تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری ششم

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

نمونه سوالات فصل چهارم 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .

 ۱ - در باره مخلوط های ناهمگن بنویسید :

 الف ) تعریف :  ......................................................................................................................

  ب ) مثال : ..............................................................................................

  پ ) دو ویژگی مهم :  ................................................ و ........................................................

۲-  من چیستم :

الف  )   مهمترین حلالی هستم که تا به حال شناخته شده است . من به فراوانی یافت می شوم و مواد بسیاری را در خود حل می کنم .

  ب ) جزء اصلی گاز شهری هستم که ترکیبی از هیدروژن و کربن می باشم .-  اگر پیراهن شما لک بشود برای برطرف کردن آن چه می کنید ؟

۳- چرا یك حبه قند درآب داغ زودتر حل می شود تا آب سرد؟

۴سه مورد از خصوصیات نافلزها رابنویسید.

۵-   روش تقطیر را توضیح داده وبگویید از آن در چه مواردی استفاده می شود؟

۶- سه حلال بجز آب را نام برده وویژگیهای یكی از آنها رابنویسید.

۷برای جداسازی محلول جامد درمایع از چه روشی استفاده می شود؟

۸- برای جدا كردن اجزای مخلوط زیر از چه روش هایی میتوان استفاده كرد؟( این روش ها را به ترتیب نوشته به صورتی كه هیچ كدام از اجزای مخلوط دچار دگرگونی و آسیبی نشوند. “ شكر- براده- آهن- ماسه- گوگرد

 

پاسخ صحیح را با علامت(  ×  )  مشخص کنید.

۹-  کدام یک از مخلوط های زیر ناهمگن است ؟

  الف  ) آب و الکل   (       )              ب) آب و شکر   (      )             پ ) خاک   (       )                  ت ) هوا    (         ) 

۱۰ – کدام یک از مخلوط های زیر همگن است ؟

  الف  )  آب و نشاسته (        )          ب ) آب گل آلود   (         )       پ ) آب و روغن  (         )           ت ) آب و نمک 

۱۱ -  کدام یک از مواد زیر خالص است ؟

  الف )  شیر  (       )                        ب )  خاک  (        )                  پ )  هوا   (         )                     ت ) کربن دی اکسید (         )

۱۲-  کدام یک از عنصرهای زیر نافلز است ؟

  الف )  ید  (        )                      ب ) سرب  (       )                    پ )  قلع  (        )                        ت ) سدیم  (        )

۱۳-  کدام عنصر زیر چکش خوار است ؟

الف )  کربن  (      )                 ب )  برم  (       )                         پ )  آلومینیم   (        )                 ت )   فسفر  (       )

۱۴-  کدام عنصر بر اثر ضربه به آسانی خرد می شود ؟

 الف )  طلا   (     )                 ب )  گوگرد  (         )                   پ )  آهن  (       )                    ت )  روی  (         )

۱۵-  کدام روش برای جدا کردن اجزای سازنده ی مخلوط چند مایع مناسب است ؟

 الف ) صاف کردن (     )            ب ) سرریز کردن (      )                 پ ) تبلور  (      )                   ت ) تقطیر  (        ) 

۱۶- كدام یك از فلزات زیر آلیاژ است؟
الف) آهن (       )            ب) طلای زینتی(       )                پ) روی(        )                ت) نقره (        )

جملات درست را با (ص ) و جملات نادرست را با ( غ ) مشخص کنید .

۱۷–   با مخلوط شدن دو یا چند ماده تغییری در ویژگی آنها روی نمی دهد .  (            )

۱۸انحلال پذیری گچ از آهک بیشتر است . (          )

۱۹خاک یک ماده ی خالص مهم است . (           )   

۲۰ -  الکل مهمترین و معروفترین حلال مواد است . (             )

۲۱هر ماده ی خالص خواص و ویژگی های مخصوص به خود را دارد . (            )

۲۲ -  آب سرد هوای حل شده ی بیشتری در خود دارد . (              )

۲۳در مخلوط ناهمگن اجزاء از هم قابل تشخیص می باشند . (              )

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۲۴–  هر ماده ای که هنگام تشکیل محلول تغییر حالت دهد ............................است .  (   حلال    ،  حل شونده  )

۲۵-  برای جداسازی جزء جامد یک محلول جامد در مایع روش .....................به کار می رود .   (    تبلور   ،   صاف کردن   )

۲۶ماهی ها در آب ............... اکسیژن بیشتری در اختیار دارند .  (   سرد   ،  گرم   )

۲۷انحلال پذیری ..................از نمک بیشتر است .  (  شکر   ،   گچ   ،  آهک  )

۲۸قابلیت حل شدن ماده در آب را ........................................گویند .

۲۹-   هوا مخلوطی از دو عنصر ................................ و اكسیژن است . (  کربن   ،  نیتروژن  )

 

  oloom4u.blogfa.com

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید