تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل سوم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل سوم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

در سنگ‌های رسوبی اصولاً لایه‌های زیرین .............. از لایه‌های بالایی هستند.           

2             دانشمندان بیشتر از روی شكل لایه‌های سنگ‌های رسوبی و .............. درون آنها به مطالعه گذشته‌ی زمین می‌پردازند.              

3             به آثار و بقایای جانداران قدیمی كه در میان سنگهای رسوبی دیده می‌شوند ................ می‌گویند. 

4             در میان جانداران گذشته‌ی زمین، آنهایی كه دارای ............. بوده‌اند امكان فسیل شدنشان وجود داشته است.                 

5             جاندارانی كه امكان فسیل شدنشان وجود داشته است باید بلافاصله پس از مرگ در محلی قرار گیرند تا در معرض ............. و ............... قرار نگیرند.   

6             به زغال‌سنگ و نفت سوخت‌های ............. هم گفته می‌شود.            

7             ساختمان بدنی جانداران گذشته ............. از جانداران امروزی بوده است.        

8             از روی فسیل‌ها می‌فهمیم كه گیاهان در آغاز محدود به ................ دریایی بوده‌اند.        

9             نظریه انتخاب طبیعی توسط ............. ارائه گردید.           

10           نظریة (استفاده یا استفاده نكردن اندام‌ها عامل بروز تغییر می‌شود) توسط .............. ارائه گردید.   

11           نظریة جهش توسط .............. ارائه گردید.          

12           صفات ارثی، از طریق ............ داخل هسته به ارث می‌رسند.         

13           ماده‌ی اصلی سازنده‌ی كروموزوم‌ها، ملكولهای .............. هستند.    

14           جهش در ساختمان ملكولهای ............... اثر می‌گذارد.       

15           تغییرات در .............. جانداران پدید می‌آیند، نه در افراد.                 

16           زندگی از حالت ............. و .......... به صورت پیچیده تحول یافته است.       

17           جانداران از اجداد قدیمی و .......... بوجود آمده‌اند.              

18           وجود شباهت‌های فراوان در میان جانداران، حاكی از ...................بودن آنها به همدیگر است.    

19           DNA مولكولی بسیار ............. است و ساختمان آن كمتر دچار تغییر می‌شود.                

20           جملات صحیح و غلط را مشخص كنید.                

21           در سنگ‌های رسوبی اصولاً لایه‌های بالایی قدیمی‌تر از لایه‌های زیرین هستند.                 

22           برای مطالعه تاریخ گذشته زمین بیشتر از سنگ‌های آذرین استفاده می‌كنند.        

23           تعداد فسیل‌هایی كه در خشكی‌ها تشكیل شده‌اند بسیار ناچیزتر از تعداد فسیل‌هایی است كه در دریاها تشكیل شده‌اند.          

24           ساختمان بدن جانداران قدیمی بسیار ساده‌تر از جانداران امروز بوده‌اند.               

25           با استفاده از فسیل‌ها می‌توان عمر سنگ‌های رسوبی را بطورنسبی تعیین كرد. 

26           طبق نظریه لامارك صفات اكتسابی قابل ارثی شدن هستند. 

27           نظریه انتخاب طبیعی توسط دووریس ارائه گردید.              

28           شانس زنده ماندن خرگوش سفید در محیط برفی بیشتر است.                

29           جانداران برای بدست آوردن غذا و مكان زندگی با هم رقابت می‌كنند.                 

30           جاندارانی كه در آنها صفات جدید بوجود می‌آید، جهش یافته گفته می‌شود.          

31           اكثر جهش‌ها اغلب مفید هستند.              

32           صفات ارثی از طریق كروموزوم‌های داخل هسته سلول به ارث می‌رسند.         

33           ماده‌ی اصلی سازنده‌ی كروموزوم‌ها ملكولهای DNA هستند.                

34           مواد رادیواكتیو نمی‌توانند ملكولهای DNA را تغییر دهند.   

35           تغییرات در افراد جانداران پدید می‌آیند، نه در جمعیت آنها.                 

36           زندگی از حالت پیچیده به صورت ساده و ابتدایی تحول یافته است.    

37           زندگی از حالت پیچیده به صورت ساده و ابتدایی تحول یافته اس        

38           شباهت میان جانداران یك گروه نزدیك به هم كمتر از شباهت میان جانداران گروه‌های دور از هم است.            

39           جاندارانی كه در آنها یك یا چند صفت مفید ظاهر می‌شود نسبت به همنوعان خود سازگاری بیشتری با محیط پیدا می‌كنند.              

40           گزینه‌های صحیح را با علامت (×) مشخص كنید.

نظریه انتخاب طبیعی توسط كدام دانشمند ارائه گردید؟

الف) لامارك                 ب) دووریس                ج) داروین                 د) دالتون          

41           كدام یك از موارد زیر ملكول DNA را تغییر می‌دهند؟

الف) مواد رادكتیو                              ب) بعضی از داروها            

ج) بعضی از مواد شیمیایی                     د) هر سه مورد

               

42           بهترین مكان برای فسیل شدن كدام است؟

الف) یخچال‌ها           ب) شیره‌های گیاهی           ج) دریاها           د) مواد نفتی         

43           نظریه جهش را كدام دانشمند ارائه كرد؟

الف) دووریس                  ب) داروین                  ج) لامارك               د) ویسمن        

44           از كدام جانور فسیل بهتری تشكیل می‌شود؟

الف) زنبور                     ب) كرم خاكی          ج) ماهی               د) گیاه     

45           داروین عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می‌دانست؟

الف) استعمال و عدم استعمال از یك اندام             ب) انتخاب طبیعی      

ج) انتخاب مصنوعی                                         د) جهش 

46           سؤالات تشریحی

دانشمندان بیشتر از روی كدام شواهد به مطالعه تاریخ گذشته‌ی زمین می‌پردازند؟              

47           در سنگ‌های رسوبی كدام لایه قدیمی‌تر و كدام لایه جدیدتر می‌باشد؟ 

48           در چه صورت می‌توان قبول كرد كه لایه‌های بالایی جدیدتر هستند؟ 

49           فسیل چیست؟          

50           چرا از همه گیاهان و جانوران فسیل تشكیل نشده است؟       

51           به چه دلیل دانشمندان معتقد هستند كه جانداران قدیمی بدن ساده‌تر ولی امروزه بدن جانداران پیچیده‌تر شده است؟             

52           فسیل‌ها برای دانشمندان از دو جهت مهم هستند آنها را نام ببرید.         

53           نظریه لامارك را مختصر توضیح دهید.               

54           نظریه انتخاب طبیعی به چه معناست؟ 

55           فكر انتخاب طبیعی داروین چگونه در ذهن او ریشه گرفت؟                

56           دو زرافه قد بلند و یك زرافه كوتاه قد در یك جنگل قرار دارند. توضیح دهید كه طبق نظریه لامارك و داروین آینده آنها چه می‌شود؟             

57           جهش یعنی چه؟      

58           چرا جهش بین جانداران كم و به ندرت انجام می‌گیرد؟         

59           آیا همة جهش‌ها مضر هستند؟ توضیح دهید.         

60           چه عواملی ملكول DNA را دچار تغییر می‌كنند؟ (3 مورد)                 

61           از كدام جانداران گذشته زمین فسیل بیشتری تشكیل شده است؟             

62           مكان‌های مناسب برای فسیل شدن در خشكی‌ها را نام ببرید.                 

63           در رقابت بین جانداران كدامیك پیروز می‌شوند؟   

64           آیا تغییر در جمعیت جانداران پدید می‌آید یا فقط در یك فرد؟ چرا؟        

65           در چه صورت فسیل كامل از بدن یك جاندار بوجود می‌آید؟ توضیح دهید.         

66           به كدام جانداران جهش یافته گفته می‌شود؟            

67           چرا در مطالعه‌ی تاریخچه زمین سنگهای رسوبی بهتر از بقیه سنگ‌ها هستند؟ 

68           وجود زغال‌سنگ در یك منطقه چه اطلاعاتی دربارة آب و هوای گذشته آنجا می‌تواند دربر داشته باشد؟           

69           منظور از تفاوتهای فردی بین افراد یك گونه (نوع) چیست؟ مثال بزنید.             

70           جهش مفید و مضر را تعریف كرده و چند مورد از جهش‌های مفید و مضر را كه می‌دانید بنویسید. 

71           به نظر شما چرا بین اندام‌های حركتی مهره‌داران شباهت‌های زیادی وجود دارد؟                

72           چرا از بز كوهی فسیل كمتری تشكیل می‌شود؟     

73           یك جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار بگیرد تا همه یا قسمتی از جسد آن باقی بماند؟ 3 مورد بیان كنید.    

            www.oloomdil.ir 

                                بازگشت                  

                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید