تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم دوم راهنمائی سری هفتم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی کل کتاب

الف )سئوالات كامل كردنی : لطفاٌ جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

1 برای شناسایی مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته می شود.

2-…………جامد شكننده زرد رنگی است كه در دمای 119 درجه ذوب می شود.(ص2)

3- گوگرد در هوا می سوزد وبه گاز سمی و خفه كننده ………… تبدیل می شود. (ص4)

4- در تغییر شیمیایی ساختار ذره ای یا…………ماده تغییر می كند و ماده جدیدی با خواص متفاوت تولید می شود.(ص3)

5- تغییراتی كه عموما با آزاد كردن انرژی همراهند تغییر………….گویند.(ص5)

6- تولید سولفید آهن از آهن وگوگرد یك واكنش ………….است.(ص5)

7-…………نخستین كسی بود كه برای عناصر مختلف نمادهای تصویری معرفی نمود.(ص8)

8- امروزه برای نمایش هرعنصر به جای استفاده از نشانه های تصویری دالتون از ……………استفاده می شود.(ص9)

9- نماد فسفر …….………ونماد اكسیژن…….………است.(ص9)

10- نمایش هر تركیب شیمیایی بوسیله نماد عنصر سازنده اش را……………..گویند.(ص11)

11- مولكول هایی كه از صدها هزار اتم ساخته شده اندرا……..………گویند مانند ………….(ص12)

12P4 - نام…….………وH2O2 نام………………می باشد.(ص 13)

13- به ان دسته از مواد سوختنی كه برای تامین ………………. سوزانده می شوند سوخت گویند.(ص17)

14- در واكنش …………………یك تركیب با عنصر سازنده اش به تركیب های ساده تر تبدیل می شوند.(ص18)

15-…………….سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند.(ص22)

16- به اجسامی كه ازخود نور تابش كنند منیر یا……………….گویند.(ص25)

17- به اجسا می كه نور را از خود عبور می دهند ولی اجسام از پشت آنها به و ضوح دیده نمی شود…………گویند.(ص26)

18- كسوف یا خسوف زمانی رخ می دهد كه زمین ، ماه و خورشید روی یك ………………باشند .(ص28)

19- در بازتاب نور از سطح یك جسم ،همواره زاویه ………………وبازتاب برابرند.(ص30)

20- تصویر در آینه تخت ومحدب همواره ……………………است.(ص31و34)

21- كج شدن یا تغییر مسیر نور را ………………………….گویند.(34)

22- شكست نور برای پرتوهایی از نور كه به طور ……………از یك محیط به محیط دیگر وارد میشوند رخ نمی دهد.( ص36)

23- در هنگام شكست نور ………………… بیش تر و نور قرمز كمتر از همه رنگهای نور تغییر مسیر می دهد.(ص36)

24- در ساخت بسیاری از ابزارهای نوری مانند دوربین ها از عدسی …………………استفاده می شود.(ص39)

25- دوره را با نماد ………… وبسامد را با نماد ……………نشان می دهند.(ص42)

26- موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود كه به آن ………………..گویند.(ص45)

27- طیف موج الكترومغناطیسی از موج …………..تا موج متوسط را شامل می شود.(ص49)

28- به مجموعه انرژی ذرات سازنده هر ماده……………….آن ماده می گویند.(ص53)

29- انرژی درونی هر ماده به انرژی جنبشی وانرژی ………………ذرات سازنده آن ماده بستگی دارد.(ص53)

30- سرد سازی معمولى با استفاده از ……………………انجام می شود.(ص66)

31- دستگاهی گه انرژی گرمایی را به ………………… تبدیل می كند نام دارد . (ص 6)

32- موتور جت …………… ندارد و سوخت آن ……………… است . ( ص 69)

33- سیارات منظومه شمسی به دو گروه ……………… مانند و مشتری مانند تقسیم می شوند . ( ص 73)

34- عطارد و …………… قمر ندارد. (ص74)

35- قسمت خمیری گوشته را ……………… گویند . (ص 76)

36- پوسته سنگی و سخت زمین به همراه قسمت سنگی گوشته را …………… گویند . (ص 77)

37-………… مواد طبیعی و خالص هستند كه انسان و دیگر موجودات در بوجود آوردن آنها د خالتی نداشته اند .(ص78)

38- كوارتز ، ……… و ………… از كانیهای اولیه محسوب می شوند . (ص80)

39- كانی رسی یك كانی…………… است كه از تجزیه ……………… بوجود می آید .(ص 80)

40- گروهی از كانی های ثانویه مانند …………… دز اثر گرما . فشار زیادی كه تحمل كرده اند به وجود آمده اند . ( ص 81)

41- مقاومت یك سنگ در مقابل خراشیده شدن را……………… گو یند . ( ص 82)

42- گوگر د همیشه به رنگ ………… فیروزه به رنگ ……… و گرافیت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نیز نقش مخمی در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبیت یك سنگ دگرگون شده بستگی به میزان……… و …… دارد كه زمانی در زیرزمین تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانیت ، سنگ ……… به وجود می آید . (ص91)

47- سنگ مادر سنگی است كه در آن ……………… تشكیل می شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعی سنگ………… است كه از باقی ماندن ………… در بین لایه های رسوبی و در طول زمان تشكیل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنایع …………… برای جدا سازی نا خالصی های …………… استفاده می شود .(ص95)

50-بعضی از كانی ها به دلیل رنگ ………… سختی و از همه مهمتر كمیاب بودن به عنوان جواهر به كار می روند . (ص98)

        . amozesh12.blogfa.com                        

بازگشت                  

 برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید