تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل ششم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل ششم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

به خورشید و همه اجزایی كه به دور آن می چرخند ........... می‌گویند.            

2             به سیارات زمین مانند سیارات ............ هم می‌گویند.        

3             نام دیگر سیارات مشتری مانند سیارات .......... است.         

4             سیاره ............ در تقسیم بندی سیارات جای ندارد.             

5             73% حجم خورشید را .............. و 25 در صد آن را............. تشكیل داده است.        

6             منشأ گرمای خورشید .................... است.        

7             در واكنش‌های هسته‌ای خورشید ................ به ........... تبدیل می‌شود.         

8             به قطعات سنگی میان دو سیاره مریخ و مشتری ............. می‌گویند.               

9             به سنگ آسمانی كه هنگام ورود به اتمسفر بر اثر اصطكاك با هوا، داغ و تبخیر می‌شود .............. می‌گویند.              

10           به سنگ آسمانی بزرگ كه از اتمسفر زمین می‌گذرد وروی زمین می‌افتد .............. می‌گویند.       

11           به اجرام آسمانی كه از جنس غبار و یخ هستند ............. می‌گویند.     

12           دنباله‌دارها همیشه دم خود را .............. خورشید قرار می دهند.       

13           به جز ............ و ................ بقیه سیارات قمر دارند.   

14           به اجرام آسمانی كه دور سیاره می‌گردند ................ می‌گویند.        

15           قمر كره زمین كره‌ی .......... است.      

16           جنس مواد سازندة كره‌ی ماه از ............ و ............ است.              

17           دستگاهی كه نور ستاره را تجزیه می‌كند و اطلاعاتی درباره‌ی تركیب آن در اختیار می‌گذارد .............. نام دارد.         

18           نور زرد ستاره نشان می‌دهد كه ستاره ............ است.        

19           نور آبی ستاره نشان می‌دهد كه ستاره ............ است.         

20           نور قرمز ستاره نشان می‌دهد كه ستاره ............ است.      

21           معروف‌ترین صورت فلكی .............. است.      

22           با مشاهده‌ی طیف جذبی ستاره می‌توان درباره‌ی ............. آن قضاوت كرد.     

23           نور یك ستاره به ............. آن از زمین و به ............. آن بستگی دارد.         

24           جنس سیارات داخلی از ............. است.              

25           جنس سیارات خارجی از ................. است.      

26           صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

سیاره عطارد در تقسیم‌بندی سیارات جای ندارد.   

27           جنس سیاره‌ی مشتری از مایع و گاز است.            

28           در واكنش‌های هسته‌ای خورشید هلیوم به هیدروژن تبدیل می‌شود.     

29           سیارك‌ها در فاصله بین مشتری و زحل قرار دارند.              

30           شهاب سنگ آسمانی است كه در اتمسفر زمین می‌سوزد و تمام می‌شود.              

31           سیارة پلوتو قمر ندارد.           

32           دنباله‌ دارها دم خود را در جهت موافق خورشید قرار می‌دهند.            

33           جنس كره‌ی ماه از یخ و غبار است.       

34           جنس دم دنباله‌دارها از یخ است.            

35           رنگ آبی ستاره نشانه این است كه آن ستاره سرد است.       

36           برای تجزیه نور ستاره‌ها از تلسكوپ استفاده می‌كنند.           

37           اگر ستاره پرنور باشد جرم كمتری دارد و از زمین دور است.             

38           رنگ زرد ستاره نشان می‌دهد كه ستاره نسبتاً داغ است.       

39           رنگ قرمز ستاره نشان می‌دهد كه آن ستاره بسیار داغ است.               

40           گزینه‌ی درست را با علامت× مشخص كنید.

كدام سیاره در تقسیم‌بندی سیارات جای ندارد؟

الف) مشتری                      ب) زحل                   ج) زهره                   د) پلوتو          

41           سیارات داخلی به ترتیب كدام است؟

الف) زهره، عطارد، زمین، مریخ                     ب) عطارد، زهره، زمین، مشتری                  

ج) عطارد، زهره، زمین، مریخ                        د) مشتری، زحل، اورانوس، نپتون       

42           جنس كدام سیاره از سنگ و فلز است؟

                                الف) مشتری                    ب) مریخ                   ج) زحل                   د) اورانوس  

43           كدام سیاره قمر ندارد؟

الف) پلوتو                        ب) زهره                    ج) مریخ                    د) زحل          

44           در واكنش‌های هسته‌ای خورشید كدام عنصر به دیگری تبدیل می‌شود؟

الف) هلیوم به هیدروژن                             ب) هیدروژن به هلیوم      

ج) هیدروژن به اكسیژن                             د) اكسیژن به هیدروژن                

45           دوام لكه‌های خورشید چه مدت است؟

الف) چند روز تا چند ماه                                ب) چند ماه تا چند سال                 

ج) چند ساعت تا چند روز                             د) چند دقیقه تا چند ساعت          

46           سیارك‌ها در فاصله‌ی بین كدام سیارات قرار دارند؟

الف) عطارد و زهره                                ب) زهره و زمین                 

ج) مریخ و مشتری                                د) مشتری و زحل              

47           قطر سیارك‌ها چه قدر است؟

الف) چند سانتی‌متر تا چند متر                       ب) چند سانتی‌متر تا چند كیلومتر                 

ج) چند میلی‌متر تا چند سانتی‌متر                  د) چند متر تا چند كیلومتر         

48           دمای سطحی ستاره‌ای كه 20 تا 35 هزار درجه است به رنگ ......... است.

الف) قرمز                      ب) زرد                   ج) آبی                   د) سبز    

49           دمای سطحی ستاره‌ای كه 3000 درجه است آن ستاره به چه رنگی دیده می‌شود؟

الف) قرمز                      ب) زرد                   ج) آبی                   د) سبز    

50           سؤالات تشریحی

چه اجزایی به دور خورشید می‌گردند؟ 

51           منظومه‌ی شمسی چیست؟      

52           سیارات منظومه شمسی را به چند گروه تقسیم می‌كنند؟ نام ببرید.        

53           سیارات داخلی (زمین مانند) را به ترتیب نام ببرید.              

54           سیارات خارجی (مشتری مانند) را به ترتیب نام ببرید.        

55           جنس سیارات داخلی از چیست؟             

56           جنس سیارات خارجی از چیست؟           

57           چرا سیارة پلوتو را در تقسیم‌بندی سیارات جای نداده‌اند؟      

58           منظور از لكه‌های خورشیدی چیست؟   

59           عمر لكه‌های خورشیدی چه مدت است؟                

60           سیارك‌ها را توضیح دهید.      

61           شهاب چیست؟        

62           شهاب سنگ چیست؟              

63           دنباله‌دارها را توضیح دهید.   

64           چرا دنباله‌دارها همیشه دم خود را مخالف خورشید قرار می‌دهند؟        

65           قمر چیست؟            

66           كدام سیارات قمر ندارند؟        

67           قمر كرة زمین چیست؟           

68           جنس قمر كرة زمین از چیست؟             

69           اگر ستاره‌ای پرنور به نظر برسد نشانة چیست؟   

70           رنگ آبی ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟       

71           رنگ زرد ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟      

72           رنگ قرمز ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟    

73           طیف‌نگار چیست؟ 

74           وجود نوارهای تیره در طیف ستاره‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟       

75           منظور از صورتهای فلكی چیست؟       

76           معروف‌ترین صورت فلكی چه نام دارد؟               

77           منشأ گرمای خورشید از چیست؟            

78           در واكنش‌های هسته‌ای خورشید كدام عناصر به همدیگر تبدیل می‌شوند؟           

79           سیارك‌ها در فاصله‌ی بین كدام سیاره‌ها قرار دارند؟               

80           دو ستاره A و B به ترتیب به رنگ‌های آبی و زرد در آسمان دیده می‌شوند به نظر شما الف- دمای كدام ستاره بیشتر است؟ب- اگر ستاره A پرنورتر باشد معنایش چیست؟          

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                        

                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید