تبلیغات
**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان**** - نمونه سوالات علوم اول راهنمائی سری اول

**** گروه علوم تجربی دوره عمومی استان گیلان****

گیلان سرسبز، با تلاش گیلانیان سربلند باشی

 

برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید

جهت گفتگوی علمی و آموزشی و دیدن تجربیات دیگران اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده وبلاگ های ثبت شده برای مسابقه طراحی وبلاگ اینجا را کلیک فرمایید

برای مشاهده و یا دانلود انیمیشن های آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دانلود پاور پوینت های علمی و آموزشی اینجا را کلیک فرمایید

برای دریافت و استفاده از نمونه سوال طبقه بندی شده، اینجا را کلیک فرمایید

 

(دکمه بازگشت در انتهای مطلب وجود دارد)

 

فصل 1 ـ ماده و ویژگی های آن

1. تعریف کنید       

اتم - مولکول - ماده عنصر - ترکیب

2. بر اساس نظریه مولکولی چرا هنگامی که قالب کره ای مدتی در بیرون از یخچال بماند ، پس از    مدتی نرم می شود؟    

3. در حرکت .............................. ذره ها فقط در جای خود می لرزند.(ارتعاشی ـ چرخشی ـ انتقالی)                             

4. در بین کدامیک از ذرات مواد زیر نیروی ربابشی بسیار زیاد و فاصله ی بین ذرات بسیار کم می باشد؟                       

الف ـ هوا                  ب ـ آب                  ج ـ آهن                    د ـ گزینه ب و ج

فصل 2 ـ اثر گرما بر حجم مواد 

5. قانون انبساط و انقباض را تعریف کنید .                                                                                              

6 درست یا نادرست بودن عبارت زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.                     

مس کمتر از شیشه منبسط می شود .

7. طرز کار دماپا را بنویسید .                                                                                                               

فصل 3 ـ اثر گرما بر حالت مواد

8. چرا در زمستان ها در رادیاتور اتومبیل ها ضدیخ می ریزند؟                                                                     

9. نوع تغییر حالت را در هریک از موارد زیر تعیین کنید .                                                                              

الف ) بارش برف : ....................    ب) بارش باران : ......................        ج ) شبنم : ..................

10 . چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می کند؟                                                         

11. کدامیک از عوامل زیر مانع خنک شدن بدن در هوای شرجی می شود؟                                                        

الف ) کمبود نور خورشید                                             ب ) وزش باد گرم

  ج ) کند بودن سرعت تبخیر                                         د ) میعان بخار آب

فصل 4 ـ دسته بندی مواد

12. دو مورد از ویژگی فلزها را بنویسید .                                                                                                  

13 . چرا هنگامی که درب نوشابه را باز می کنید ، گاز درون ان به سرعت خارج می شود؟                                      

14 . توضیح دهید از روی یک شکل چگونه می توان خلوص یک ماده را با ماده دیگر مقایسه کرد ؟

 

15. در مورد مخلوط ها : هر یک از مخلوط های ستون   A  را به مثالش در ستون B وصل کنید.

مخلوط همگن جامد در جامد                  چای شیرین                       

مخلوط همگن جامد در مایع                   آب گل آلود

مخلوط ناهمگن جامد در مایع                  سکه طلا

مخلوط ناهمگن جامد در جامد                  آجیل

 16. برای جداسازی مخلوط های زیر کدامیک از روش های جداسازی مناسب می باشند؟(صاف کردن ـ سرریزکردن ـ  تبلور ـ تقطیر)        

 الف ) جداسازی آب و روغن : ........      ب ) جداسازی نفت خام در پالایشگاه نفت : ..................

فصل 5 : انرژی

17. دو توپ مشابه؛ اولی در ارتفاع 2 متری و دومی در ارتفاع 3 متری قرار دارد  انرژی پتانسیل در کدام توپ بیشتر است؟ با ذکر دلیل .                                                                           

 

 18 . جدول مقابل را تکمیل کنید .         

نوع تبدیل انرژی                  وسیله یا پدیده

................                        کرم شب تاب

الکتریکی به صوتی               ....................

......................                   دینام دو چرخه

نورانی به الکتریکی               ...................                                                                                             

 

19. کدام صورت از انرژی در زندگی ما بیشترین کاربرد را دارد ؟ چرا؟

فصل 6 ـ نیرو

20. نیروی جاذبه چیست؟

21. در هر حالت نوع نیرو را مشخص کنید .      خورده کاغذ جذب شانه می شود   -    ماشین در سطح جاده حرکت می کند

22. یک مورد از موارد مفید بودن نیروی اصطحکاک و یک مورد از موارد مضر بودن نیروی اصطحکاک را بنویسید .       

23. منظور از قطب های آهنربا چیست؟                                                                           

24. کدامیک از نیروهای سبب می شود چتر باز پس از پرتاب از هواپیما به آرامی روی زمین فرود آید؟                       

25. مشخصه های نیرو چیست؟                                                                                                        

فصل 7 ـ حرکت

 26. دونده ای در مدت 1/5 دقیقه مسیر 540 متری مسابقه را می پیماید. سرعت این دونده چقدر است؟                      

 27. شخصی 4متر به سمت چپ و یک متر به راست حرکت می کند؛ جابه جایی و مسافت پیموده شده چقدر است؟

28. در حرکت .....................  ، سرعت متحرک در تمام لحظه ها ثابت است .                                        

29. وقتی به یک جسم در حال حرکت نیرویی در جهت حرکت جسم  وارد نیرو وارد شود ، سرعت آن :                

الف ) افزایش می یابد                            ب) کاهش می یابد                

ج ) ثابت می ماند                                 د) بستگی به جهت نیروی وارد شده دارد

 soaleolom.blogfa.com

 

بازگشت                  برای دسترسی به کلیه مطالب به صورت طبقه بندی شده، اینجا راکلیک فرمایید