تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم دوم راهنمائی سری نهم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

مجموعه سوالات علوم دوم راهنمایی  

- لایه های زمین را نام ببرید؟
2- پوسته را تعریف کنید؟
3- کانی چیست؟
4- سه کانی اولیه مثال بزنید؟
5- راه شناسایی را کانی را نام برید؟
6- انواع سنگ ها را نام ببرید؟
7- انواع سنگ های آذرین را نام ببرید؟
8- ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید؟
9- سنگ مادر چیست؟
10- نفت خام چیست و از چه چیزی تشکیل شده است؟
11- اگر در مسیر حرکت نفت لایه هایی از سنگ گچ یا سنگ های رستی که به آنها ________ می گویند قرار بگیرد نفت دیگر نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد؟
12- زغال سنگ چه نوع سنگی است و از چه چیزی تشکیل شده است؟
13- هوا زدگی تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟
14- هوا زدگی فیزیکی را تعریف کنید؟
15- مهم ترین عامل شکسته در هوا زدگی شیمیایی را بیان کنید؟
16- هوا زدگی شیمیایی را تعریف کنید؟
17- عامل اصلی هوا زدگی شیمیایی چیست؟
18- زمین لغزه چیست؟
19- خزش چیست؟
20- خاک چیست؟

21- برای تشکیل خاک چه عواملی مؤثر است؟
22- گیاخاک چیست؟
23- مهمترین مواد معدنی خاکها را نام ببرید؟
24- حاصلخیزی خاک چیست؟
25- حاصلخیزی خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

این سئوالها مربوط به بحث شیمی می باشد

1-واکنشهای اکسایش عموما .........هستند.

      * الف) گرماده        ب) گرماگیر       ج) فیزیکی         د) شیمیایی

2همه مواد از چهارعنصر هوا وخاک وهوا و اب تشکیل شده اند نظریه..........است. 

      الف) لاووازیه      ب) اشتال        * ج) امپدوکلس       د) هر سه مورد

3-مثلث اتش از چه عناصری تشکیل شده است.

    الف) گرما و سرما     ب) فقط ماده ی سوختنی        * ج)گرماو اکسیژن و ماده ی سوختنی

4-   کدام تغییر زیر شیمیایی است.

    الف)تبخیر الکل     ب) انجماد اب      *ج)زنگ زدن اهن    د)ذوب پارافین

سوالات تشریحی

5-شرایط دیدن چیست؟

-جسم دیده شود         -جسم نور تابش کند       -نور به چشم بازتاب گردد

6-فواید نور را بنویسید.

-غذا سازی در گیاهان     -دیدن       -زندگی جانداران   عکاسی

7-خواص شیمیایی اب چیست؟

-نمیسوزد    -نمیسوزاند     - دچار واکنش شیمیایی نمی شود

8-سرعت واکنش شیمیایی را چگونه میفهمید؟

با مقایسه میزان مصرف واکنش دهنده ها و تولید فراورده ها

جاهای خالی را کامل کنید.

9-شمع را از ماده ای به نام ..........میسازند.   پارافین

10-تغییر های شیمیایی را به دو دسته..........و...........تقسیم میکنند.  گرماده و گرماگیر

11-از تجزیه اب به کمک جریان برق............و..........به دست می اید.اکسیژن و هیدروژن

12-با سوختن شمع 2 عنصر ..........و...........از ان جدا میشوند. کربن و هیدروژن

13-هر تغییر چه فیزیکی و چه شیمیایی در ماده با.............و................همراه است.

تغییر انرژی و ازادساختن

رابطه نوشتاری هر گزینه را بنویسید.

14-اهن اکسید= اهن+اکسیژن(رطوبت)اهن اکسید                                                                                                     

15-اهن و گوگرد= اهن + گوگرد(گرما)اهن سولفید

16-تجزیه اب=اب(برق)اکسیژن+هیدروژن

-درست وغلط را مشخص کنید.

17-کاتالیزگر ها موادی هستند که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش میدهند.   ص

18-نور در هنگام حرکت میتواند مسیر خود را تغییر دهد.     غ

19-انفجار یک واکنش سریع است.    ص

**نمونه سوال سال دوم راهنمایی**

1.گرما ده یا گرماگیر بودن هر یک از تغییر های فیزیکی و شیمیایی زیر را مشخص کنید.

الف.تبخیر الکل(.............)                   ب.پختن شیرینی(..............)            ج.انجماد یخ(.............)                       د.سوختن چوب(............)

2.پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

الف. این آینه تصویری حقیقی و وارونه روی پرده می تواند ایجاد نماید .

(کاو-تخت –محدب)

ب.این آینه تصویری مجازی ،مستقیم،کوچکتر از جسم تشکیل میدهد.(تخت-محدب-مقعر)

3.اگر یک ذره بین در اختیر داشته باشید به چه روشی کانون عدسی(ذره بین)را مشخص می کنید؟

4.معادله شیمیایی آب به صورت زیر است.   

    انرژی+2مولکول آب             اکسیژن+2ئیدروژن

الف.این واکنش گرما گیر است یا گرما ده؟باذکردلیل.

ب.در این واکنش فراورده و واکنش دهنده را مشخص کنید.

5.عوامل موثر بر سرعت واکنش را فقط نام ببرید.

6.به آینه تختی پرتو تابشی را با زاویه 60درجه می تابانیم با چه زاویه ای بازتاب میشود؟چرا؟

7.عدسی محدب را همگرا نیز می گویند . علت این نام گذاری چیست؟

8.در دو بطری هم شکل مقداری آبدر یکی ودر دیگری مقداری الکل ریخته ایم چگونه آن ها را از هم تشخیص می دهیم ؟(حداقل دو راه)

9.آینه تختی در نقطه  M  قرار گرفته است و جسم    AB    در فاصله 40سانتی متری آن قرار دارد.

الف.فاصله جسم تا تصویر چند است؟

ب. اگر آینه به نقطه  N   منتقل شود

فاصله تصویر تا آینه چقدر می شود؟

ج.آینه به نقطه    p  و جسم به نقطه   N   میشود حال فاصله جسم تا تصویر چقدر می شود؟

10.شکست نور را تعریف کنید.

11.چه موقع یک جسم را می بینیم؟کمی توضیح دهید.

12.برای تشخیص نشاسته موجود در یک ماده از چه راهی می توان استفاده کرد؟

13.در واکنش روبرو جرم موادحاصل  را چگونه می توان تعیین کرد؟(با کمی توضیح)

    14گرم آهن+8گرم گوگرد  میدهد(               )آهن سولفید

 . amozesh12.blogfa.com      

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید