تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات فصل اول علوم سوم راهنمائی

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوالات فصل اول علوم سوم راهنمائی

1 جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

2 دالتون اتم‌ها را ذره‌های ................... می‌دانست.

3 اتم ............ ساده‌ترین اتم شناخته شده در طبیعت است. 4

 اتم‌های سازنده‌ی هر یك از عنصرها .............. ویژه‌ای دارند.

5 عدد ......... و عدد ........... دو ویژگی مهم یك اتم به شمار می‌آید. 6

 مدل كیك كشمشی اتم توسط ............ ارائه گردید. 7

 هستة اتم بوسیله ............ محاصره شده است.

8 برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه‌ای استفاده می‌كنند كه ............ نامیده می‌شوند

 9 بیشتر حجم اتم را ............. تشكیل می‌دهد.

10 رادرفورد در مدل خود، بار مثبت هسته‌ی اتم را به ذره‌های به نام .............. نسبت داد. 11

 بار الكتریكی پروتون به اندازه‌ی بار الكتریكی ............ است.

 12 جرم پروتون حدود ............... بار بیشتر از جرم یك الكترون است.

13 جوزف تامسون، دیدگاه دالتون مبنی بر ............. شكل اتم را پذیرفت.

14 به مجموع تعداد پروتونهای یك اتم، .......... آن اتم می‌گویند.

 15/ به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای موجود در یك اتم ............. گفته می‌شود.

 16 پروتون بار الكتریكی ................ دارد.

 17 الكترون بار الكتریكی ............. دارد.

 18 نوترون ذره‌ای از اتم است كه .................. ندارد و خنثی است.

 19 ذره‌ای از اتم كه به دور هسته می‌چرخد ............ نام دارد.

20 جرم پروتون تقریباً با جرم ............. برابر است.

 21 برای نمایش اتم از مدل .................. استفاده می‌شود.

22

صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

جرم پروتون با جرم نوترون برابر است.

 جوزف تامسون الكترون را در اتم كشف كرد.

دموكریت برای اتم‌های هر عنصر شكل ویژه‌ای در نظر گرفت.

نوترون ذره‌ای از اتم است كه به دور هسته می‌چرخد.

به مجموع پروتونهای یك اتم عدد جرمی می‌گویند.

اتم هلیم ساده‌ترین اتم موجود در طبیعت است.

 به اتم‌هایی كه عدد اتمی متفاوت ولی عدد جرمی یكسان دارند ایزوتوپ می‌گویند.

ایزوتوپ‌های یك عنصر خواص فیزیكی مختلف دارند.

هسته‌ی اتم دارای بار الكتریكی مثبت است.

هسته‌ی اتم بوسیله‌ی نوترونها محاصره شده است.

مدل كیك كشمشی اتم توسط نیلز بور ارائه گردید.

دالتون اتم را مانند یك ساچمه‌ی فلزی، كره‌ای توپر و سفت در نظر می‌گرفت.

 تقریباً تمام جرم اتم در هسته‌ی آن متمركز شده است.

نوترون توسط جیمزچادویك كشف شد.

ایزوتوپ‌های یك اتم تنها در تعداد نوترونها با یكدیگر تفاوت دارند.

 جرم ایزوتوپ‌های یك عنصر با هم مساوی است.

ایزوتوپ‌های یك عنصر در یك خانه از جدول تناوبی قرار می‌گیرند.

 ایزوتوپ‌های یك عنصر خواص شیمیایی یكسان دارند.

برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه‌ای به نام فرمول شیمیایی استفاده می‌كنند.

به نظر نیلز بور الكترونها باید به دور هسته بچرخند. 23

 گزینه‌های صحیح را با علامت (×) مشخص نمائید.

كدام دانشمند برای اتم‌ها شكل‌های گوناگون در نظر می‌گرفت؟ الف) دموكریت ب) دالتون ج) تامسون د) بور

 24 كدام دانشمند اولین بار الكترون را كشف كرد؟ الف) دالتون ب) رادرفورد ج) تامسون د) بور

25 كدام دانشمندان بر این باور بودند كه اتم تجزیه ناپذیر است؟ الف) دموكریت- تامسون ب) دالتون- دموكریت ج) دالتون- بور د) دموكریت- رادرفورد

 26 كدام ذره‌ی اتم به دور هسته می‌گردد؟ الف) الكترون ب) نوترون ج) پروتون د) نوترون و پروتون

 27 جرم پروتون حدود چند برابر بیشتر از جرم یك الكترون است؟ الف) 100 برابر ب) 1000 برابر ج) 2000 برابر د) 200 برابر

0 28 كدام دانشمند اتم را مثل یك منظومه‌ی شمسی در نظر می‌گرفت ؟ الف) دالتون ب) تامسون ج) بور د) رادرفورد

 29 كدام دانشمند نوترون را كشف كرد؟ الف) بور ب) جیمزچادویك ج) رادرفورد د) تامسون

 30 كدام دانشمند برای اولین بار اتم را تجزیه كرد؟ الف) دموكریت ب) تامسون ج) بور د) رادرفورد

 31 جرم نوترون تقریباً با جرم كدام ذره‌ی اتم مساوی است؟ الف) الكترون ب) پروتون ج) هر دو مورد  د) هیچكدام

 32 كدام ذرة اتم بار الكتریكی ندارد و خنثی است؟ الف) الكترون ب) پروتون ج) نوترون  د) پروتون و نوترون

 33 علت متلاشی شدن هستة اتم چیست؟ الف) وجود پروتونها در هسته ب) وجود نوترونها در هسته  ج) جاذبه بین پروتونها در هسته د) كوچك بودن هسته

 34 در هسته اتمی 23 ذره وجود دارد اگر 11 نوترون داشته باشد چند الكترون به دور هسته می‌گردد؟ الف) 11  ب) 12 ج) 6 د)

 23 35 در یك اتم: الف) عدة پروتونها با الكترونها مساوی است ب) عدة پروتونها از نوترونها بیشتر است ج) عدة نوترونها برابر الكترونها است د) رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد

 36 كدام ذرات اتم در هسته قرار دارند؟ الف) الكترون و نوترون ب) الكترون و پروتون ج) نوترون و پروتون د) الكترون و پروتون و نوترون

 37 جدول تناوبی عنصرها بر چه اساسی كنار هم قرار گرفته‌اند؟ الف) بر اساس افزایش عدد جرمی آنها ب) بر اساس افزایش عدد اتمی آنها ج) بر اساس افزایش تعداد الكترونها د) بر اساس افزایش تعداد نوترونها

 38 بعد از هیدروژن ساده‌ترین اتم مربوط به كدام عنصر است؟ الف) اكسیژن ب) هلیم ج) طلا د) سدیم

 39 سؤالات تشریحی

ایزوتوپ چیست؟

 40 منظور از نماد شیمیایی عنصرها چیست؟

 41 نظر تامسون در مورد اتم را توضیح دهید.

 42 ویژگی‌های اتم از نظر رادرفورد را نام ببرید.

 43 در جدول تناوبی، عنصرها بر چه اساسی كنار همدیگر قرار گرفته‌اند؟

 44 الف- ساده‌ترین اتم موجود در طبیعت چیست؟ ب- این اتم چند پروتون و چند الكترون دارد؟

 45 الف- بعد از هیدروژن ساده‌ترین اتم مربوط به كدام عنصر است؟ ب- این اتم چند پروتون و چند نوترون و چند الكترون دارد؟

 46 نظر نیلز بور در مورد اتم را توضیح دهید.

 47 چرا نیلز بور می‌گفت: به نظر من باید الكترونها دور هسته‌ی اتم بچرخند؟

 48 چرا با توجه به اینكه امروزه مدل درست و پیچیده‌تری جای‌گزین مدل اتمی بور شده است اما برای نمایش اتم‌ها از مدل بور استفاده می‌شود؟

 49 ایزوتوپهای یك عنصر در تعداد كدام ذره‌ی اتم با هم تفاوت دارند؟ 50 چرا خواص فیزیكی و جرم ایزوتوپهای یك عنصر با هم متفاوت است؟

 51 عدد اتمی و عدد جرمی یك عنصر را در كدام سمت و در كجای نماد شیمیایی قرار می‌دهند؟

 52 در هسته‌ی اتم خنثی اكسیژن 8 پروتون و 9 نوترون وجود دارد. چند الكترون به دور هسته می‌گردند؟ چرا؟

 53 مدل اتمی بور را برای اتم كربن با عدد اتمی 6 و عدد جرمی 12 رسم كنید

 54 اتم خنثی سدیم در هستة خود 11 پروتون و 11 نوترون دارد.

 55 الف- عدد اتمی آن چند است؟ ب- عدد جرمی آن چند است؟ ج- چند الكترون به دور هسته می‌چرخد؟

 56 اتم خنثی پتاسیم دارای 19 پروتون و 20 نوترون است در مورد آن به سؤالات زیر پاسخ دهید.

 57 الف- عدد اتمی آن چند است؟ ب- عدد جرمی آن چند است؟ ج- جایگاه عدد اتمی و عدد جرمی آن را در نماد [K] نشان دهید.

(www.oloomdil.ir)     

بازگشت                  


برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید