاسبه كنید              

65           مریم با كف دست خود به دیوار فشار وارد می‌كند اگر مساحت كف دست او 40 سانتی‌مترمربع باشد و نیرویی كه وارد می‌كند 80 نیوتن باشد مقدار فشار چند نیوتن بر سانتی‌مترمربع است؟     

66           علی 600 نیوتن وزن دارد و بر روی یك پای خود ایستاده است. اگر مساحت كف پای او 200 سانتی‌مترمربع باشد فشاری كه بر سطح زمین وارد می‌كند چقدر است؟         

67           یك تیم دانش‌آموزی مقداری خمیر مجسمه‌سازی را روی میز پهن كردند. وزنه‌ای را روی خمیر قرار دادند اگر وزن وزنه 24 نیوتن و مساحت قاعدة آن 4 سانتی‌مربع باشد، فشار وارد بر خمیر چند پاسكال است؟    

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  

                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید