تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری نهم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

نمونه سوال علوم تجربی اول راهنمایی

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .

1 –  علت هر یک از پدیده های زیر را توصیح دهید .

الف -  خشک شدن نان در مجاورت هوا

ب -  تر شدن جدار خارجی لیوان آب یخ

پ – تشکیل برفک در یخ ساز یخچال

2 -  در باره یخ خشک بنویسید :

 الف -  نام علمی : ..............................................

 ب -  طرز تشکیل : ................................................................................................................

پ -  علت نام گذاری : .........................................................................................................................

ت -  موارد استفاده : ...............................................................................

3 -  الف  -  چه موقع می گوییم هوا شرجی است ؟

      ب -  چرا هوای شرجی را گرم تر از آنچه هست احساس می کنیم ؟

 4 -  هر یک از واقعیت های زیر را توضیح دهید .

الف -  اگر لباس نم دار را با اتوی داغ یکی دو دقیقه اتو کنیم خشک می شود .

ب -  به هنگام تب ، برای پایین آوردن درجه حرارت بدن دستمال خیس روی پیشانی قرار می دهند .

5 -  الهام عجله دارد و می خواهد لباسی که شسته است زودتر خشک شود . شما دو راه حل برای او پیشنهاد دهید .

6 -  حمید با ریختن چند قطره الکل طبی بر روی دستش احساس سرما می کند . به نظر شما علت چیست ؟

7 -  چه عواملی در سرعت تبخیر اثر دارند؟

8 -   به چه تغییراتی گرماگیر گویند؟

 9 تفسیر كنید :     (ظروف محتوی الكل نباید بدون درب باشد )

پاسخ صحیح را با علامت(  ×  )  مشخص کنید.

1 -  تبدیل مستقیم گاز به جامد کدام گزینه زیر است ؟

 الف – تصعید (         )       ب – چگالش (         )         پ – انجماد  (        )               ت – تبخیر  (      )

2 -  کدام یک از مواد زیر در یک دمای معین ذوب می شوند ؟

 الف -  مس  (       )         ب -  قیر  (        )                 پ -  کره   (         )                 ت – شیشه  (        )

3 – کدام پدیده زیر در اثر عمل میعان صورت می گیرد ؟

 الف – تشکیل قطرات آب روی شیشه در و پنجره در زمستان  (      )

 ب -  تشکیل ابر سفید از بازدم شما در روزهای سرد  (        )

 پ – تشکیل قطرات شبنم روی برگ گیاهان  (       )

 ت-  هر سه مورد   (        )

4 -  کدام یک از مواد زیر ذوب خمیری دارد ؟

الف -  یخ  (        )         ب -  قلع  (       )            پ -  سرب  (        )                 ت – شیشه  (        )

5 -  کدام یک از تغییرات زیر گرماگیر است ؟

 الف -  میعان  (       )        ب – انجماد  (         )             پ -  ذوب  (         )              ت -  چگالش    (       )

6 -  کدام یک از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف – نرم شدن کره (         )    ب – ناپدید شدن نفتالن (        )       پ – بخار شدن آب (       )      ت – تشکیل برف (        )

7 – عمل میعان در چه هوایی سریع تر صورت می گیرد ؟

الف – گرم وخشک (       )        ب – سرد و خشک (       )       پ – گرم و مرطوب (       )        ت – سرد و مرطوب (      )

8 -  از کدام تغییر حالت زیر می توان برای سردسازی محیط استفاده کرد ؟

 الف – ذوب (     )                  ب – انجماد (       )                 پ – میعان (        )                    ت – تقطیر (         )

9 -  در کدام ماده نقطه ذوب با نقطه انجماد برابر است ؟

 الف – شیشه (     )           ب- سرب (        )                    پ – قیر  (        )                           ت – کره   (       )

10 -  در عمل تقطیر به ترتیب چه تغییر حالت هایی صورت می گیرد ؟

الف – ذوب و میعان (       )    ب – انجماد و تبخیر (        )       پ – ذوب و انجماد (        )       ت -  تبخیر و میعان (       )

11 -  كدام یك از مواد زیر نقطه ی ذوب معین دارد؟
الف) شیشه(      )                   ب) مس(        )                  پ) شكلات (       )            ت) قیر(      )

12 -  كدام یك از مثال ها ی زیر یك پدیده ی گرمازا است؟
الف) ذوب شدن كره(       )              ب) تشكیل برفك در یخچال (        )           پ) بخار شدن یخ خشك(        )             ت) خشك شدن استن روی پوست (     )

13 -  برای خنك كردن آب می توان مقداری یخ در داخل آن قرار داد زیرا ....
الف) یخ برای ذوب شدن از محیط اطراف گرما می گیرد.(        )
ب) یخ می تواند به محیط گرما داده و ذوب شود. (         )
پ) دمای یخ  پایین است و محیط اطراف خود را سرد می كند.(         )
ت) یخ به عنوان یك نا خالصی در آب باعث پایین آوردن دما می شود.(           )

 جملات درست را با (ص ) و جملات نادرست را با ( غ ) مشخص کنید .

۱تبخیر مایع  ، یک تغییر گرماده است . (           )

۲  -  در حجم مساوی تعداد مولکول های جامد از مایع بیشتر است . (         )

۳مجموع ذوب و تبخیر متوالی را تصعید می گویند . (          )

۴ -  انجام تغییرات گرماگیر باعث کاهش دمای محیط می شود . (            )

۵ -  ناخالصی در مواد باعث افزایش نقطه ی انجماد آنها می شود . (          )

۶در هنگام جوشیدن ، عمل تبخیر تنها از سطح مایع صورت می گیرد . (          )

۷همه ی مواد دارای نقطه ی ذوب معین هستند . (             )

۸مایعات در هر دمایی تبخیر می شوند . (         )

 جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱-   سرعت تبخیر آب.............................ازسرعت تبخیر الكل است .

۲تبدیل بخار به مایع را ....................................می نامند .

۳به عمل تبخیر و میعان متوالی ...............................می گویند .

۴–  ذوب ، تبخیر  و....................................تغییراتی گرماگیر هستند .

۵-   دمایی که در آن دما مایع به جامد تبدیل می شود نقطه ..............................نامیده می شود .

 

۶-  هر یک از پدیده ها ی زیر مربوط به کدام تغییر حالت است ؟ با خط وصل کنید .

            ( خشک شدن جسم مرطوب )   .                        .  ( انجماد   )

            ( تشکیل مه                        )   .                     .   (  تبخیر  )

           (  یخ بستن آب در جا یخی )   .                          .  (  تصعید  )

           (  ناپدید شدن قرص های نفتالن  )  .                     .    (میعان   )

۷-  در متن زیر سه غلط علمی وجود دارد ، آنها را پیدا کرده و اصلاح کنید .

  ((   اگر یک جسم جامد را گرم کنیم جنبش مولکول های آن کم تر می شود در نتیجه مولکول ها با یکدیگر شدیدتر برخورد کرده

     و فاصله ی مولکول ها از هم کم شده و ربایش بین مولکول ها بیش تر می شود تا جایی که مولکول ها می توانند آزادانه حرکت

     کنند .))

oloom4u.blogfa.com

 

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید