تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری پانزدهم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

سوالات علوم  اول راهنمایی در ترم دوم

الف) جملات زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.(2 )

1. برای جدا کردن نفت خام از روش ..................... استفاده می شود.

( تقطیر . تبلور . سرزیر کردن )

2. در نهاندانگان دانه داخل ..................... پنهان است.(مخروط . میوه . گل)

3. آمیب یک نمونه از ..................... است. (آغازیان . کودرست . انگل)

4. کمیاب ترین گروه بندپایان ..................... است.

( سخت پوستان . حشرات . هزارپایان )

 

ب) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید. (1 )

 

1. نیروی ربایش بین ذرات کدامیک از مواد زیر بیشتر از همه است.

الف) یخ                         ب) آب

ج) اکسیژن                                 د) گاز کربن دی اکسید

 

2. انرژی گرمایی جزء کدامیک از انواع انرژی می باشد.

الف) تابشی                                ب) پتانسیل

ج) جنبشی                                  د) شیمیایی

 

3. اگر لایه آبدار زمین به سطح زمین راه پیدا کند چه چیزی را ایجاد میکند؟

الف) رود                                   ب) چشمه

ج) آبرفت                                   د) قنــــات

 

4. دمای بدن کدامیک از جانوران زیر همواره ثابت است؟

الف) ماهی ها                             ب) پستانداران   

ج) خزندگان                                د) دوزیستان

 

ج) در هر کدام از عبارت های زیر یک غلط املایی وجود دارد.

زیر کلمه غلط خط بکشید و درست آن را بنویسید.(1 )

 

الف .  هر چه از سطح زمین بالاتر برویم فشار و دمای هوا افزایش می یابد.

ب . همۀ مواد نقطه ذوب معینی دارند و نقطه انجماد یک ماده کمتر از دمای نقطه ذوب آن ماده است.

 

د) جدول زیر را کامل کنید.( 75/0)

 

وسیله یا پدیده    تبدیل انرژی

....................................            الکتریکی به نورانی و گرمایی

باتری خورشیدی ....................................

....................................            مکانیکی به الکتریکی

 

 

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

 

1. محمد برای ساختن یک دماپا از دو قطعه فلز مس هم اندازه استفاده کرد و آنرا حرارت داد اما هیچ تغییری در آن بوجود نیامد و خم نشد. به نظر شما چه اشکالی در کار او بود و چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد؟ (5/0 )

 

 

2. شکل زیر را توضیح دهید.(5/0 )

 

(تصاویر و نمودارها را در وب سایت قرار ندادیم.)

 

 

3. دو ویژگی مواد آبرفتی را بنویسید.(5/0 )

 

 

4. اتومبیلی مسافت 80 متری را در مدت 10 ثانیه طی می کند سرعت این اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟( نوشتن راه حل الزامی است.)(75/0 )

 

 

 

5. ضخامت لایه آبدار به چه عواملی بستگی دارد؟(3 مورد) (75/0)

 

 

6. فلش های 1 و 2 به ترتیب در شکل چه نیروهایی را نشان می دهد؟(5/0 )

 

 

(تصاویر و نمودارها در وب سایت را قرار ندادیم.)

 

 

7. جانوران زیر اکسیژن مورد نیاز خود را چگونه بدست می آورند؟(75/0 )

 

کرم خاکی   (               )

ملــــــــــخ    (              )

مـــــاهی     (              )

 

8. چرا پرندگان کارآمدترین دستگاه تنفس را دارند؟(5/0 )

 

 

9. علت فراوانی حشرات چیست؟(5/0)

 

 

10. جانوران زیر مربوط به کدام گروه از بی مهرگان می باشد؟(75/0 )

 

کـنــه     (               )

ملــخ     (               )

خرچنگ  (              )

 

11. یک تفاوت مهم گیاهان تک لپه ای را با گیاهان دو لپه ای بنویسید.(5/0)

 

 

12. دو وظیفه مهم ساقه را بنویسید. (5/0 )

 

 

13. تفاوت گیاهان آونددار با خزه ها چیست؟ (5/0 )

 

 

14. دو فایده مهم آغازیان را بنویسید.(5/0 )

 

 

15. انواع باکتریها را از نظر تهیه غذا نام ببرید.(75/0)

 

 

16. علت پوسیدگی دندان را توضیح دهید.(5/0)

 

kalantarnejad.mihanblog.com

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید