تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل چهار دهم علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل چهاردهم علوم سوم راهنمائی

 

1             جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

به منابع طبیعی كه در صورت تمام شدن قابل جبران نیستند ............ می‌گویند.              

2             روابط غذایی بین یك تولیدكننده و چند مصرف كننده را ............. می‌گویند.    

3             مواد خام موردنیاز انسانها را ................... می‌گویند.      

4             سوختهای فسیلی و معادن فلزات جزء منابع ............. هستند.            

5             مواد خام تجدید شدنی به طور عمده از .............. تشكیل شده و قابل جایگزینی است.     

6             هر قدر گوناگونی جانداران در محیط طبیعی آنها بیشتر باشد اجتماع آنها .......... است.    

7             تلاش برای دست‌یابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آن برای آینده را ................ می‌گویند. 

8             جنگل‌های پرباران استوایی ............... مناطق خشكی كره‌ی زمین می‌باشند.   

9             گوناگونی زیستی جنگل‌های انبوه مناطق گرمسیری از سایر مناطق ............ است.        

10           قرار دادن فیلتر در دودكش خانه‌ها و كوره‌ها باعث ......... باران اسیدی می‌شود.              

11           پدیده‌های طبیعی مثل باد، باران و برف مواد آلوده كننده را كه در هوا رها می‌شوند پخش كرده یا ............. می‌كنند.      

12           به رابطة بین چند زنجیرة غذایی ............... می‌گویند.      

13           بر اثر سوختن نفت و مشتقات آن میلیونها تن گاز ............. آزاد می‌شود.         

14           گاز كربن‌دی‌اكسید اضافی كه بر اثر سوختن مواد نفتی بوجود می‌آید باعث .............. كرة زمین می‌شود.     

15           دود حاصل از اتومبیل‌ها و كارخانه‌ها باعث نابودی درختان می‌شود و ............ را تهدید می‌كند.   

16           انسان ناچار است برای پیروزی بر رقیبان غذایی خود نوع سموم را به طور دائم ............ دهد و بر تنوع آنها بیفزاید.                

17           دود حاصل از اتومبیل‌ها و كارخانه‌ها باعث نابودی درختان می‌شود و ............ را تهدید می‌كند.   

18           دو سوم از انواع مختلف جانداران در جنگل‌های .............. زندگی می‌كنند.     

19           اگر جنگل‌زدایی در جنگل‌های پرباران استوایی ادامه داشته باشد در 25 سال آینده، حداقل نیمی از انواع جانداران زمین ............... می‌شود.                 

20           جملات صحیح و غلط را مشخص كنید.

اثر باران‌های اسیدی بر روی درختان بسیار وسیع است.     

21           باران اسیدی بارانی است كه گازهای اسیدی در آن حل شده است.       

22           آلودگی وقتی بوجود می‌آید كه چیزهایی كه نباید در محیط باشند وارد آن شوند.                 

23           از رابطه‌ی بین چندین زنجیره غذایی شبكه غذایی بوجود می‌آید.        

24           به رابطه بین یك مصرف كننده و چند تولیدكننده زنجیره غذایی می‌گویند.          

25           فرآیند عمل آوردن مواد و محصولات مصرف شده به گونه‌ای كه دوباره قابل استفاده شوند را بازیافت می‌گویند.            

26           مواد تجدیدشدنی موادی هستند كه به طور عمده از جانداران تشكیل شده و قابل جایگزینی است.       

27           فعالیت‌های انسان باعث تخریب لایه‌ی اوزون شده است.      

28           پشم و محصولات دامی از منابع تجدید شدنی هستند.            

29           مواد تجدید نشدنی موادی هستند كه در صورت تمام شدن قابل جبران هستند و به زودی جایگزین می‌شوند.    

30           دود حاصل از اتومبیل‌ها و كارخانه‌ها باعث نابودی درختان می‌شود و گوناگونی زیستی را تهدید می‌كند.        

31           گوناگونی زیستی در جنگل‌های پرباران استوایی بیشتر از سایر مناطق كره زمین است.    

32           چرانیدن بیش از حد دام‌ها و قطع بی‌رویه درختان گوناگونی زیستی را تهدید می‌كند.         

33           باران اسیدی باعث افزایش جنگل‌ها می‌شود.         

34           اگر گوناگونی زیستی در یك منطقه بیشتر باشد، اجتماع جانداران آنجا پایدارتر است.         

35           جلبك‌ها و گیاهان در زنجیرة غذایی تولیدكننده به شمار می‌آیند.            

36           جلبك‌ها و گیاهان در زنجیرة غذایی تولیدكننده به شمار می‌آیند.            

37           از سوختن مواد نفتی میلیون‌ها تن گاز كربن‌دی‌اكسید تولید می‌شود.    

38           گرم‌تر شدن هوای كرة زمین بر اثر افزایش گاز كربن‌دی‌اكسید باعث ذوب شدن یخچالها و یخ‌های قطبی می‌شود.            

39           استفاده از سموم حشره‌كش زنجیره‌های غذایی بعضی از جانداران را از بین می‌برد.           

40           گزینه‌ی صحیح را با علامت × مشخص كنید.

كدام یك از منابع طبیعی زیر جزء منابع تجدیدشدنی محسوب می‌شود؟

الف) معادن مس          ب) گاز طبیعی            ج) پشم               د) زغال‌سنگ           

41           كدام یك از منابع زیر تجدیدنشدنی می‌باشند؟

الف) محصولات دامی                              ب) گاز طبیعی         

ج) چوب درختان                                    د) پشم                

42           وجود چه گازهایی در هوا باعث بارش باران اسیدی می‌شود؟

الف) كربن‌دی‌اكسید                          ب) نیتروژن‌دی‌اكسید          

ج) گوگرد دی‌اكسید                          د) هر سه گزینه درست است

               

43           درختان، نخ و پشم جزء منابع ............. هستند.

الف)تجدیدشدنی                                            ب) تجدیدنشدنی     

ج) به كندی تجدیدشدنی                                د) هیچ كدام                  

44           سوختن نفت و مشتقات آن هر ساله باعث آزاد شدن میلیونها تن گاز كربن‌دی‌اكسید در هوا می‌شود. این كربن‌دی‌اكسید اضافی چه اثری بر كره‌ی زمین دارد؟

الف) باعث سوراخ شدن لایه اوزون می‌شود                

ب) باعث گرم شدن هوای كره‌ی زمین می‌شود             

ج) باعث سردتر شدن هوای كره‌ی زمین می‌شود                            

د) باعث كاهش تدریجی آب اقیانوسها می‌شود    

45           كدام یك از موارد زیر جزء مواد تجدیدشدنی محسوب می‌شود؟

الف) معادن فلزات         ب) زغال‌سنگ        ج) محصولات دامی           د) نفت        

46           كدامیك از مواد زیر جزء مواد تجدیدنشدنی محسوب می‌شود؟

الف) محصولات دامی            ب) درختان            ج) نخ و پشم             د) نفت          

47           كدام مورد زیر از اثرات منفی باران اسیدی نیست؟

الف) آلوده شدن آب‌ها                         ب) نابود شدن جنگل‌ها    

ج) گرم‌ شدن هوای زمین                    د) تخریب ساختمان‌ها            

48           كدام مورد زیر از اثرات منفی دود حاصل از سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی نیست؟

الف) كاهش رشد گیاهان                ب) ایجاد مشكلات تنفسی    

ج) فرسودگی ماشین‌آلات              د) نابود شدن جنگل‌ها 

49           كدام یك از كارهای زیر از حفاظت محیط زیست به شمار نمی‌آید؟

الف) مصرف صحیح انرژی                  ب) حفظ منابع آبی              

ج) قطع درختان جنگل‌ها                 د) حفاظت از جانوران

               

50           به منابع خام موردنیاز انسانها ............. می‌گویند.

الف) منابع طبیعی                            ب) حفاظت محیط زیست      

ج) زنجیره غذایی                             د) گوناگونی زیستی                 

         سوالات تشریحی                            

51           الف- منظور از منابع تجدید نشدنی چیست؟ ب- دو مثال برای آن نام ببرید.        

52           الف- باران اسیدی چیست؟ ب- باران اسیدی چه اثری بر محیط دارد؟                 

53           به نظر شما آدمی از چه راه‌هایی تعادل طبیعی موجودات زنده را به هم می‌زند؟ (سه مورد نام ببرید).             

54           در چه صورت اجتماع جانداران پایدارتر است؟    

55           زنجیره غذایی چیست؟           

56           شبكة غذایی چیست؟               

57           منظور از حفاظت محیط زیست چیست؟               

58           گوناگونی زیستی كدام منطقه از مناطق كره‌ی زمین بیشتر است؟        

59           چه عواملی گوناگونی زیستی را مورد تهدید قرار می‌دهند؟                 

60           دو نمونه از تلاش‌های انسان برای حفاظت از محیط زیست را بیان كنید.            

61           سوختن نفت و مشتقات آن باعث آزاد شدن چه نوع گازی در طبیعت می‌شود؟ و این گاز چه تأثیری بر آب و هوای كره‌ی زمین دارد؟          

62           كارخانه‌های حشره‌كش هر چند وقت یكبار مجبور می‌شوند نوع سموم خود را تغییر داده و بر تنوع آن بیفزایند. علّت آن را بیان كنید.           

63           پدر احمد برای از بین بردن سوسك‌های منزلشان نوعی سم به كار برد و بیشتر سوسك‌ها نابود شدند ولی تعداد اندكی از آنها باقی ماندند. پس از مدتی تعداد سوسك‌ها دوباره زیاد شد. او برای بار دوم از همان سم استفاده كرد، این بار آنها از بین نرفتند علّت چیست؟                  

64

                گوناگونی جانداران در محیط طبیعی چه تأثیری بر ارتباط‌های بین جانداران و اجتماع آنها دارد؟      

65           سه نمونه از اثرات منفی انسان بر محیط زیست كشورمان را بنویسید.                 (www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  

                                               برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید