تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل چهارم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل چهارم علوم سوم راهنمائی

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

نظریه جابه‌جایی قاره‌ها توسط ................. ارائه گردید    

2             نظریة وگنر مبدل به یك نظریه‌ی جامع‌تر با عنوان .............. شد.   

3             بیشتر محل‌هایی كه ورقه‌ها از هم دور می‌شوند در ............. قرار دارند.         

4             به مجموعه‌ی جزایری كه بر اثر فعالیت آتشفشان سر از آب بیرون می‌آورند ......... گفته می‌شود. 

5             نتیجه‌ی برخورد دو ورقه‌ی قاره‌ای ........... و زلزله‌های شدید است.                

6             گودال عمیق و اطراف آن محل وقوع ............. است.      

7             جزایر قوسی از برخورد دو ورقه ............ بوجود می‌آید.                 

8             ورقه‌های نزدیك شونده خصوصیات فیزیكی و شیمیایی ............ دارند.           

9             دانشمندان عقیده دارند كه ........... و ............. زیاد در زیر سنگ‌كره موجب شكل‌پذیری و خمیر مانند شدن مواد می‌شود.         

10           صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

نظریه زمین ساخت ورقه‌ای توسط وگنر ارائه گردید.          

11           در حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشكی‌های كرة زمین به هم متصل بودند.                   

12           نظریه‌ی جابه‌جایی قاره‌ها توسط وگنر ارائه گردید.              

13           سنگ كره زمین یك تكه است.               

14           دما و فشار زیاد در زیر سنگ‌كره باعث خمیری شدن سنگ‌ها می‌شود.               

15           دما و فشار زیاد در زیر سنگ‌كره باعث خمیری شدن سنگ‌ها می‌شود.               

16           در همه قسمت‌های خمیری گوشته زمین دما یكسان است.    

17           در زیر ورقه‌های دور شونده بستر اقیانوس‌ها بیشتر می‌شود و پوسته‌ی جدید بوجود می‌آید.              

18           از برخورد دو ورقه اقیانوسی و قاره‌ای گودال عمیق اقیانوسی بوجود می‌آید.    

19           وقتی دو ورقه‌ی قاره‌ای به هم برخورد می‌كنند هیچ كدام زیر دیگری نمی‌رود. 

20           گاهی اوقات ورقه‌هایی كه در كنار هم می‌لغزند از حركت باز می‌مانند و انرژی آنها ذخیره می‌شود.                 

21           گزینه‌ی صحیح را با علامت (×) مشخص كنید.

در اثر حركت كدام یك از ورقه‌های زیر نه پوسته‌ی جدید بوجود می‌آید و نه ورقه ای تخریب می‌شود؟

الف) ورقه‌های نزدیك شونده                     ب) ورقه‌های دور شونده               

ج) ورقه‌هایی كه در كنار هم می‌لغزند        د) ورقه‌هایی كه در اقیانوس‌ها وجود              

22           كدام پدیده زمین‌شناسی در تمام حاشیه‌های ورقه‌های سنگ‌كرة زمین بوجود می‌آید؟

الف) آتشفشان                  ب) زلزله                 ج) گودال                    د) كوه               

23           دو عامل خمیری بودن نرم كره عبارتند از .............

الف) دما و حركت                              ب) دما و چگالی       

ج) دما و فشار                                   د) فشار و حركت    

24           مهم ترین علت حركت ورقه‌های سنگ كره چیست؟

الف) جریان های همرفتی                ب) جریان‌های دریایی      

ج) اختلاف دما                                 د) اختلاف چگالی     

25           ایجاد جزایر قوسی نتیجه كدام حركت ورقه‌های سنگ كرة زمین است؟

الف) برخورد دو ورقه‌ی اقیانوسی                                ب) برخورد دو ورقه‌ی قاره‌ای                 

ج) برخورد ورقه‌های اقیانوسی با قاره‌ای                      د) ورقه‌های لغزنده    

26           كوه‌های آتش‌فشانی بر روی قاره‌ها بر اثر كدام پدیدة زیر بوجود می‌آید؟

الف) برخورد دو ورقه‌ی اقیانوسی                                ب) برخورد دو ورقه‌ی قاره‌ای                 

ج) برخورد ورقه‌های اقیانوسی با قاره‌ای                      د) ورقه‌های لغزنده    

27           بر اثر دور شدن تدریجی دو ورقه‌ی سنگ كره از یكدیگر بوجود می‌آید؟

الف) گودال عمیق اقیانوسی                              ب) جزایر قوسی   

ج) رشته كوه‌های میان اقیانوسی                      د) جزیره‌های آتش‌فشان              

28           سؤالات تشریحی

دلایل وگنر در مورد جابه‌جایی قاره‌ها را نام ببرید. (3 مورد)              

29           نظریه‌ جابه‌جایی قاره‌ها را توضیح دهید.              

30           نظریه زمین ساخت ورقه‌ای را توضیح دهید.       

31           جزایر قوسی چیست؟             

32           ورقه های سنگ‌كره به چند شكل می‌توانند نسبت به هم جابه‌جا شوند؟ نام ببرید.                

33           چرا وقتی دو ورقه‌ی قاره‌ای به هم برخورد می‌كنند هیچ كدام زیر دیگری نمی‌رود؟          

34           از برخورد ورقه‌ی اقیانوسی با ورقه‌ی قاره‌ای كدام پدیده‌های زمین‌شناسی بوجود می‌آید؟   

35           از برخورد دو ورقه‌ی اقیانوسی كدام پدیده‌های زمین‌شناسی بوجود می‌آید؟         

36           نتیجه برخورد دو ورقه‌ قاره‌ای چیست؟                 

37           چرا هر چه تعداد زلزله‌های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد بهتر است؟             

38           چرا در هنگام نزدیك شدن ورقه‌ها به هم پدیده‌های مختلفی حاصل می‌گردد؟        

39           دور شدن ورقه‌ها بستر اقیانوسها را بیشتر می‌كند یا كمتر؟ چرا؟          

40           كدام عوامل در زیر سنگ‌كره موجب شكل پذیر و خمیری شدن آن گشته است؟ 

41           كدام پدیده‌های زمین‌شناسی در تمام حاشیه‌های ورقه‌های سازنده سنگ‌كره بوجود می‌آید؟    

42           در هنگام لغزش ورقه‌ها در كنار هم چه موقع زلزله ی شدید ایجاد می‌شود؟        

                               

            www.oloomdil.ir 

                                بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید