تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم دوم راهنمائی سری سوم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سؤال علوم تجربی پایه ی دوم راهنمایی فصل اول

1- ذوب یعنی تبدیل شدن.....

الف) آب به جامد         ب) جامد به آب          ج) آب به بخار           د) بخار به آب

2-       هنگامی که یخ آب می شود فاصله مولکول ها........

الف) زیاد می شود        ب) کم می شود         ج) تغییری نمی کند              د) هیچ کدام

3-       کدام یک جزو خواص فیزیکی است .

الف) حل شدن       ب) رنگ         ج) مخلوط شدن         د) همه موارد

4- کدام یک جزو خواص فیزیکی گوگرد نیست ؟

الف) مایع است        ب) نارنجی است              ج) در 445 درجه ذوب می شود           د)همه موارد

5-خواصی که تمایل یا عدم تمایل ماده برای شرکت در تغییرشیمیایی را بیان می کند ...... می گویند.

الف) خواص شیمیایی        ب) تغییر شیمیایی         ج) اشتغال پزیری        د) خواص فیزیکی

6-کدام یک تغییر شیمیایی

الف) پختن غذا          ب) ذوب           ج) تبخیر         د) میعان

7- الف) شکسته شدن کاسه      ب) خرد شدن سنگ        ج) جوشیدن        د) هضم غذا

8- الف) زرد شدن برگ درختان      ب) فاسد شدن فیلم عکاسی     ج) تصعید        د) مورد الف و ب

9- الف) 6سوختن کاغذ      ب) پاره کردن کاغذ           ج) دولا کردن کاغذ              د) خرد کردن کاغذ

10-کدام یک تغییر فیزیکی است.

الف) ذوب        ب) تبخیر          ج) تصعید           د) همه موارد

11- الف) آب شدن یخ          ب) یخ شدن آب         ج) تجزیه آب         د) الف و ب صحیح است

12- آهن با گوگرد ترکیب می شود و آهن سولفید درست می شود. واکنش دهنده کدام است ؟

الف) آهن            ب) گوگرد                ج) آهن سولفید         د) آهن و گوگرد

13- آغاز کننده تغییر شیمیایی چه نام دارد ؟

الف) واکنش گر         ب) فرآورده          ج) واکنش دهنده          د) الف و ج صحیح است

14-  برای شناسایی   نشاسته از چه ماده ای استفاده می شود ؟

الف) کربن دی اکسید       ب)افزودن محلول ید        ج) آب آهک            د) مس سولفید

15- کدام دانشمند به فلوژیستون عقیده داشت  ؟

الف) آمپدوکلس       ب) لاوازیه             ج) جرج اشتال                           د) دموکریت

16- اکسایش یعنی واکنش ...........

الف) یک ماده با هیدروژن     ب) یک ماده با کربن دی اکسید

ج) یک ماده با پارافیل        د) یک ماده با اکسیژن

17- کدام یک جزو مثلث آتش نیست ؟

الف) گرما            ب) سوخت                  ج) اکسیژن                  د) کربن دی اکسید

18- کدام واکنش گرماده است ؟

الف) انجماد              ب) ذوب               ج) تبخیر                        د) تصعید

19- کدام واکنش گرماگیر است ؟

الف) انجماد         ب) تبخیر              ج) چگالش                 د) میعان

20- کدام یک از عوامل سرعت یک واکنش شیمیایی را زیادمی کند ؟

الف) گرما                   ب) کاتالیزگر             ج) سطح تماس ماده                  د) همه موارد

soaleolom.blogfa.com

 

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید